КАК МОСКОВ ЗАТРИ НЕЗАКОННО БОЛНИЦА „ПАПУРОВ“, ХВЪРЛИ НА УЛИЦАТА БОЛЕН И ГО ДОСЪСИПА ЗЛОВРЕДНО

КАК МОСКОВ ЗАТРИ НЕЗАКОННО БОЛНИЦА „ПАПУРОВ“, ХВЪРЛИ НА УЛИЦАТА БОЛЕН И ГО ДОСЪСИПА ЗЛОВРЕДНО

6 август 2015 година.
Помпозно, с изострено „сияние“ в погледа, министърът на здравеопазването Петър Москов обявява, че „взел“ лиценза на частната специализирана хирургична болница „Папуров“ в Търговище. Пропагандния пиар тече под мотото: „С решението на Москов на практика за първи път държавата наказва по този начин лечебно заведение заради доказано извършени финансови злоупотреби“ и „Екипът на министерството прави нещо, което да не звучи помпозно, но се случва за първи път в България“.
Изключително важен детайл е, че предната вечер – преди „бомбастичното“ „упражнение“ на Петър Москов да пропагандира „категоричността“ на т.нар. си „здравна реформа“, в Търговище е изстрелян от столицата екип на Нова телевизия, очевидно предварително информиран по „министерски“ какво ще се случва и какво „правилно“ да отразява.
Защо точно далечната частна болница „Папуров“ в Търговище бе подбрана от Москов, за да се хвърли прах в очите на публиката, че тече някаква „здравна реформа“ и чии интереси чрез отнемането на лиценза и пробута здравният министър Москов?!
Москов използва решение на съда, което касае собственика на болницата д-р Добрин Папуров, но забележете! – решение издадено за ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, А НЕ ЮРИДИЧЕСКО, каквато е болницата, и издава напълно НЕЗАКОННА ЗАПОВЕД ЗА ОТНЕМАНЕТО НА ЛИЦЕНЗА НА БОЛНИЦА „ПАПУРОВ“. Моментално се организира пропагандата по „правилните“ телевизии медии, които не смеят да гъкнат срещу властта, както и да си напънат мозъчните клетки, за да разследват какво се крие зад всичко това, здравният министър налазва телевизиите и гръмко посочва „лошите“, докато никой не го пита чии интереси прокарва и какво безобразие бе извършено с лежащите болни в атакуваната частна болница.
В деня на „закриването“ на частната болница „Папуров“ в Търговище в лечебното заведение пристигат шефката на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Търговище – Венка Стоянова /областен координатор на ГЕРБ, твърде любопитно лице, чиито действия във връзка с „източване“ през психиатрията по никакъв начин не вълнуват и не впечатляват Москов/, както и четирима инспектори от Регионалния център по здравеопазване. „Ще вадим болните от леглата“, е депешата, която е толкова безумна, че ръководството на болницата отказва.
Идва патрулка с полицаи. Никой не отразява „дребния факт“, че докато здравният министър Петър Москов на пресконференция с блясък в очите оповестява, че болните са изведени от болницата, всъщност ТЕ ОЩЕ СА ТАМ! Никой не задава дори въпрос, камо ли да опонира на Москов, че това, което се върши е КАТЕГОРИЧНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ! Да не говорим, че пациентите са с нарушени и СЛЕДБОЛНИЧНИ ПРАВА, а персонала на болницата остава с напълно неясен статут.Един от пациентите, жертва на злополучния „кризисен пиар“ на здравния министър Петър Москов е Ваит Сюлейманов Мехмедов от Кубрат.
Мехмедов е опериран в болница „Папуров“, пациентът е диабетик, с рана на петата, и въпреки това принудително е изваден от болница „Папуров“. По време на „екшъновото мероприятие“, организирано от Москов, Мехмедов е изваден с линейка от частната клиника „Папуров“ и е отведен в Областната болница в Търговище. За пред телевизиите е включен „буркан“, съспенса е пълен, нищо, че разстоянието от болница „Папуров“ до областната държавна болница в Търговище е в рамките на … три завоя. В областната болница в Търговище обаче Мехмедов е разкарван от кабинет в кабинет и на всичкото отгоре не е приет, след което болният, диабетик, с оперирано диабетно стъпало, се прибира у дома си в Кубрат. Благодарение на „вещата здравна реформа“ на Москов, състоянието на Мехмедов се влошава и се налага да го приемат спешно в болничното заведение в Кубрат. Мехмедов е рисков пациент, защото е прекарал и инсулт. Състоянието му обаче се влошава още и се налага пациентът да търси вариант да оживее вече във варненската военно-морска болница.И сега внимание!: благодарение на безумната „акция“ на здравният министър Петър Москов, пациентът на болница „Папуров“ Мехмедов, който на практика „е оставен на пътя“, получава инфекция и при изследванията във Военната болница във Варна е открито наличието на бактерия „pseudomonas“. Мехмедов продължава да е лекуван във Варна, за да го върнат към живота.
Междувременно 11 000 подписа са събрани в полза на частната болница „Папуров“, а Българският лекарски съюз излиза с декларация срещу показното наказателно отнемане на лиценза на лечебното заведение „Папуров“, анализирайки действията на здравния министър, които, меко казано, са противозаконни.Нека се видим що за безумна заповед за отнемането на лиценза на болница „Папуров“ в Търговище е подписал здравният министър Петър Москов!„Заповед №РД 10-14/05.08.2015г.
1.Основание:
-чл. 51, ал.1, т. 3, предложение 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения
Чл. 51. (1) Министърът на здравеопазването може да отнеме разрешението за осъществяване на лечебна дейност, когато:
3. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) се нарушава глава трета, раздели I, II и III и глава четвърта, раздели III и IV от Закона за здравето;
(2) Разрешението се отнема с писмена мотивирана заповед на министъра на здравеопазването, в която се посочва датата, от която се прекратява извършването на лечебна дейност.“Заповедна е НЕЗАКОННА, защото нарушенията на Закона за здравето описани във въпросната заповед на Петър Москов са извършени много преди приемане на този текст, така че той на практика е неприложим. Освен това те трябва да са установени от контролните органи на министерство на здравеопазването – ИА „Медицински одит” за нарушения на права на пациента. Агенцията е създадена през 2010 година и няма как да е установила нарушенията.Онези, които са сътворили тази „заповед“ дори не си правят труда да скалъпят и изсмучат от пръстите си някакъв доклад за проверка по документи с мотивирано предложение за отнемане на разрешението или някакво подобно празнодумие, от което щеше да е ясно на кого е инициативата за предложението.„Закон за здравето
Чл. 116б. (1) (Нов – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., предишен текст на чл. 116б, изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Изпълнителна агенция „Медицински одит“:
10. (предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) прави мотивирани предложения до министъра на здравеопазването за отнемане на разрешения за лечебна дейност на лечебни заведения по чл. 9 и чл. 10, т. 3, 4, 6 и 7 от Закона за лечебните заведения, които нарушават правата на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти;
-чл. 5, ал. 2, т. 3 от Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването
Чл. 5. (2) При осъществяване на правомощията си министърът:
3. издава и отнема разрешения и лицензи по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, както и издава заповеди по Закона за медицинските изделия;“Здравният министър Петър Москов използва издадено решение във връзка с присъда №16 от 14.03.2014г. на Разградски окръжен съд, но очевидно не е ползвал никакви юристи за издаването на заповедтта, защото ако го беше направил, нямаше да подпише подобна глупост!
Очевидно е, че не е необходимо да има контролни органи към Министъра на здравеопазването (ИАМО и РЗИ), тъй като заповедта е издадена не във връзка с установени нарушения на лечебното заведение от инспектори на тези институции, а след влязла в сила присъда на физическо лице, постановена от съда. В присъдата съдът налага наказание на управителя на лечебното заведение във връзка с текстове от НК, но не казва, че са нарушени текстове от Закона за здравето. От заповедта на Министъра изобщо не е ясно кой е установил, че нарушенията са точно по тези членове от Закона за здравето – инспектори от контролни институции или юристите на министерството, които решават кои от установените факти по делото могат да се определят като нарушения по Закона за здравето.
Не е необходимо да се чака с години за да бъдат приложени правомощията на министъра или на контролните институции, особено в случаи, в които се твърди че са нарушени права на пациента. Очевидно е, че не си вършат работата, след като многократно след 2007 година лечебното заведение „Папуров“ в Търговище е проверявано и НЕ Е САНКЦИОНИРАНО ИЛИ ЗАТВОРЕНО. Ако има какъвто и да е спор по евентуално установени административни нарушения от лечебното заведение, то той се решава в административния съд и няма нищо общо с наказателното производство за установяване на вина на конкретно лице за престъпления по НК.„Мотиви:
– Присъда №16/2014г. влязла в сила на 27.06.2015 година“В заповедта на Петър Москов на всичкото отгоре има техническа грешка в месеца и не е посочено, че е влязла в сила, изменена с Решение на ВКС!!!
Трябва да се има предвид и, че Присъда №16 не е влязла в сила в първоначалния си вид, т. като деянието е преквалифицирано от чл. 212 в чл. 210 от НК, и че НЕ Е ОТНЕТО ПРАВОТО ДА СЕ УПРАВЛЯВА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. На практика излиза, че тъй като съда не е отнел на управителя правата да управлява, те са отнети от министъра като е затворено цялото лечебно заведение.
Нарушени са основните права на пациента посочени в глава трета, раздели І и ІІ – кои точно. Недопустимо е и не може да се посочва, че е нарушен цял раздел. Посочен само чл. 86, ал. 3, т.8 от Закона за здравето.Чл. 86. (1) Като пациент всеки има право на:
3. достъпна и качествена здравна помощ;
8. ясна и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му лечение;
Закона за здравето – сегашен текст (вероятно глобите преди са били по-малки и се налагаха преди 2010г. от РЦЗ):
Чл. 221. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Лечебно заведение, което наруши права на пациент, регламентирани с този закон и с нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение – едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществената санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Към болница „Папуров“ – Търговище административно-наказателни мерки не са прилагани. Болницата се затваря години по-късно, като към момента се накърняват както интересите както на работещите в него, така и на пациентите. Наказание, наложено твърде дълго време след извършване на нарушението не може да изпълни целите на наказанието, (една от които е превенцията) и прави същото самоцелно и репресивно.
Не може да се прилага и чл. 51, ал. 1, т.3 от Закона за лечебните заведения (в сила от 2010г.) със задна дата за нарушения извършени през 2005-2006 година., проверени вероятно през 2007 година от контролни органи (РЗОК и РЦЗ) и да се издаде заповед за отнемане на разрешението сега на основание на присъда на лице по НК влязла в сила през 2015г.
Частната болница „Папуров“ в Търговище вече е обжалвала т.нар. „заповед“ на здравния министър Петър Москов пред Върховния съд, незаконосъобразна откъдето и да я погледнеш. Болница „Папуров“ иска от съда и спиране на предварителното изпълнение на индивидуалния административен акт на министъра на здравеопазването. Налице са изключителни вреди нанесени както на лечебното заведение, персонала и собствениците му, така и на пациентите, лекуващи се в него.Кой има сметка от затриването на болница „Папуров“ и чии интереси обслужва здравният министър Петър Москов?!
Хирургичната частна болница „Папуров“ в Търговище развива дейност, включително там вече се извършват и ортопедични операции, която очевидно е трън в очите на определени среди с апетити да „лапнат“ базата на лечебното заведение. Понякога „открадване“ на една болница става и чрез „наказателния ресурс“ на държавата. Впрочем, и самото дело, на което се позовава Петър Москов при отнемането на лиценза на болница „Папуров“ е твърде любопитно като развитие и е тема за отделно журналистическо разследване. В Търговище има областна държавна болница, където също има ортопедия, както и частна очна болница „Тасков“.Вероятно е напълно случайно, че братът на собственика на очната болница е ортопед и работи в столицата – в болница, където преди да стане министър работи и Петър Москов.
Частната болница „Папуров“ е единствена в този район на България и затварянето и дава възможност базата и да бъде „открадната“ от среди, които волно или неволно са обслужвани от здравния министър. Преплетките на тези интереси ще бъдат обект на ново журналистическо разследване.
А иначе, благодарение на „здравната реформа“ на Петър Москов, Ваит Сюлейманов Мехмедов продължава се бори за здравето и живота си. Защото го превърнаха в „показно“ как един министър, незнаещ къде се намира, хвърляйки го на улицата, от което получава последваща инфекция, разчисти територията на нечисти комерсиални интереси, затривайки телевизионно и пропагандно една болница.
Просто защото пречи. Пречи на аверите на Москов и компания.Afera.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *