Болницата в Поморие е пред фалит

Болницата в Поморие е пред фалит

Лечебницата на третия по големина черноморски град е в неплатежоспособност, хиляди може да останат без медицински грижи в летния сезон…
Общинската болница в Поморие е пред тотален фалит. Лечебното заведение е изпаднало в неплатежоспособност, научи Биволъ по информация от Общинския съвет. Тя е на базата на докладна записка на директора на болницата д-р Жени Караилиева. Положението е повече от критично и има риск от затваряне в началото на летния сезон, което би било фатално, защото Поморийската болница обслужва и съседни общини като Руен и Несебър.
С докладната за финансовото положение на болницата Караилиева иска от Принципала (Общински съвет Поморие) разрешение за теглене на банков заем в размер на 100 000 лева за оборотни средства. Кредитът щял да бъде обезпечен със залог на вземания от предоставена субсидия и договор с НЗОК. Банковата институция отказва заем, поради ненадежност на кредитополучателя. Така се стига до абсурдната ситуация – служителите в „МБАЛ-Поморие” да посрещнат лятото с неизплатени заплати за няколко месеца. Сам по себе си този отказ на банката за отпускане на кредит на общинската болница подсказва какво е реалното състояние на Община Поморие, която започва да трупа колосални дългове с встъпването в длъжност на кмета на ГЕРБ Иван Алексиев през 2011 г.
Поморие е административен център и третият по големина град на Българското Черноморие след Варна и Бургас. Болницата обслужва 17 селища в състава на общината. Градът е обявен и за климатичен морски курорт от национално значение с решение на Министерски съвет. Населението нараства в пиковите месеци на летния сезон до стотици хиляди туристи от България и чужбина и безспорно реномето му ще бъде сринато, ако на територията липсва многопрофилна болница за активно лечение.
Платежоспособността на „МБАЛ – Поморие” е в пряка зависимост от размера на дълговете му и ликвидността на оборотните средства, с които разполага. Дълговете на дружеството са в размер на 569 хиляди лева, като от тях 340 хиляди лева са задължения към доставчици и 229 хиляди лева са други задължения – 112 хиляди лева към персонала, 81 хиляди лева за осигурителни вноски, 36 хиляди лева за данъци.
Бързо ликвидните оборотни средства, с които разполага, са 5 хиляди лева – 1000 лева в каса и 4 хиляди лева в банкови сметки. След като към тях прибавим вземанията от данъци в размер на 5 хиляди лева /ДДС за възстановяване/ и се реализират вземанията от клиенти, които са в размер на 76 хиляди лева, разполагаемите оборотни средства на болницата ще нараснат в размер на 86 хиляди лева.
Съотношението на размера на дългове и размера на оборотните средства /569 хиляди лева дългове към 86 хиляди лева оборотни средства/ показва, че дружеството „МБАЛ-Поморие“ е в невъзможност да обслужва задълженията си, т.е – то е изпаднало в абсолютна неплатежеспособност.Предизвестен фалит
Само за година задълженията са се увеличили със 100%. Това е индикация, че дружеството МБАЛ-Поморие не се управлява целесъобразно и това от своя страна генерира загуби. При тази политика на управление, болницата ще фалира. Във всеки един момент кредиторите могат да поискат обявяването и в несъстоятелност, ако не им се издължи. Това означава назначаване на синдици, които да преценят – ще се оздравява ли дружеството или ще се ликвидира. Схемата е до болка позната. Основният въпрос е #КОЙ има интерес това да се случи, активите и сградите да бъдат разпродадени на безценица, а дейността на МБАЛ Поморие да бъде приватизирана?
В зона на най-активна туристическа и инвестиционна дейност рентабилността от подобен бизнес е гарантирана, а липсата на обществена конкуренция е условието, което отваря всички врати пред частните апетити да се сложи ръка на здравеопазването в региона.
Анализът на финансовото състояние на „МБАЛ – Поморие“ е направен на база на Годишен финансов отчет за 2016 г., внесен за одобрение в Общински съвет – Поморие с вх. № ОС-172/24.03.2017 г., но без задължителния доклад от независим одитор!Решението?
Дори хипотетично да се предприеме разпродажба на активите на „МБАЛ – Поморие”, на предполагаема цена равна на отчетната им стойност – дълготрайни материални и нематериални активи /с обща стойност от 166 хиляди лева/ и материали /5 хиляди лева/, които са трудно ликвидни, средствата от реализираните активи /262 хиляди лева от всички активи/ не биха покрили генерираните задължения / 569 хиляди лева/.
Непокритата загуба на „МБАЛ-Поморие” от предходни години /до 31.12.2015г./ е в размер на 242 хиляди лева; загубата само за 2016 г. е 250 хиляди лева; общо към 31.12.2016 г. натрупаната загуба на търговското дружество възлиза на 492 хиляди лева.
Данните са тежки и сочат, че за 1 година загубата се е удвоила! Това се случва след решение на Общински съвет – Поморие от 2015 г., взето по предложение на кмета на ГЕРБ Иван Алексиев – да бъде приет оздравителен план на лечебното заведение – назначен прокурист и бъде сменен управителят на болницата, както и да бъде създадена лаборатория на болницата. Общо добавените неразплатени задължения за 2016 г. са в размер на 296 хиляди лева. Несъбраните вземания за 2016 г. от клиенти и други вземания са в размер на 81 хиляди лева.
„МБАЛ – ПОМОРИЕ” има собствен /записан/ капитал в размер на 105 хиляди лева. При натрупаната загуба в размер на 492 хиляди лева, декапиталицацията е на стойност 387 хиляди лева.
Това е следствието от управленските решения на кмета на Община Поморие Иван Алексиев и общинския съвет, доминиран от гласовете на ГЕРБ и ДПС.Цената на здравето
Сградата, в която се помещава МБАЛ-Поморие, е общинска собственост. С грижата на „добър” стопанин, с „отношение” към здравето на хората, медицинското обслужване и персонала на болничното заведение, в бюджета на Община Поморие за 2017 г. са заделени само 180 хиляди лева събсидия за болницата. За сравнение – субсидията на ОФК-Поморие /Общинския футболен клуб/ за 2016 г., осигурена от Община Поморие с парите на данъкоплатците, надхвърля 680 000 лева! Излиза, че до момента за местната власт нуждите на Общинския футболен клуб са огромен приоритет пред запазването на общинската болница, здравето на хората и добрата репутация на града като курорт от национално значение.
В същото време кметът на Поморие смята, че РЗОК – Бургас упражнява дискриминация спрямо МБАЛ – Поморие с отказа си за сключване на договор по НЗОК с лабораторията на общинската болница. Той зави, че ще обжалва издадената заповед от РЗОК-Бургас пред управителя на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, пред Административен съд-Бургас, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред всички компетентни държавни институции, както и ще сезира министър-председателя на България Бойко Борисов и президента Румен Радев. Но това не решава същинския проблем, пред който е изправено болничното заведение – фактическата неплатежоспособност, в която се намира, и опасността всеки момент да бъде обявен фалитът му.
Биволъ се обърна със запитване по телефона към Пресцентъра на Министерството на здравеопазването относно финсовото състояние на МБАЛ-Поморие и необходимите мерки, които трябва да се вземат. Ето какво отговориха от правителствената институция: Биволъ: Добър ден, дали министърът на здравеопазването е уведомен за финансвото състояние на многопрофилната болница за активно лечение в Поморие, която според изготвен финансов анализ е изпаднала в абсолютна неплатежоспособност?Пресцентър на МЗ: Тази болница е общинска, собственик се явява Общински съвет-Поморие и Община Поморие. Всякакви въпроси, свързани с лечебното заведение, зависят от тях. Ние нямаме правото и властта да правим каквото и да е там. Това е политика на управление на Община Поморие. Bivol.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *