В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОМОРИЕ, МДЛ „ЛИНА“ ЗАЯВЯВА ГОТОВНОСТ ДА ДАРИ НА МБАЛ-ПОМОРИЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА АПАРАТУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ

В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОМОРИЕ, МДЛ „ЛИНА“ ЗАЯВЯВА ГОТОВНОСТ ДА ДАРИ НА МБАЛ-ПОМОРИЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА АПАРАТУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ

Това ще помогне за стабилизиране на състоянието на общинската болница, която ще спести 50 000 лева от закупуването на нови апарати
Лаборатория „ЛИНА”, която обслужва МБАЛ-Поморие от години, предлага да предостави за безвъзмездно ползване на общинската болница високотехнологична апаратура. Предложението идва от управителя на лабораторията д-р Васил Костадинов и е във връзка с извънредната сесия на Общинския съвет. Повод за днешната сесия е: „Оздравяването на МБАЛ-Поморие”. Затова Медицинска лаборатория „ЛИНА“, като страна по договорите с МБАЛ-Поморие, чийто принципал е Общинският съвет, предлага няколко икономически изгодни решения, които ще спестят десетки хиляди от бюджета за здраве на Поморие.
Във връзка с извънредната сесия на Общински съвет – Поморие, свързано със „оздравяването“ на МБАЛ-Поморие, Медицинска лаборатория „Лина“, като страна по договорите с МБАЛ-Поморие, чийто принципал е Общинския съвет, предлага на вниманието на общинските съветници няколко икономически обосновани, законосъобразни, целесъобразни и ефективни решения, с оглед доброто здравеопазване и спестяването на средства от общинския бюджет, които биха се вложили за нещо наистина необходимо.
Като допълнителна точка в извънредната сесия, МДЛ „Лина“ входира днес до Председателя на ОбС-Поморие за разглеждане следните предложения:
„ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ПОМОРИЕОтносно: Извънредна сесия на Общински Съвет-град Поморие насрочена за 10.12.2015 год. от 15.00 часа
ПРЕДЛОЖЕНИЕ От: МДЛ „ЛИНА“ ЕООД, гр. Поморие ЕИК 102227599., представлявана от Васил Костадинов – управителУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Настоящото предложение е във връзка с дневния ред на днешната извънредна сесия и с него представляваното за мен дружество има за цел да защити най-вече обществения интерес, както и да се обсъдят оптималните за обществения интерес разходи и средства за изграждането на нова лаборатория на територията на Болницата. Тези предложения водят до спестяване от страна на Общината на посочения в докладната записка размер от 50 000 лв.
Преди време от страна на МДЛ „ЛИНА“ ЕООД беше предложено на кмета на община Поморие проект на споразумение към договора сключен между МДЛ „ЛИНА“ ЕООД и „МБАЛ Поморие“ ЕООД на основание чл.95 Закона за лечебните заведения.
Представям на настоящата сесия същото предложение за споразумение, което считам че в новосъздадената обстановка е най-целесъобразния вариант. Накратко предложението на МДЛ „ЛИНА“ ЕООД е да се предостави за БЕЗВЪЗМЕЗДНО ползване на общината/болницата апаратурата и оборудването, с което дружеството осъществява дейността си на територията на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, а именно:
1.Биохимичен анализатор „Олимпус“ AU 600 № SN 705952;
2. Биохимичен анализатор с йонселективен модул „Селектра Про М“ № SN 14-7494;
3. Хематологичен анализатор „Медоник“ 620 № 3615;
4. Хематологичен анализатор „Медоник“ М № SN 10582;
5. Хематологичен анализатор „Свелаб“ № SN 11976;
6.Коагулометър “HELENAC-1” № SN C1-8076;
7.Уринен анализатор “URIT 50” №SN5012312E;
8. Имоноанализатор I “CHROMA” № PER10D230849;
9.Глюкоанализатор “Super GL” № 0408;
10.Кръвногазов анализатор „Medica” №0709030013;
11.Микроскоп “Laboval M” № 275021
12.Центрофуга-“Янецки” № 69/2178;
13.Апарат за дейнизирана вода “Аджаров” № 0151;
14.Хладилник “Gorenije” № DG91E87RAW5R600;
15.Затворена система за вземане на биологични материали: кръв, урина, пунктати Greiner Bio-One
16.Лабораторно-информационна система (ЛИС) ILab на фирма SKYWARE
Освен това всички останали задължения поети от „МДЛ Лина“ ЕООД с договора остават в сила, в това число и уговорените ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ, за анализите които болничната лаборатория няма да може да извършва. С оглед предоставянето за безвъзмездно ползване на оборудването и апаратурата, срокът на договора за съвместна дейност да бъде удължен за десет години.
Направеното предложение е с безспорен ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ЗА БОЛНИЦАТА ОТ ЕДНА СТРАНА И ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОТ ДРУГА.
В случай, че не се възприеме горното предложение, предлагаме да бъде обсъдено следното алтернативно предложение:
На територията на Болницата съществува обособено помещение за Лаборатория. Този факт обезсмисля ангажирането на средства и сили от страна на Община Поморие за изграждането на други помещения за такива нужди. Съществуващото помещение е регистрирано в РЗИ като част от Болницата и като клинична лаборатория. В докладната не са посочени съпътстващите разходи и време необходими за проектирането на преустройството и неговото извършване. Считаме за нецелесъобразно обособяването на ново помещение за Лаборатория при положение, че такова помещение съществува, притежава съответния статут и регистрации, необходими за извършване на дейността. Във връзка с горните безспорни факти предлагаме на Вашето внимание възможността:
МДЛ Лина ЕООД да освободи помещенията за лаборатория, като се прекрати договора по взаимно съгласие. Времето за освобождаване на помещенията е свързано с обективната възможност за преместване на лабораторията на МДЛ Лина ЕООД в друго подходящо помещение, за което Общинската администрация да окаже необходимото съдействие.Направеното предложение ще доведе до безспорните резултати:
– Болницата ще има възможност да организира самостоятелна лаборатория в съществуващо помещение;
– Болницата няма да изразходва средства за изграждането на помещение каквото вече съществува;
– Болницата няма да извършва последващи регистрации на помещението, както и медицинския център няма да има нужда от преустройство и пререгистрация;
– Медицинския център ще запази регистрацията си;
– Община Поморие няма да изразходва средства за извършването на ремонти и преустройства които не са необходими;
– На гражданите на Община Поморие ще е осигурена възможността за извършването на доболнични лабораторни изследвания;[/*]
Уважаеми Общински Съветници, считаме че така направените предложения отчитат съществуващата правна и фактическа обстановка в нейната цялост, държат сметка за обществения интерес при обслужването на пациентите, не водят до извършването на излишни разходи и не затрудняват дейността на Болницата и медицинския център чрез извършването на последващи регистрации и пререгистрации.
С уважение:………..……“
Третото /извънредно/ заседание на Общински съвет-Поморие ще протече при следния дневен ред: (ВИЖ ТУК). Като се очаква да бъдат включени в него и предложенията на МДЛ „Лина“, които са от полза както за МБАЛ-Поморие и в унисон с добрите практики в медицинската и лабораторна дейност, така и за Общината като институция и гражданите на съставните й части.ZADKULISITE.COM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *