В разгара на летния туристически сезон 2014 община Поморие прави сложни пируети за защита на лични интереси на хора от обкръжението на кмета Алексиев!

В разгара на летния туристически сезон 2014 община Поморие прави сложни пируети за защита на лични интереси на хора от обкръжението на кмета Алексиев!

До ЗАД КУЛИСИТЕ.coм бе изпратено следното писмо, което публикуваме дословно, защото, както се казва по-долу и в текста – пред фактите и боговете мълчат!:“В разгара на летния туристически сезон 2014 община Поморие прави сложни пируети за защита на свои хора
На 26 юни 2014 година в сайта на община Поморие се появи едно съобщение, което най вероятно е вследствие на пробуждане от страна на изпълнителната власт. Или защита на лични интереси на хора от обкръжението на кмета Иван Алексиев. Друго логично обяснение няма и не може да има. Цит.:
„С цел опазване на обществения ред, сигурността и спокойствието на граждани и гости на града , кметът на Община Поморие Иван Алексиев издаде заповед за изменение и допълнение на правилата за движение и паркиране на превозни средства през летния сезон.
Улица „Княз Борис I”, в участъка от площад „Св. Св. Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Велико Търново”, ще бъде затворена за движение на превозни средства всеки ден, от 10:00 до 22:00 часа, до 15.09.2014 г.”На пръв поглед целта е повече от благородна, но дали е така ще разберете от следващите редове подкрепени с оригинални документи, както следва:
С вх.№ 94-Х-468-2/15.05.2014 е изпратено следното писмо:НА ВНИМАНИЕТО НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ГРАД ПОМОРИЕ
Д-Р МИЛЕНА ЕНЕВ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЕВА,
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
От името на жителите, живеещи на централната улица „Княз Борис“ в отсечката от сградата на бившата Популярна банка до Червения блок, Ви предлагаме да приемете едно нашето предложение.
Съгласно Заповед № РД-16-189/12.03.2014 г. „за издаване на талон за преференциално платено паркиране на пътни превозни средства по постоянен адрес или настоящ адрес на собствениците им“, всички ние сме входирали в деловодството на община Поморие съответните
Заявления по Приложение №1 на община Поморие.
1.Отсечката на главната улица „Княз Борис“ в частта от сградата на бившата популярна банка до „Червения блок“ да бъде затворена за МПС през цялата година. Изключение се прави за нас, които имаме жилища в тази част и не притежаваме гаражи.
2.Да забраните зареждането на двата Супермаркета със стоки, разположени в тази отсечка през входната врата за клиенти, което забранено по закон. Те се зареждат от задния вход на същите, съгласно одобрените проекти за магазини. Ежедневното разтоварване на товарни автомобили пред тях, сериозно влошава свободното движение на гражданите и туристите в тази отсечка и създава конфликтни ситуации.
Всички знаем, че „входната врата“ на старата част на Поморие започва от пиацата за таксиметрови автомобила до „Червения блок“ и именно тук спират всички автобуси от вътрешния и международен транспорт. Нека освободим тази първа част от главната ни улица към центъра на града от наплива на автомобили и товарни камиони за радост на пешеходците.
С Вас, всички заедно ще допринесем за естетизацията на района в контекста на усилията на изпълнителната власт да представи града ни пред света, като курортен център за активен отдих и лечение!
Поморие, 14 април 2014 г.
Адрес за кореспонденция: Петко Карафезлиев, ул. „Княз Борис“ № 77
Телефон: 0887 257 183ОТГОВОРА Е ПОЛУЧЕН НА 13.06.2014 г. с изх.№ 94-П-468-2/13.06.2014 г. и само след три дни на 16.06.2014 самата община оборва своето становище, видно от публикацията в сайта на общината, цитиран в началото на статията!СЛЕДВА ОРИГИНАЛНИЯ ТЕКСТ НА ПИСМОТО-ОТГОВОР.
С анализ за подмяната на морални ценности у изпълнителната власт. Всъщност тя сама си прави харакири, което всеки нормален човек четейки това писмо, надлежно подписано от инжИнер Кунчо Гайдов извежда логично извода, че е налице опростачване на общината! Или скритите тайни интереси на властимеющите облечени или съблечени поради роднински връзки обуславят раздвояването на общината по един и същи въпрос. Както се казва, в разкрачено положение не е никак приятно като поза, още повече че предстоят избори с предизвистен тъжен финал на гепаджийската шайка. Фактите, такива каквито са и пред тях дори боговете мълчат!
Следва копие от оригинала на писмото изпратено до подателя от името на всички живеещи в този район и подписали съгласно изричното указание на общината специален образец за подаване на заявление за платено паркиране.
Още на 15 май 2014г всеки един от подписалите заявлението, декларираха че желаят да си заплатят паркомясто съобразно искането на общината. Всички те получиха писма с един и същ текст, който си позволяваме дословно да представим през многобройните читатели на сайта:
„….ОКБД –Общинска комисия по безопастност на движението на свое заседание на 13.05.2014 г. прие решение на улица „Княз Борис” да не се отдават платени преференциални паркоместа поради това, че улицата е главна транспортна артерия на гр.Поморие.
С уважение, Инж.К.Гайдов/запазен е правописа/
Зам.кмет на община ПомориеПредседател на ОКБД“1.Никой на оспорва факта, че улицата е главна транспортна артерия /интересно какви медицински познания има зам.кмета ни?/ освен пърженето на цаца за което споделяме, че има известна подготовка от години наред.2. Предлагата част от главната улица е само 150 метра, но наличието на магазини, движение на хора и туристи до таксиметровата пиаца на „червения блок” няма нищо общо с главна транспортна „артерия” на града.3. Защо ли именно главната транспортна артерия от централния площад до пресечката на ул.”Велико Търново” е затворена от 18.00 часа питаме ние и сами си отговаряме на двата въпроса.3.1 Ами представителния магазин на зам. кмета Илия Джингов е точно в тази отсечка и как като има забрана ще се зареждат суперите и магазините, а!3.2 Колкото да наличието на два супера в другата предлагана отсечка ви информираме, че супермаркетитуе имат налични задни дворове и рампи за зареждане.Но, има едно но!Единия от магазините на лидера на политическа партия „РЗС” която с двамата си общински съветника крепи мнозинството на ГЕРБ в Общинския съвет! Които са само девет съветника и не могат сами да приемат политически решения снети целесъобразно от кмета-диктатоир. Дебело подчертаваме, че зареждането на магазините пред входа за клиенти е забранено със закон.Но собственика на супера на всичкото отгоре е и „Председател на Постоянната комисия по търговия, туризъм и вс.останало”. Очевадна е връзката между политическата подкрепа в Общинския съвет и личната изгода. Като на върха стои необезпокояван с кралски замах самия кмет на община Поморие.4.По т.1 от приложеното писмо-отговор на община Поморие не можем да коментираме, видно от привилегированата позиция за друга част от „основната транспортна улица с голям постоянен трафик…..” където се намира магазина на братовчеда на кмета и настоящ зам.кмет Илия Джингов!5. По т.2 цитираме безумния текст: община Поморие не е компетентен?? орган, който да контролира функционирането, зареждането и обслужването на магазините в тази отсечка”.
Или казано по просто, общината като изпълнителенн орган се отказва от правата дадени на нея по закон. Тя нито иска дори да сигнализира компетентните органи, предвидливо неутрализирайки своите законни компетенции, изпращайки в небитието предложението, за да защити своите партийни интереси. Е, на това ми викаме в махалата гьонсуратлък. И на края, да споделим, че нямаме нищо против ГЕРБ. ДА! И ВСЯКА ЕДНА ПАРТИЯ, НО БЕЗ ТАЗИ КЛИКА В ОБЩИНАТА, ОБСЕБИЛА ВЛАСТТА ПО СИЛАТА НА ХАРИЗМАТА НА НЕЙНИЯ ЛИДЕР!
Нищо лично, и ние обичаме Поморие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *