БОМБА! ИМА ПОДСЛУШВАНЕ! СГС ПОДВЕДЕН ПРЕСТЪПНО ОТ МВР! ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ СЛАГА ПОДПИС ПОД ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ИИС – СПРАВКИ“, С КОЕТО РАЗПОРЕЖДА НА ДАНС ЕСКПЛОАТИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕТО. ИМА ПОДПИС И НА „ГЕЛОСАНИЯ“ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ!

БОМБА! ИМА ПОДСЛУШВАНЕ! СГС ПОДВЕДЕН ПРЕСТЪПНО ОТ МВР! ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ СЛАГА ПОДПИС ПОД ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ИИС – СПРАВКИ“, С КОЕТО РАЗПОРЕЖДА НА ДАНС ЕСКПЛОАТИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЕТО. ИМА ПОДПИС И НА „ГЕЛОСАНИЯ“ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ!

Първа и единствена АФЕРА изнесе истината около разработката за „Вътрешна сигурност“, мръснишки манипулирана от Атанас Атанасов като опит да се внуши, че „протестиращите“ били подслушвани:БОМБА! ИСТИНАТА ЗА РАЗРАБОТКАТА СРЕЩУ „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“! ШЕФЪТ НА „ВЪТРЕШНА“ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЯ! КОЙ ИСКА ДА ЗАМЕТЕ СКАНДАЛА С ИЗМИСЛЕНИ „ПРОТЕСТЪРИ“ „ЧЕРВЕИ“!
След като осветихме истината, бившият вътрешен министър и вицепремиер /отговарящ за ДАНС/ Цветлин Йовчев истерично нервно заяви, че „някой подвеждал“ премиера Борисов, и че категорично „нямало подслушване“.
АФЕРА първа и единствена написа, че в процес на „реализация“ е бившия шеф на „Вътрешна сигурност“ в МВР, и че разработката е от много време, като и в момента по нея работи спец прокуратурата. Написахме, че задържахме умишлено тази информация много време, за да не попречим на разследването, още повече, че и АФЕРА за пореден път е набутана в мръсния кюп.
Когато обаче „атанасовци“ се разквичаха, осветихме „активното им мероприятие“ и моментално след това последва реакцията и на Бойко Борисов, който на практика потвърди изнесеното от АФЕРА.Сега ще дръпнем още малко завесата, заради лъжата, произнесена от Цветлин Йовчев!:
КАТЕГОРИЧНО Е УСТАНОВЕНО ПО РАЗРАБОТКАТА ЗА „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“, ЧЕ Е ИМАЛО ПОДСЛУШВАНЕ! Бившият вътрешен министър и вицепремиер Цветлин Йовчев Е ПОДПИСАЛ ИСКАНЕТО, С КОЕТО РАЗПОРЕЖДА НА ДАНС ДА ЕКСПЛОАТИРА МЕРОПРИЯТИЕТО. ИМА ПОДПИС И НА „ГЕЛОСАНИЯ“ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР ЛАЗАРОВ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ.
Самото искане за прилагане е подадено до Софийски Градски Съд от Директора на „Вътрешна сигурност“. Шефът на ДАНС Владимир Писанчев също следва да е съгласувал, защото неговата техническа служба е трябвало да го експлоатира.
Когато искането отива в съда, единственият подпис към този момент, е само на директора на „Вътрешна сигурност“. След това другите трима /Цветлин Йовчев, Светлозар Лазаров и Владимир Писанчев/ слагат подписи.ТОВА ИСКАНЕ Е НАПРАВЕНО ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ИИС – СПРАВКИ“ В МВР.
В искането има и мотиви, като в тях се посочва оперативната информация и за засечени служители на МВР. Има първоначален срок – НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 60 ДНИ – с възможност еднократно за продължаване още 120 дни допълнително.
Самите искания са направени по чл.357 от НК. /Чл. 357. (1) (Отм., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 95 от 1975 г., бр. 26 от 2004 г.) Който разгласи информация, представляваща държавна тайна, която му е била поверена или станала известна по служба или работа, както и този, който разгласи такава информация, като съзнава, че от това може да последват вреди за интересите на Република България, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
(2) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 95 от 1975 г.) Ако от деянието са настъпили или могат да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
(3) (Нова – ДВ, бр. 26 от 2004 г.) С наказанието по ал. 1 и 2 се наказва и този, който разгласи чуждестранна класифицирана информация, получена по международен договор, по който Република България е страна./ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА, КОЯТО СА КОНТРОЛИРАЛИ ОБАЧЕ, НЕ СЪДЪРЖА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ЧЛ. 25 ОТ ЗЗКИ.
Какви „информационни масиви за СРС“ са витаели в главите им и защо, за да атакуват точно тази система „„ИИС – СПРАВКИ“, не е ясно.
В тази система няма данни за СРС. Както и в никоя друга няма, освен в секретното деловодство на МВР. Но деловодството е друга система и в нея няма данни кое лице ще се контролира.ГАФЪТ Е ОГРОМЕН, ЗАЩОТО „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ СА ПОДВЕЛИ СЪДА, ЧЕ ДАННИТЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ИИС – СПРАВКИ“ СА ДЪРЖАВНА ТАЙНА! А ТЕ НЕ СА!
Има списък на фактите и сведенията, съставляващи служебна тайна и тази заповед я има в сайта на МВР. ВИЖ ТУК: http://www.aip-bg.org/library/laws/spisak.pdfНо там изнасянето им е престъпление по чл. 284 от НК./ Чл. 284. (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице съобщи другиму или обнародва информация, която му е поверена или достъпна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.
(2) Наказанието за деяние по ал. 1 се налага и на недлъжностно лице, работещо в държавно учреждение, предприятие или обществена организация, на което във връзка с работата му е станала известна информация, представляваща служебна тайна.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено от вещо лице, преводач или тълковник по отношение на информация, станала му известна във връзка с възложената му задача, която то е длъжно да пази в тайна, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация./, за което НЯМАТ ПРАВО ДА ПРИЛАГАТ СРС. Именно заради това са писали, че искането е по чл.357 от НК.ВИЖ И ТУК: https://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/25A86B4B-A273-4234-A8A8-D25E420DB11C/0/Spisak_slujebna_taina.pdf И КЪДЕ ТУК Е ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА ПО ЧЛ.357 ОТ НК?!СЪЗДАДЕНИ СА ДОКУМЕНТИ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЧЛ.311 ОТ НК И СА ПОДВЕЛИ СЪДИЯТА, КОЙТО СЪЩО Е ДРЕМАЛ И Е ПОДПИСВАЛ БЕЗ ДА ЧЕТЕ!
Изключително са виновни и оперативните работници, които са написали некомпетентни докладни записки, които са послужили за незаконосъобразните искания, като преките им началници на сектори очевадно също са невчасови и изобщо не четат!КАТЕГОРИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ /ПРЕСТЪПЛЕНИЯ/ СА:
1. Закачили са информационна система ИИС – СПРАВКИ“, която не съдържа държавна тайна, а са посочили в искането, че посредством нея се издавала такава „държавна тайна“. Самото нарушение, което са направили във „Вътрешна сигурност“ е, че в официален документ са подвели съда с документ /искането за СРС/, посочвайки неверни данни са извършили престъпление по чл.311 от НК.
2. Искали са за едно и също нещо разрешение повече от 180 дни общо, т.е. /2 плюс 4 месеца/, което е нарушение.
3. Привидно са посочили тежко престъпление по чл.357 от НК за да могат да установят дисциплинарни нарушения., което пък от тяхна страна е престъпление по чл. 145а от НК!/ Чл. 145а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Който използва информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение за опазване на националната сигурност или за целите на наказателното производство, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева.
(2) Когато деянието е извършено от длъжностно лице, което е придобило информацията или тя му е станала известна в кръга на неговата служба, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба до пет хиляди лева.
(3) В случаите по предходната алинея съдът може да постанови лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 ./Това е зловещата ИСТИНА ПО РАЗРАБОТКАТА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“. И ЗА ТЯХ СА ОТГОВОРНИ КАКТО ШЕФЪТ НА „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“, ТАКА И ЕКСВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР – ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР – СВЕТЛОЗАР ЛАЗАРОВ И ШЕФЪТ НА ДАНС – ВЛАДИМИР ПИСАНЧЕВ.Веселина Томова
Afera.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *