Депутатите приеха доглада на МО за състоянието на въоръжените сили и отбраната

Депутатите приеха доглада на МО за състоянието на въоръжените сили и отбраната

Народните представители приеха Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България през 2018 г. Аналитичната част на доклада акцентира върху идентифициране на очерталите се проблеми, като едновременно с това са дефинирани оптимални управленски решения за поддържане и изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили.Основният извод в доклада е, че състоянието на отбранителните способности позволява на българските въоръжени сили да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения, но с ограничения. Ограниченията са свързани с разполагаемия ресурс, състоянието на въоръжението и бойната техника и сроковете за реализация на проектите за модернизация. Запазват се високи нивата на некомплекта от военнослужещи, но усилията за набиране и задържане на подготвен личен състав започват да дават резултат. Увеличението на заплатите на военнослужещите и очакваното следващо увеличение се отразяват положително върху мотивацията на военнослужещите.
Според Доклада, през 2018 г. са проведени 301 учения, което е с 4% повече от предходната година. По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ формирования и отделни военнослужещи са участвали в 11 мисии и операции зад граница с общо 1 420 човека, което е повишение от 47 %. По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ формирования от Българската армия са участвали в 103 операции в подкрепа на населението при бедствия с общо около 728 военнослужещи и 229 единици техника; операцията за усилване на граничното наблюдение и охраната на българо-турската граница и редица други, което показва, че в Българската армия има достойни и добре подготвени хора. Проведени са и 85 операции по неутрализиране на невзривени бойни припаси.
През 2018 г. разходите за отбрана са в размер на 1 592,88 млн. лв. и представляват 1,48% спрямо БВП за 2018 г. Наблюдава се увеличение на реално изразходваните средства с 0,2% от БВП спрямо 2017 г. Тази цифра е близо, но не достига заложеното за годината в Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП до 2024 г.
Представители на Министерството на отбраната споделиха пред BIG5, че този доклад показва реалната картина и добрите усилия от военното ведомство и правителството затова Въоръжените сили да заемат полагащото им се място. Благодарение на усилията на правителството се отпуснаха допълнителни ресурси за възстановяване на техниката и увеличаването на личния състав, уточняват от МО. Дадена е реална оценка, която не крие проблемите, но отразява и многото работа. Докладът очертава и насоките за 2019 година, но реално това са направления с дългосрочен характер, като: достигане на 2% за разходите за отбрана, придобиването на нова бойна техника, повдигане на бойния дух и мотивацията.
„Ако няма модернизация, няма да има армия!“, казват пред медията ни от Министерството.
Припомняме, че на фона на подобрението, което се отчита в армията ни и полагането на усилията за нейната модернизация, Веселин Марешки бе единственият политик, който се обяви срещу модернизирането на българската армия. Преди десетина дни пред БНР Марешки съобщи, че ще започне лансирането и на идеята за референдум за излизане на България от НАТО.Big5.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *