Кмет и съветници в комбина за държавен имот край морето

Кмет и съветници в комбина за държавен имот край морето

ПОЗОРНО РЕШЕНИЕ НА ПОМОРИЙСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На поредното си заседание от 19 юли тази година Общинския съвет на община Поморие прие по предложение на кмета Иван Алексиев безпрецедентно решение за отмяна на приети през 1932г. решения на Анхиалския градски общински съвет, с които е дарен безвъзмездно на държавата терен за изграждане Дом за почивна станция на инвалидите.
Аргументирайки се с „нарушаване волята на дарителя” общинарите от различните политически цветове, с изключение на общинските съветници от БСП, упълномощиха поморийския градоначалник да предприеме действия по отмяна на дарението на анхиалци.
С този си срамен акт поморийският Общински съвет стана съучастник в действия пряко засягащи интересите на държавата, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, офицерите и сержантите от запаса и резерва, военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и Българската армия.
С лека ръка бяха зачертани високопатриотични по характера си решения с 85 годишна давност, приети в полза на вдовиците и сираците от войните, на хилядите страдалци инвалиди, оцелели от сраженията по фронтовете и при изпълнение на служебния си дълг, на действащите военнослжещи и цивилни служители от МО.
Спекулирайки с криворазбрания местен патриотизъм и популизъм, използвайки голяма доза словестна агресия и платените услуги на угоднически медии, кметът на общината Иван Алексиев прокара решение, което не кореспондира с обществения и националния интереси.Решението на Общинския съвет от 19.07.2017г. пренебрегна окончателно определение на петчленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ №7074 от 06.06.2017г., в което категорично е посочено, че с решение № 996/17.11.2016г. на правителството волята на дарителя не е подменена или накърнена, защото имотът, за който кметът претендира, продължава да е държавна собственост.ВАС е отхвърлил като неоснователна жалбата на кмета Алексиев относно решението на Министерския съвет, с което имотът, представляващ бившия Военен санаториум, е преобразуван от публична в частна държавна собственост, предоставен е за безвъзмездно управление на Министерството на отбраната и е възложено на министъра на отбраната да увеличи капитала на МБПЛР „ВИТА” ЕООД – гр. Велинград /търговско дружество на МО със 100% държавна собственост, включено в забранителния списък за приватизация/ с непарична вноска чрез издаване на нови дялове, които да се придобият от българската държава.
Нещо повече – съдът категорично е постановил, че Министерския съвет е действал в рамките на представената му от Конституцията оперативна самостоятелност по стопанисване и управление на държавното имущество и не е засегнал неблагоприятно права или законни интереси на община Поморие.
Към днешна дата МБПЛР „ВИТА” ЕООД е влязла във владение на имота, представляващ бившия Военен санаториум, учреден е клон на болницата в Поморие /МБПЛР „ВИТА” ЕООД – клон Поморие/, започнато е поетапно назначаване на персонала, извършват се неотложни аварийни ремонти, подадени са документи в Регионалната здравна инспекция за издаване на разрешение за медицинска дейност по физикална медицина.Поморийци трябва да са наясно, че имотът ще си остане там, където е построен от държавата през 1934г., а по-късно – нееднократно разширяван пак с държавни средства. Болницата няма да се премести във Велинград. В нея ще продължат да работят поморийци и жители на съседните населени места. Ремонтните дейности на сградния фонд и обновяването на медицинската апаратура ще бъдат за сметка на Министерството на отбраната, а не от общинския бюджет, и ще се изпълняват от фирми от региона. По този начин ще се реализират само ползи за местната общност, без никакви инвестиции от страна на поморийските данъкоплатци. Напротив – санаториумът ще внася данъци в общинската хазна.
С действията си кметът Алексиев и гласувалите за предложението му общински съветници не само пренебрегнаха общонационалния и местния интерес, които са призвани да отстояват, но и създадоха негативен образ на община Поморие сред армейската общност, сред членовете на военнопатриотичните съюзи и гражданите на страната. Не се съобразиха с определение на ВАС и подцениха икономическата изгода за общината.
Воден от тези основания оценявам като несъстоятелно и позорно решението на Общинския съвет от 19.07.2017г., отнасящо се до отмяна на решения на Анхиалския градски общински съвет от 01.02.1932г. и от 30.05.1932г., и заявявам, че като общински съветник ще предприема в рамките на закона всички необходими правни и фактически действия за спиране на изпълнението му.Никодим СТОЯНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *