България отчита най-силно намаляване на парниковите емисии в ЕС

България отчита най-силно намаляване на парниковите емисии в ЕС

България отчита най-силно намаляване на парниковите емисии в ЕС

България се оказа водеща сред страните от ЕС, които са намалили емисиите парникови газове през първото тримесечие на 2023 г. на годишна база. Заедно с това, страната ни влиза в група от 15 държави членки, които са намалили емисиите, но са увеличили своя БВП – през същия период. 

През първото тримесечие на 2023 г. емисиите на парникови газове от икономиката на ЕС възлизат на общо 941 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид (CO2-eq), което е намаление с 2,9% в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. (969 милиона тона CO2-eq). Това намаление идва едновременно с увеличение от 1,2% на брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., съобщи Евростат, като се базира на тримесечните оценки за емисиите на парникови газове по икономически дейности.

Тримесечните оценки на емисиите на парникови газове допълват тримесечните социално-икономически данни, като БВП или заетост, които Евростат представи също днес. 

През първото тримесечие на 2023 г. икономическите сектори, най-големи емитенти на парникови газове, са домакинствата (24%), производството (20%), електроенергия, доставка на газ (19%), селско стопанство (13% ), следван от транспорта и съхранението на продукция (10%).

Данните показват, че в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. емисиите са намалели в 5 от 9 икономически сектора. Най-голямо намаление е регистрирано при „Разпределение на електричество, газ“ (-12.3%). Основният сектор, в който се увеличават емисиите, е „Транспорт и съхранение“ (+7,2%).

Емисиите на парникови газове намаляват в 21 страни от ЕС

Емисиите през първото тримесечие на 2023 г. са намалели в почти всички страни от ЕС в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., с изключение на Ирландия (+9,1%), Латвия (+7,5%), Словакия (+1,9%), Дания (+1,7%) ) Швеция (+1,6%) и Финландия (0,3%), където се увеличават. Тази група членове на ЕС също отбелязаха увеличение на БВП.

Най-големи намаления на парниковите газове са регистрирани в България (-15,2%), Естония (-14,7%) и Словения (-9,6%).

Емисии парникови газове от икономиката на ЕС и БВП, първо тримесечие, 2023 г., (% на годишна база)

От 21 страни от ЕС, които са намалили своите емисии, само 6 същевременно са свили своя БВП (Чехия, Естония, Литва, Люксембург, Унгария и Полша), което означава, че 15 страни от ЕС (Португалия, Хърватия, Белгия, Малта, Франция, Испания, Холандия, Германия, Австрия, Румъния, Италия, Кипър, Гърция, Словения и България) са успели да намалят емисиите, като същевременно да повишат своя БВП.

 

Източник Dir.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *