Иван Петров: Гледам и не вярвам на ушите си – вдигане на банковата тайна върху пасивните и активните операции на КТБ! Ех, главний цацараторе, къде каза, че си завършил право?

Иван Петров: Гледам и не вярвам на ушите си – вдигане на банковата тайна върху пасивните и активните операции на КТБ! Ех, главний цацараторе, къде каза, че си завършил право?

Да обобщя:
Прокуратурата е поискала от Софийския районен съд (СРС) сваляне на банковата тайна за нуждите на разследването по казуса с КТБ.
Искането за свалянето на банковата тайна за нуждите на разследването било изпратено до СРС преди 8 дни. По закон районният съд е длъжен да се произнесе в 24-часов срок. Той обаче още не го бил направил.И не трябва да го прави!
Банковата тайна обхваща фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на КЛИЕНТИТЕ на банката. Със защитата на банковата тайна се гарантират интересите на тези лица. Банката, защитава данните на своите клиенти.
В решението на съда за разкриване на банкова тайна трябва да се определи периодът, за който да се разкрият сведенията за наличностите и движението по сметките на ЛИЦЕТО.
Не може да се иска разкриване на банкова тайна по принцип, а още по-малко за „банкова тайна на банка“ – няма такова животно!
Ех, главний цацараторе, къде каза, че си завършил право?
Банковата тайна важи за тези лица, чийто наличности и операции биха имали значение за разкриване на обективната истина по наказателното производство. Не е необходимо престъплението, което се разследва, да е извършено от лицето, чиято банкова тайна се иска да бъде разкрита, но е необходимо да съществува връзка между разследваното престъпление и лицето, и „падането“ на тайната да е необходимо за разкриване на престъплението. При всички случаи, трябва да е конкретно лице, с обосновка и доказателства за посоченото по-горе. Не може да се иска разкриване „по принцип“ и „на банката“ т.е. на всички клиенти, влогове, сметки и операции. От написаното по медиите, което прочетох, останах с впечатление, че е искано и дадено „принципно“ разкриване на „банковата тайна на КТБ“. Ако е така, е някаква пълна излагация на СРС. За Цацаратурата е типично!
Според §22 „Софийският районен съд е удовлетворил искането на Прокуратурата за вдигане на банковата тайна върху пасивните и активните операции на КТБ във връзка с разследването срещу подуправителя на БНБ Цветан Гунев, който отговаряше за банковия надзор.“
Гледам и не вярвам на ушите си – вдигане на банковата тайна върху пасивните и активните операции на КТБ !!!!!
Някой да публикува това определение, защото, ако от §-а са прави, правосъдието се е изсулило от СРС, като пръдня из гащи и е останал само особения мирис на вмирисана цаца!Иван Петров
Адвокат, апелативен прокурор на София /1998 – 2005/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *