Глобен ли е някой за нарушение на чл.11 от Наредбата на Община Благоевград?? Ако беше друга партия, а не ГЕРБ, кметът Камбитов би ли я санкционирал?

Глобен ли е някой за нарушение на чл.11 от Наредбата на Община Благоевград?? Ако беше друга партия, а не ГЕРБ, кметът Камбитов би ли я санкционирал?

Снимката е направена на 28.01.2015г. в 17.30ч. или 125 дни след изборите на 05.10.2014г.
Въпросче: Глобен ли е някой за нарушението на чл.11 от Наредбата на общината,с колко и кога,или имаме двоен стандарт ?
Ако беше друга партия кметът Камбитов би ли я санкционирал?Н А Р Е Д Б А
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
§ 4 Изменението на тази Наредба е прието с Решение № 86 и Решение № 87, Протокол № 5 от 29 април 2011 г. и влиза в сила от деня на приемането. Изменена с Решение № 1 от 25 януари 2013 г. Изменена с Решение № 21 по Протокол № 2 от 22.02.2013 г. на Общински съвет – Благоевград
Чл. 10 Забранява се нанасянето на вреди върху сградите, инфрастуктурните и рекламни съоръжения както следва:
1. Разлепването на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените за целта места.
При нарушение се налага глоба от 50 до 300 лева.
2. Повреждането на пътни знаци, указателни табели на протовопожарни хидранти- “ПХ”, обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други подобни, поставени на определените за целта места.
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
3. Писането и драскането по фасадите на сградите, оградите, пътните знаци и пътните съоръжения, както и лепенето върху тях на афиши и други материали.
При нарушение се налага глоба от 100 лева и отвеждане в РПУ.
4. Чупенето и повреждането на фенери, лампи и осветителни тела, както и кражби и нанасянето на повреди на съоръженията на уличното и парково осветление.
При нарушение се налага глоба от 300 до 500 лева и отвеждане в РПУ.
Чл. 11 Наказват се по тази наредба лицата, които не почистват афиши, реклами, съобщения, обяви, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените за целта места и време, снега пред изхода на сградите, както и опесъчаването на почистените места и лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки, телефонните апарати за обществено ползуване, афишни площи, скулптурно-декоративните елементи, сградите, пътните съоръжения и принадлежности на уличната, пътна и алейна мрежа, освен ако за нарушението не е предвидено по-голямо наказание по други закони или нормативни актове.
При нарушение се налага глоба от 500 лева лева и възстановяване стойността на повреденото имуществото.Николай Цонев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *