Защо се създава психоза само около банки, собственост на български „олигарси“

Защо се създава психоза само около банки, собственост на български „олигарси“

Гледах, слушах, четох и накрая реших и аз да се включа: Защо се създава психоза само около банки, собственост на български „олигарси“(нали това е модерната дума) /КТБ, ПИБ, а в скоро време Инвестбанк и ЦКБ/:
1. Защото другите банки са собственост на чуждестранни акционерни дружества, които нямат мажоритарен собственик и не се управляват еднолично от него, а от ДЕЙСТВИТЕЛЕН съвет на директорите и ДЕЙСТВАЩ надзорен съвет. Като дъщерни дружества, те винаги могат да разчитат на финансиране от „майката“, а не от отделно физическо лице, поради което разполагат във всеки един момент с достатъчна парична ликвидност.
2. Тъй като „нашите си“ банки са с можоритарен собственик – физическо лице, което е „вкарало“ в банката „собствени пари“ (никога досега не е правена проверка откъде са тези пари от нито един държавен орган), първата работа на това лице е да си извади „неговите“ пари от банката и да работи с парите на вложителите. Изваждането на парите става по следната схема: създават се N на брой търговски дружества с минимален уставен капитал(вече може с 2 лева), които се „контролират“ от мажоритарния собственик на банката. Или се регистрират офшорки, с представителства в България. Разработват се едни проекти за „бизнес“, които се представят пред банката за финансиране. Тези проекти се одобряват от Кредитния съвет на банката, който е назначен, разбира се, от мажоритарния собственик, последващо одбрение от УС, ако трябва и съгласие от НС. Гарантират се от другите фирми на собственика на банката(дружествата си гарантират едно на друго) и се отпускат едни милиони, без реална възможност и намерение да се връщат, които собственикът на банката усвоява през собствените си дружества. Така, освен че си връща вложените като уставен капитал средства, усвоява и част от вложенията на гражданите.
3. Една банка се създава с кредит от друга банка, ПИБ се създаде с пари от ПЧБ навремето. Друга банка се приватизира с пари от колегиална банка, КТБ бе приватизирана с 15 млн кредит от ПИБ. Трета банка дава финансова помощ на четвърта банка, КТБ даде 20 млн помощ на Инвестбанк. И всичко това се случва само между „български банки“ СЪС знанието, съгласието и под наблюдението на БНБ.
Затова Иван Искров пелтечи и се поти на пресконференциите!To be continued…Иван Петров – адвокат, апелативен прокурор на София /1998 – 2005/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *