БСКД „Анхиалски солници“ свиква редовно общо събрание

БСКД „Анхиалски солници“ свиква редовно общо събрание

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 15, ал. 3, т. 1 от Устава на Българско солодобивно кооперативно дружество „Анхиалски солници“СВИКВА

Редовно общо събрание на 16 декември 2017 г. /събота/ от 11 часа в залата на ресторант „Хъшове“, ул. „Отец Паисий“ №11 при следния Дневен ред:
1. Избор на Управителен съвет
2. Избор на Контролен съвет
3. Избор на Подгласници
4. Разни
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъстващите, съгласно чл. 16, ал. 2 от Устава.
На редовното общо събрание ще бъдат съобщени всички имена на член-кооператорите, които са подали редовни документи за получаване на дивиденти от Кооперацията.От Управителния съвет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *