Да, нужен е коментар, но на думите цацарови! Изказванията на ГъЦъ се доближават все повече до тези на де/путатите – предназначени за медиите и неподкрепени с доказателства

Да, нужен е коментар, но на думите цацарови! Изказванията на ГъЦъ се доближават все повече до тези на де/путатите – предназначени за медиите и неподкрепени с доказателства

„Нужен ли е друг коментар освен например съобщението на БНБ от 22 октомври, че според одиторските фирми необходимостта от обезценки на активи на банката е в общ размер на 4 млрд. 222 млн. лева? Или че коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е около 13%? Пак там се говори за „порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни операции, целящи прикриване на същността на сделки и трансакции“. Преведено на езика на наказателното право, това са безстопанственост и присвоявания, извършени пред благосклонния поглед на висши длъжностни лица, които е следвало да осъществяват банков надзор“, заявява Цацаров.
Да, нужен е коментар, но на думите цацарови!
1. Съобщение на БНБ, както и одиторски доклади не са доказателства по българското наказателно-процесуално право. Според чл. Чл. 144. (1) НПК : „Когато за изясняване на някои обстоятелства по делото са необходими специални знания из областта на науката, изкуството или техниката, съдът или органът на досъдебното производство назначава експертиза.“ В настоящия случай безспорно са необходими специални знания из областта на финансите, банковото дело, кредитиране и прочие икономически познания(които са от областта на науката, без съмнение). Такава експертиза вече би била доказателствено средство!
2. Обезценката на активите на банка, както и на всяко търговско дружество, още повече при неизяснена и прилагана за пръв път методология, не е престъпление. Тук с пълна сила важи написаното в т.1, като експертизата трябва да обхване и научната обоснованост на методологията за обезценка.
3. Коефициентът на покритие на кредитния портфейл как е изчислен и кой определи дали обезпеченията са валидни? Не е работа на цацата това. И може би е забравил, че има и т.нар. „оправдан стопански риск“.
4. „Порочните бизнес практики“ не са описани като престъпление в Наказателния кодекс. А „сложните операции“ са сложни за този, който не ги разбира.
5. Дали има „безстопанственост и присвоявания“ ще каже някога съдът, ако цацаратурата въобще внесе обвинителен акт по казуса КТБ. Не мисля, че ще е мандата на този ГъЦъ. Не може никой, пък бил той и главен цацаратор, да раздава оценки за престъпни състави, след като няма правомощията на съд.
Изказванията на ГъЦъ се доближават все повече до тези на де/путатите – предназначени за медиите и неподкрепени с доказателства.
Да става де/путатИН, че да си приказва на воля!Иван Петров, aдвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1998 – 2005/Колаж: Иво Ангелов, „СИЛА“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *