Предаващите метални отпадъци ще бъдат освободени от данък и ще получават пари в брой

Предаващите метални отпадъци ще бъдат освободени от данък и ще получават пари в брой

© Валентина Петрова

null

Дневник Експрес

Научавайте най-важното и интересното всеки ден в 17 часа.

window.dnevnik.eventPush(‘newsletter_form_impression’, {‘newsletter_number’:’2′,’newsletter_name’:’Дневник Експрес’});

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува за едномесечно обществено обсъждане промяна в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), която предвижда намаляване на разходите и административната тежест за операторите на площадки за метални отпадъци.Предлага се увеличаване на лимита на плащанията в брой от 100 на 1200 лв. на физическо лице за една календарна година при предаване на метални отпадъци. Това според МОСВ ще намали разходите на операторите при извършването на банкови преводи, както и ще създаде предпоставки за развитие на малкия и среден бизнес в сферата по разделно събиране и рециклиране на метални отпадъци. Столичната община пропиля години без решение за отпадъците

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1611834613314-0’); });

Предложението на екоминистерството се обосновава и с това, че сегашното ограничаване на сумата за касово разплащане на сделките с отпадъци от черни и цветни метали до 100 лв. ангажира лицето, предаващо отпадъците, да притежава банкова сметка, по която да получава съответната сума. В мотивите към законопроекта се посочва още, че сумата от 100 лв. за една календарна година е изключително малка на фона на цената за килограм отпадъци от черни и цветни метали.Като важна цел се поставя и въвеждането на нов разплащателен механизъм при сделките с метални отпадъци, като разплащанията по сделките с черни и цветни метали да могат да се извършват и чрез ваучери за храна.Предлагат се промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съгласно които се предвижда да бъде премахнат данъкът върху доходите от продажба или замяна на движими вещи, когато се предават на лица, имащи право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци. Данъкът беше въведен от 1 януари 2007 г. По закон фирмите, които изкупуват вторични суровини, са длъжни да удържат и внасят окончателния данък в размер на 10%. Като причина за премахването на данъка от екоминистерството изтъкват, че това изискване натоварва с допълнителни административни трудности компаниите от този бизнес и усложнява попълването на годишни данъчни декларации. Освен това администрирането на този вид данък от бизнеса е предпоставка за генерирането на сив сектор и нелоялна конкуренция.Ако отпадането на данъка бъде прието, според МОСВ ще се постигнат благоприятни икономически последици, свързани с прехода към кръгова икономика, в която отпадъците са ресурс в съответствие с основните приоритети на европейската политика. Освен това от екоминистерството смятат, че хората ще бъдат поощрени да събират и предават разделно отпадъци на оправомощените за това лица.

 

Източник Dnevnik.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *