Кмет-закононарушител от ГЕРБ иска да тегли 18 милиона лева общински банков заем

Кмет-закононарушител от ГЕРБ иска да тегли 18 милиона лева общински банков заем

Община Поморие, с кмет Иван Алексиев – втори мандат от ГЕРБ, е доказан закононарушител при разходването на публичните парични средства и при провеждането на обществени поръчки, установено от проверките на Държавна агенция финансова инспекция и от наложените актове през годините до сега на длъжностни лица. Законът за обществени поръчки и Законът за публичните финанси са арогантно погазвани, но това не е проблем за общинския управник да пожелае изтеглянето на нов общински банков заем от 18 000 000 лева, с който да погаси предходния милионен заем и да реализира отчасти предизборните си обещания, които изпаднаха от оперативните програми с европейско финансиране.
Предложението на кмета на Поморие засега не е прието положително от всички общински съветници, става ясно от входирана докладна-записка. Гласуването ще се проведе на редовната сесия на общинския съвет на 06 октомври 2017 г. Точка 12 от дневния ред е с искане от Иван Алексиев за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане. Под т. 11 е поставено предложението на общинските съветници от БСП Никодим Стоянов и Ива Кусева, според които дългосрочният общински заем трябва да бъде направен само след провеждане на местен референдум, предоставящ чуваемост на гласа на хората от община Поморие.
Ето какво предлагат съветниците Никодим Стоянов и Ива Кусева:
„Предложение за произвеждане на местен референдум относно поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 18 000 000 лева със срок на погасяване от 15 години
На 05.09.2017г. по покана на кмета на община Поморие г-н Иван Алексиев беше проведено обществено обсъждане относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 18 млн. лева.
В най-новата история на общината няма друг подобен случай на поемене на толкова голям дълг, изплащането на който ще струва на данъкоплатците около 22 млн. лева и ще блокира каквито и да е инициативи на бъдещи общински администрации за години напред.
Поемането на общински дълг в особено голям размер, чийто хоризонт на погасяване се разпростира в рамките на повече от три общински мандата, натоварва  гражданите с дългово бреме за период от време, през което е невъзможно да се предвидят  евентуални законови промени или форсмажорни обстоятелства, които могат да се отразят негативно върху платежоспособността на общината. Пример за това е очакваната промяна в методиката за определяне на размера на такса смет в страната и прогнозното очакване за нарастването й.
Освен това има редица факти, показващи недостатъчна финансова дисциплина в Общината по управлението на публичните финанси и наложени санкции от контролни органи, което основателно предизвиква недоверие и съмнения за недостатъчен контрол относно законосъобразното разходване на средствата.
Неудачно избраното време за обществено обсъждане на предложението очаквано доведе до изключително слабо гражданско участие в дискусията, отсъствието на експертни мнения и на алтернативни предложения.
В резултат на всичко това подавляващата част от местната общност остана неинформирана за подготвяното решение на общинския съвет, което ще определи в значителна степен живота в общината за години напред.
Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 17, ал. 2 от Закона за общинския дълг считаме за целесъобразно решението за поемане на общински дълг в размер до 18 млн. лева да се приеме не от общинския съвет, а от самите граждани, които ще го погасяват чрез своите данъци. Разпоредбите на Закона за общинския дълг, както и тези на Закона за местната администрация и местното самоуправление, по принцип овластяват общинския съвет да приема решения по поемане на общински дълг. В същото време разпоредбата на чл.17, ал.2 ЗОД предвижда и втора възможност, а именно с решение на Общинския съвет да се проведе местен референдум по искане за поемане на нов дълг. В случая, размерът на дълга и срокът на неговото погасяване, според нас изискват становище не само на органа на местно самоуправление, но и на суверена на властта – местната общност. По този начин ще се постигне по-голяма публичност на намерението да се поеме дълга, до по-сериозно обсъждане на предложението и накрая – до по-голяма легитимност на взетото решение, което ще определи съдбата на общинските финанси години напред.
Ръководени от тези аргументи и като общински съветници по чл.27, ал.1, т.1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл.17 ал.2 изр. второ Закона за общинския дълг
ПРЕДЛАГАМЕ:
Общинските съветници да гласуват да се проведе местен референдум в община Поморие, с въпрос „Съгласни ли сте Община Поморие, по предложение на кмета на общината, да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 18 милиона лева, със срок на погасяване от 15 години?“AVANTAGE.BG

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *