Защо Община Поморие прекрати собствената си процедура по ЗОП за реконструкция на пътя до с. Каменар

Защо Община Поморие прекрати собствената си процедура по ЗОП за реконструкция на пътя до с. Каменар

Обществените поръчки са сред сферите на управление на публичния сектор в България, които се отличават с най-висок корупционен риск. Злоупотребите в тази област най-общо се свеждат до възлагане на поръчката на предварително определен доставчик/изпълнител. Това се прилага в ущърб на обществения интерес, чрез нарушаване на принципите на конкурентното начало и цели лично облагодетелстване. Всяко едно изменение на правилата за кандидатстване по вече обявена и публикувана процедура по ЗОП /Закон за обществените поръчки/, което е предприето и осъществено от възложителя, създава основателни съмнения за нагласяване на поръчката за определен кандидат при реализирането на корупционни практики.
През месец април на 2018 г. Община Поморие откри процедура по ЗОП по проект за „Реконструкция на общински път BGS1149/III 906 „Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие”. Проектът е одобрен по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансирана от Фонд „Земеделие”. Срокът за получаване на оферти от кандидати е 9 май 2018 г., а отварянето им трябва да се осъществи на следващия ден – 10 май.
Още в края на 2017 г. кметът Иван Алексиев се похвали: „Това е пътят, който свързва населените места с общинския център. Затова ремонтът му е от изключително значение и в полза на всички жители на общината. Освен това, след реализиране на заложените дейности, ще се превърне в едно много приятно трасе за любителите на колоезденето, и не само. В Каменар има около 300 жители, до които ще осигурим възможност за предоставяне на висококачествени и високоскоростни услуги, чрез изграждането на оптична кабелна линия в рамките на сервитута на пътя.”.
През 2018 г. отново в типичния си самохвалебствен стил Алексиев потрети: „Спечелихме финансиране от 5,5 млн. лв. за реконструкция на пътя за с. Каменар и ще го превърнем в рай за колоездачи” – без да споменава и думичка за неуспешното си подобие на велоалея в Поморие, което само след няколко месеца съществуване на фона на бурно гражданско недоволство бе премахнато.
Шумното медийно огласяване за откриването на процедура за изпълнител по проекта за реконструкция на общинския път „Поморие – с. Каменар” на стойност 5,5 милиона лева /без ДДС/, обаче, започна с фалстарт. На 4 май т.г., само няколко дни до последният срок за подаване на оферти, кметът на Поморие Иван Алексиев прекрати процедурата. Всъщност парадоксалното е, че възложителят на поръчката по ЗОП – Община Поморие, откри грешки в собствената си процедура и сама я прекрати.
Запознати с работата на Община Поморие при разходването на публичните средства през годините, в условията на нарушения на редица закони, коментират, че навярно този лупинг по обявяване и прекратяване на собствена процедура по ЗОП, е свързан с обслужване на точно определени корпоративни интереси. И в ущърб на точно определени кандидати, на които с променените условия по процедурата ще им се отнеме възможността за обжалване.
Не е изключено прекратяването на процедурата от Иван Алексиев по усвояване на 5,5 милиона за асфалтиране от определени фирми да е умишлено и по други причини. Управляващите внесоха законопроект за изменение на ЗОП. Вносителите посочват, че се надяват да прекратят практиките на тенденциозно и неоснователно забавяне на процедурите. Така за целта създават нов текст към член 196 – 196а. Той гласи, че жалбоподателите са длъжни да упражняват правата си добросъвестно и ще носят отговорност за вреди при недобросъвестното им използване. На практика това означава, че всеки, който реши да обжалва резултатите от обществена поръчка и за който се прецени, че го е направил недобросъвестно, ще си носи последствията. С тези законодателни промени властимащите и възложителите се опитват да прекратят обжалванията на обществени поръчки – секторът, в който неведнъж бе доказано наличие на корупционни практики.
Забавянето на процедурите по ЗОП чрез прекратяване им от възложителя, както направи кметът на Поморие, може да е с цел – изчакване на окончателното приемане и влизане в сила на измененията в ЗОП.
Не е тайна, че процедурите по обществените поръчки предоставят на възложителя възможността в по-малка или по-голяма степен да влияе върху избора на доставчик/изпълнител на базата на не особено обективни критерии. Този факт е позиционирал обществените поръчки в България като един от основните източници на корупция.
Предвид прекратената процедура за реконструкцията на пътя „Поморие – с. Каменар” на стойност 5,5 милиона лева без ДДС, е добре да се отбележи, че кметът Иван Алексиев и заместниците му са рекордьори по наложени актове за погазване на Закона за обществени поръчки и разпоредби на други закони. Те са съставени през годините след проверки на Агенция държавна финансова инспекция. Последният пример е от извършена проверка на Община Поморие през лятото на 2017 г. След приключването й финансовите инспектори съставят доклад №ДИЗБС-3/08.06.2017 г. и заключение към него с дата 29.06.2017 г.
Установено е, че в нарушение на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, възложителят не е открил и провел процедура за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на община Поморие. Напълно неоснователно през 2016 г. кметът Иван Алексиев е провел процедура „договаряне без обявление“ с предмет на дейност „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване на територии за обществено ползване, измиване на улиците, снегопочистване и опесачаване на улиците в община Поморие“, с което е нарушил изискванията по ЗОП. Съставен е акт на отговорното длъжностно лице. Изпълнител на поръчката по сключения договор с Община Поморие от 02.12.2106 г. на стойност 3 420 000, 00 лева без ДДС е фирма РТК ООД – град Елин Пелин.
Кметът на Поморие Иван Алексиев обжалва пред Районен съд – Поморие наказателно постановление на АДФИ, с което му е наложена персонална глоба от 10 000 лева. Вече има излязло съдебно решение, от което се разбира, че Иван Алексиев не оспорва незаконосъобразността на своите действия, а именно – предоставените в нарушение на ЗОП 3,5 милиона лева без ДДС, с които се облагодетелства фирма РТК ООД – Елин Пелин, като с това индиректно си признава вината. Освен това в решението си районният съдия на Поморие подчертава: „Процесният случай не е маловажен по смисъла на чл.28 ЗАНН, тъй като нарушението засяга особено важни обществени отношения, касаещи финансовата дисциплина при разходване на публични средства.“ – http://court-pomorie.org/CMS_ADM/images_content/00704517/435c1117.htm
По случая тече проверка от Специализираната прокуратура.Защо Община Поморие прекрати собствената си процедура по ЗОП за реконструкция на пътя до с. Каменар?! Отговорът вече трябва да е ясен.
Законът позволява една валидна оферта да бъде избрана като печеливша. Тази приумица в духа на хармонизация на закона с европейските изисквания се оказа всъщност само фиктивна. Така се създава възможността заданието по обществената поръчка да се напише така, че тя да бъде спечелена от точно определена фирма или да бъде написано така, че да не бъде спечелена от точно определена фирма.
Източник: www.nabrega.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *