Шменти капели на Община Поморие с кмет Иван Алексиев от ГЕРБ! Г-н Йовчев, г-н Цацаров, гражданите, които ви вършат работата са подложени на тормоз!

Шменти капели на Община Поморие с кмет Иван Алексиев от ГЕРБ! Г-н Йовчев, г-н Цацаров, гражданите, които ви вършат работата са подложени на тормоз!

С удостоверение за идентичност под регистрационен № 688-Т/232 от 06.04.2012 г. и удостоверение за търпимост с регистрационен № 649-К/192 от 03.04.2012 г. – и двете издадени от Община Помрие, институцията легитимира кооперация ТПК“Октомври“, преименувана на ТПК „Анхиало 92“, а сега като „Анхиало 2010“ ООД с имот от 21 886 кв. м. Или по-точно общината добавя, дарява, подарява на тази кооперация 12 573 кв. м.
Собствеността на ТПК „Анхиало“ е описана в нотариален акт №9, том I, дело №28 от 1957 г., нотариален акт№35, том I, дело №113 от 1961 г. и нотариален акт №282, том I, дело №525 от 1978 г., като сумарно квадратите на общата площ на кооперацията е 9 313 кв. м.
Издаден е нотариален акт №166, т.I, рег.№ 1139, д. 135/2012г. със заповед на Кмета на Община Поморие с № РД-16-1190/18.09.2012
За абракадабрата на Община Поморие с имоти е уведомена прокуратурата, но според прокурорите няма наличие на престъпление.
Затова Анастас Гюров завежда дело срещу Община Поморие и чака решение на дело номер 220/2013г. по описа на Районен съд – Поморие.Кой участва в „ТПК-гейт“?Ще се намесили ли ДАНС?Братът на кмета на община Поморие Иван Алексиев има ли цех в „ТПК-гейт“?
Засега питаме, но и това ще разберем.
Разкрилите измамата и търсещи правата си са в шок и подложени на тормоз. Те сигнализират компетентните държавни органи,като са входирали писма до тях. Писмо е изпратено и до „Движение за СПРАВЕДЛИВОСТ – РПГ“.
„До Окръжния прокурор на БОП
До г-н Цветлин Йовчев
Министър на вътрешните работи на Република България
До Областния директор на МВР – гр. Бургас
До Репресираните от партия ГЕРБ – гр. София
ЖАЛБА
от Анастас Стоянов Гюров ЕГН….
от гр, Поморие…
Уважаеми Госпожи и Господа,
Подадох жалба в вх. №94А – 158 – 2/ 26.05.2014 г. чрез кмета на община Поморие до БАС, в която е описано как кмета г-н Иван Алексиев от ПП ГЕРБ легитимира частна фирма „Анхиало 92“, сега „Анхиало 2010″ ООД с неверни документи, поправки и разлика в собствеността с над 11 000 кв.м. За тези документи съм сезирал прокуратурите в Поморие и Бургас. Също така и РУП – Поморие, от където не получих изискуемите по закон следствени действия във връзка с жалбата.
Удостоверенията издавани от Община Поморие минават задължително през главната юристка, г-жа Хубавина Япаджиева, НО… тя живее на съпружески начала в шефа на дознателите в РУП-Поморие г-н Янчо Ст. Добрев.
На 02.06.2014г. бях повикан с призовка в I-во РУП – гр. Бургас, ул.“ Г. Кирков“ № 15, в качеството ми на свидетел по досъдебно производство №01-768/2014г. по описа на I-во РУП – гр. Бургас. Също на 02.06.2014г. беше повикан на разпит и г-н Георги Рибов от гр. Поморие, който е на 94г. Поводът да се явим е в следствие, че и двамата сме свидетели по гр.дело №1799/2011г. по описа на БОС.
Съпругата ми Таня Гюрова е управител на БСКД „Анхиалски солници“ и води дела срещи Община Поморие, „М – Поморийски солници“ – гр. Пловдив и ТПК „Анхиало“, сега „Анхиало 2010“ ООД пред БОС, за имоти собственост на кооперацията, която представлява.
Всички жалби до прокуратурата срещу нас, като свидетели, са за набедяването ни, че уж сме били лъжесвидетелствали, подучени от управителката Таня Гюрова, са подадени от лица, свързани с делата на кооперация БКСД „Анхиалски солници“ и в пряк интерес за отхвърлянето на основателните искове на кооперацията.
Свидетелят Георги Милтиядов Рибов е на 94 години. Аз съм на 68 години, с 90% инвалидност. С г-н Рибов сме дали показания по гр.д. №1799/2011г. БОС и сме си ги потвърдили и поддържаме и пред РУП. По повод тази проверка и досъдебно производство сме викани няколко пъти в Областна дирекция на полицията в Бургас при инспектор г-н Здравко Стойчев. От проверка на прокуратурата на лицата, заинтересовани за отхвърляне на основателните ни искове за собственост установяваме, че това са: г-жа Лиляна Ангелова, адвокат на Община Поморие; г-жа Красимира Стоянова, управител на „Анхиало 2010“ ООД и в неформални отношения с брата на кмета на община Поморие,както и добросъвестния купувач, г-н Иван Василев Михалев.
Няма да Ви обяснявам на какъв терор бяхме подложени:
1/ Със завеждане на дело срещу нас и собствеността ни от кмета на община Поморие Иван Алексиев, което спечелихме – адм.д. №2666/2013г. БАС
2/ Развиване на четирите болта на предно ляво колело на фамилната ни кола на 28.08.2013г.
3/ С данъчна ревизия на фирмата на съпругата ми Таня Гюрова
4/ С недопускане на съпругата ми Таня Гюрова по заповед на кмета Иван Алексиев в сградата на Община Поморие за получаване на съответните услуги, както останалите граждани. За което тя води дело срещу кмета на община Поморие в Комисията за защита от дискриминация
5/ С неизплащане на болнични на съпругата ми Таня Гюрова от НОИ
6/ С открита глоба за позвъняване на мобилния на съпругата ми Таня Гюрова по време на съдебно заседание през 2004г., като не ни предоставиха документи за известие
7/ През 2013г. юни месец съпругата ми Таня Гюрова беше повикана на среща с лице, представило се за служител на ДАНС, но по нейна преценка картата, с която се е представил като служител на ДАНС в действителност била полицейска.
На 02.06.2014г. разследващият полицай Георги Кехайов – вуйчо на пиарката на Община Поморие, отказа да ми предостави преписката. Държа се арогантно. Бях принуден да се качвам по стълбите до третия етаж в сградата на I-во РУП – гр. Бургас, като съм стоял прав близо два часа в приемната , защото единственият стол беше зает от 94 годишният ветеран от войните г-н Георги Рибов.
Разследващият полицай Г. Кехайов закъсня за работа с близо 30-40 минути.
Отказах да дам показания, тъй като съм давал такива пред българския съд – БОС по гр.д. № 1799/2011г. в БОС. Показаха ми огромна дебела папка по досъдебното производство №01-768/2014г. по описа на I-во РУП – гр. Бургас. Същият полицай е от известна „гербаджийска“ фамилия. Дъщерята на сестра му или негова племенница г-жа Мария Коева е пиарка на Община Поморие с кмет от ГЕРБ. Същата публикува по интеренет и пресата неверни неща за съпругата ми Таня Гюрова по време на протест пред Община Поморие срещу управлението на кмета на община Поморие г-н Иван Алексиев.
След моето оттегляне полицай Кехайов слезе в приемната и даде още някакъв документ на г-н Рибов, да го подпише. Какъв беше този документ не успях да разбера, тъй като вдигнах високо кръвно налягане. Г-н Рибов носеше собственоръчно написан документ, че се е явявал доброволно като свидетел на гр.д. № 1799/2011г в БОС и не е бил принуждаван от когото и да е било, но полицаят не прие документа без наличието на законно основание за това.
Поставям изключително резонния за случая въпрос: Полицай Г. Кехайов спазва ли Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР – лоялност, безпристрастност и партийна неангажираност?
КЪМ РПГ: Моля Ви, в качеството ви на неформална институция да извършите необходимата проверка и да ми окажете съдействие да се наложат предвидените в закона наказания за виновните лица.“ЗАД КУЛИСИТЕ.coм

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *