Доц. д-р Факих: Господа пътеводители, всички сме на кораба, моля, намерете верния компас!

Доц. д-р Факих: Господа пътеводители, всички сме на кораба, моля, намерете верния компас!

Накъде отиваме и от какво се нуждаем
Следването ми в България бе една от вратите към навлизането в живота. След последователно професионално изграждане обвързвах сигурността и просперитета на моите деца с просперитета на страната. Много разумни и одухотворени младежи си задават следния обективен въпрос: защо все повече хора се продават на материалното?
Ежедневно сме препращани и отклонявани от съществените неща в живота. Необходимо е, според мен, да обърнем внимание на следните въпроси:
1.Реализирането на елементи от геостратегическото съперничество на българска територия, например между търсенето на шистовия газ от американски фирми и спирането на „Южен поток“ от руската страна и намиране на най-полезното решение за България, което да обедини усилията на всички политически сили на страната.
2.Зависимостта на част от европейското производство от руския газ засилва добива на американски петрол и предизвиканото от тях поевтиняване на петрола на световния пазар. Битка, в която бедните са потърпевшите.
3.Липсата на сериозни чужди инвестиции за производството у нас, но и продължаване на строителството на мегатърговски центрове (молове).
4.Политическата класа е напълно разединена по национално значими стратегически, енергийни и други проекти.
5.Изборните резултати показват по-голямо радикализиране сред участниците в изборите, пълно отдръпване на интелигенцията от участието в тях и изтласкването й от управлението на страната.
Натрупването на тези случайности и тяхното негативно отражение върху вътрешната обстановка най-малко заслужава на първо време тяхното дефиниране, а след това и набелязване на пътища за решаването им.
Тази загриженост за заобикалящата ни действителност спохожда един родител, който се гордее, че е сред българските будители с бели престилки. За съжаление младите ни човешки ресурси мислят повече за напускане на кораба.
Обществото ни се нуждае от консолидация, като в основата й са три градивни елемента: производство, истинска вяра и морал и липса на двоен стандарт при прилагането на закона.
Господа пътеводители, всички сме на кораба, моля, намерете верния компас!Доц. д-р ФАКИХ, дм
Председател на Съвета на арабските асоциации в България
_________________________________________________________________Доц. д-р Ходор Факих, дм
1986 г. – завършва висше образование в Стоматологичен факултет – София
1987 г. – зачислен за аспирант към Катедрата по хирургична стоматология и ЛЧХ към Стоматологичен факултет – София
Придобити специалности: „Хирургична стоматология“, „Ортодонтия“ и „Лицево-челюстна хирургия“
1992 г. – научна степен „доктор“ (Ph.D)
1994 г. – избран за асистент към Катедрата по хирургична стоматология и ЛЧХ
1997 г. – избран директно за главен асистент към същата катедра
От 1999 г. до 2001 г. е преподавател по Лицево-челюстна хирургия на студентите по дефектология и логопедия към Софийски университет „Св. Климент Охридски“
От 2000 г. до 2006 г. е ръководител на научните студентски кръжоци към катедрата
От 2004 г. изнася лекции по хирургична стоматология на студентите от ІІІ и ІV курс в Стоматологичния факултет – София
От 2005 г. до сега продължава да ръководи следдипломното обучение към Катедрата по стоматологична и лицево-челюстна хирургия
Лечебно-диагностична дейност:
Отговаря за поликлиничния сектор и СДО към Катедрата по лицево-челюстна хирургия – София
Ръководител оперативни екипи по ортогнатска и реконструктивна хирургия към Стоматологичен факултет – София и УМБАЛ „Св. Анна”
Ръководител оперативни екипи в областта на травмите и възпалителните заболявания в лицево-челюстната област
Научни изяви:
Автор на 27 научни публикации и доклади при нас и в международни конгреси
Автор на 3 учебни филма
Член на авторския колектив на учебника по орална и лицево-челюстна хирургия, 2006 г.
Член на авторския колектив на ръководството по обща хирургия
Съавтор на две монографии
Член на Нюйоркската академия на науките

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *