Д-р Васил Костадинов: МБАЛ-Поморие има своя собствена клинична лаборатория и предстои да сключи договор с НЗОК. Изграждането на нова лаборатория е управленско безумие и няма нищо общо със стабилизирането на болницата

Д-р Васил Костадинов: МБАЛ-Поморие има своя собствена клинична лаборатория и предстои да сключи договор с НЗОК. Изграждането на нова лаборатория е управленско безумие и няма нищо общо със стабилизирането на болницата

Обръщение към хората от Поморие
Пиша Ви по повод желанието на Общинската администрация в лицето на Кмета на Община Поморие и Прокуриста на МБАЛ–Поморие за свикване от Председателя на Общинския съвет на извънредно заседание на Общински съвет-Поморие на 10.12. 2015 г. /четвъртък/.
Във втора точка от дневния ред Кмета на град Поморие на основания на констатации от проверки на ИА „Медицински одит“ и препоръка на РЗИ-Бургас иска да бъде „възстановена реалната дейност на структурата на лечебното заведение“, поради опасност за съществуването на лечебното заведение и отнемане на издаденото разрешение за лечебна дейност.
По този повод кметът на Поморие предлага да се гласува 50 000 лева субсидия за закупуването на лабораторна апаратура, както и до освобождаването на помещенията от лаборатория „ЛИНА“ ЕООД, която в момента изпълнява своя договор с МБАЛ-Поморие ЕООД, да се построи нова медико-диагностична лаборатория на територията на регистратурата на сегашния медицински център.Уважаеми съграждани,
Искам да съм точен и коректен и да помоля да ми повярвате, че това решение не може да е продиктувано от желание за стабилизиране на болницата, тъй като :
1. Няма никаква заплаха за това МБАЛ-Поморие да сключи договор с НЗОК и да се пререгистрира, което предстои, тъй като клиничната лаборатория, която толкова се коментира, е собственост само и единствено на МБАЛ-Поморие, като тя отговаря на всички изисквания по съответния стандарт и притежава всички необходими сертификати изисквани от НЗОК за сключване на договор. При всички проверки е установявано, че лабораторията притежава необходимата апаратура, консумативи, квалифициран персонал, необходим за работата на лабораторията .2. По повод спекулациите свързани с коментара , че изследванията са извършвани от манипулационна, а не от лаборатория искам да кажа, че в Закона за лечебните заведения и по-точно в чл. 95, ал.1, т.1 е уточнено, цитирам:Лечебните заведения могат да се договарят помежду си за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности.
Уважаеми съграждани,
На основание чл.95, ал.1, т.1 от Закона за лечебните заведения МБАЛ-Поморие и МДЛ „ЛИНА“ работят съвместно от дълго време, като не нарушават нито законовите разпоредби, нито правилата за добра практика. Това няма как да бъде заплаха за никого, а само според мен пример за добра съвместна дейност. Искам да отбележа че договорът е сключен между две лечебни заведения – от една страна МБАЛ-Поморие, която притежава лабораторията и лабораторния лекар, и от друга страна Медицинска лаборатория „ЛИНА“ ЕООД, която предоставя лабораторната апаратура, персонала, консумативите, реактивите, тока, водата и разходите по заплатите и осигуровките на персонала. Так се работи на много места и това е изгодно за нашите партньори, с изключение може би само на настоящето управление на МБАЛ-Поморие и Общинска администрация Поморие .3. Изграждането на нова лаборатория или по-точно на клинична лаборатория на мястото на регистратурата на Медицински център I Поморие ЕООД е меко казано безумно. Изграждането на лаборатория на болница и привеждането и в експлоатация, оборудването, както и създаването на специализиран екип, неговото обучаване на работа с апаратите, с нова информационна система, сработването с болничните отделения, е труден и продължителен процес, в който трябва да участват компетентни специалисти. Твърденията, че с 50 000 лева ще се направи лаборатория, са меко казано смешни, но зад тях явно стоят консултанти на ръководството на МБАЛ-Поморие.
Всъщност поне четири или пет пъти повече средства са необходими само за оборудването с най-необходимите апаратури, да не говорим, че всеки апарат трябва да е дублиран, за да може когато се повреди, например при токов удар, каквито често се получават, другият апарат да го замести.4. МДЛ ЛИНА ЕООД, като поморийска фирма нееднократно е заявявала позиция, като въпреки желанието си да помогне като даде за безвъзмездно ползване на МБАЛ Поморие апаратурата си , както и да даде възможност на МБАЛ да ползва обучен и квалифициран персонал срещу това да продължи съвместното си сътрудничество с МБАЛ до изтичането на договора и досега не е получила желания отговор от Община Поморие . Вместо това Общинската Администрация и Прокуриста на МБАЛ искат да построят нова лаборатория .Колко според Вас, уважаеми съграждани, ще ни струва новата придобивка и какъв е смисълът от нея? Какво и на кого ще докажем с това? Или имаме излишни пари? Или може би ще построим и ново Хирургично или ново Вътрешно отделение, а защо не и Родилно отделение.
Само за ориентиране искам да Ви дам сравнение: МБАЛ Поморие за изследвания дължи всеки месец между 2100 и 2300 лева по настоящите цени договорени с МДЛ Лина ЕООД. При наемане на трима лаборанти, което е минимума за работа по график, тази сума няма да стигне да покрие само заплатите, които са по-малко от една трета от разходите на една лаборатория. Вие преценете кое е по-изгодно икономически и защо само МБАЛ-Поморие и Община Поморие искат да изгонят МДЛ Лина – ПОМОРИЙСКАТА ФИРМА!
В заключение, уважаеми съграждани, искам да кажа,
Никой не е станал Пророк в собственият си град, вероятно и МДЛ „ЛИНА“ ще е поредната поморийска фирма изгонена по най-брутален начин от управляващите на Община Поморие .
Това не е най-страшното. Хората имат нужда от нас и ние пак ще работим. Страшното е, че това ще продължава и безумията ще доведат до това, че вземането на решения най-малко ще е съобразено с Вас – жителите на град Поморие.
Затова за да спра едно поредно безумие Ви заявявам, че:Ако Общинския съвет приеме предложенията и докладните, за да не се хвърлят неоправдани средства, МДЛ „ЛИНА“ ЕООД е готова да прекрати преждевременно договора си с МБАЛ Поморие, за да не се вършат излишни безмислени преустройства, като единствената й молба е това да стане след изнасянето и регистрирането й на място извън сградата на МБАЛ-Поморие.
МДЛ „ЛИНА“ ЕООД ще си остане поморийска фирма, защото аз, Васил Милтиядов Костадинов, съм помориец и се гордея с това.
Срамувам се само от глупостта на приятелите си.
С уважение към всички: В. Костадинов – Управител на Медицинска лаборатория „ЛИНА“ ЕООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *