Кой ощети Община Поморие в особено големи размери и защо зам.-кметът Кунчо Гайдов продължава да е на работа

Кой ощети Община Поморие в особено големи размери и защо зам.-кметът Кунчо Гайдов продължава да е на работа

Директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция е наложил санкция на зам-кмета по строителство и транспорт на община Поморие Кунчо Гайдов за това, че в качеството си на упълномощено длъжностно лице от кмета на Община Поморие да организира и проведе процедурите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие“, за 2,3 милиона лева, е нарушил закона. Касае се за нарушение, свързано с общественозначими дейности с особена важност, които гарантират разходването на публичните средства. На зам.-кмета по строителство на община Поморие Кунчо Гайдов е наложено наказание глоба, в размер на 500 лева, за нарушаване на Закона за обществените поръчки.
За друго нарушение главният финансов инспектор към Агенцията за държавна финансова инспекция също е изготвил акт и наложил наказание „глоба“ от 500 лева на Кунчо Гайдов. Пак за неспазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки. В случая зам.-кметът Кунчо Гайдов не e обявил обществена поръчка за строително-монтажни работи /СМР/ за възстановяване на брегоукрепителна стена и пешеходна алея на ул. Яворов, гр. Поморие, на стойност 194 085.47 лв. без ДДС. Липсва „отправяне на публична покана“ – един вид „обществена поръчка“, но не според Закона за обществените поръчки, а по преценка на упълномощеното лице е направен изборът на фирма.
От описа на съставените първични счетоводни документи и таблицата-извлечение за установяване стойността на извършените разходи за доставка на бетонови изделия и строителни материали, се установяват лицата, с които са сключвани договори за СМР, транспортни услуги, доставка на материали и съответно изплатените суми, които са на обща стойност 322 717.81 лв. с ДДС. или 273 702.53 без ДДС.
Отново без провеждане на обществена поръчка съгласно ЗОП е дадено на фирма изпълнението на строително монтажни работи/СМР/ за ремонт на тротоари на ул. „Княз Борис І”,гр.Поморие на стойност 109 511,56 лв. без ДДС, за което административно нарушение, извършено от Кунчо Гайдов, му е наложено административно наказание „глоба“ от 500 лева.Актовете, нарушенията и глобите по време на финансовата проверка на Община Поморие не са изчерпани в публикацията, но в случая и не са толкова важни наложените парични глоби на Кунчо Гайдов, а извършените нарушения, неспазването на Закона на обществените поръчки при разходването на публичните средства и изплащането над договореното.
Финансовият инспектор към Агенцията за държавна финансова инспекция е констатирал общо 16 нарушения и е издал 16 акта на длъжностни лица от Община Поморие. В заключението си финансовият инспектор е направил извода, че са настъпили значителни вреди за Община Поморие или казано по друг начин – е ощетена в особено големи размери, като СА ИЗПЛАЩАНИ СРЕДСТВА НАД ДОГОВОРЕНИТЕ. И неизменно изниква въпросът: защо кметът на община Поморие все още не е освободил от работа зам.-кмета по транспорт и строителство Кунчо Гайдов и заедно ли „пипат“? В момента в община Поморие се провеждат обществени обсъждания, на които хората могат да попитат:1.Защо Кунчо Гайдов продължава да работи като зам-кмет в Община Поморие?
2.Знаел ли е кметът какво прави Кунчо Гайдов или, ако не е, защо не го уволнява?
3.Къде е асфалтът в Поморие?
4.Има ли организирана престъпна група, завладяла Община Поморие?
5.Кой ще връща парите за изграждането на „синя зона“ и „велоалея“?
6.Одобряват ли се в ресора на Кунчо Гайдов оферти от „случайни“ фирми на завишени цени?
7.Колко ценен е Кунчо Гайдов за кмета Иван Алексиев и с каква информация разполага, че досега не е уволнен?
8.В чия ползва са изплащани средства /пари/ над договорените, особено когато става въпрос за публични средства?
9.Защо Кунчо Гайдов не стои на работната площадка при осъществяването на проект „Воден цикъл“, след като Община Поморие осъществява надзора?
10.До кога лица като Кучно Гайдов ще стоят закачени на общинската баница и кметът ще толерира действията им, вместо да бъдат отстранени от работа или и кметът е същият като тях?И защо никой от Община Поморие не смее да отговори на публикациите:На вниманието на главния прокурор! Има ли корупционни схеми в Община Поморие при „провеждането“ на обществени поръчки за близо 5 милиона лева?Кой в община-ГЕРБ Поморие ще търка наровете?Къде е асфалтът за 2,3 милиона лева в община Поморие?“Водният цикъл“ в Поморие и кметските обещания – пародия, граничеща с безотговорност, празни извинения пред гражданите, без да се прави нещо за облекчаване на ситуациятаКмете поморийски, какво става в кв. „Свети Георги“, Гайдов за украшение ли го имаш?? Има ли домове, до които не могат да стигнат нито пожарна, нито линейка? Ежедневно се понасят неудобства, които могат да бъдат избегнати!Поморие на воден режим и разкопанo през лятото. Ще има ли туристически сезон?Кръговото кръстовище на входа на Поморие – поредният гаф с марката „ГЕРБ”www.zadkulisite.comНа снимките: Иван Алексиев /кмет на ГЕРБ/ и Кунчо Гайдов – зам.-кмет по строителство, инфраструктура, транспорт… и чисто новата му кола.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *