Къде са зелените площи на Поморие в „зеления“ град на ГЕРБ-кмета на Бойко Борисов?!

Къде са зелените площи на Поморие в „зеления“ град на ГЕРБ-кмета на Бойко Борисов?!

В програмата за управление на кмета на ГЕРБ в Поморие Иван Алексиев е заложена точка 4.3 Екология и Озеленяване, която включва „Иницииране на кампания „Поморие – зелен град”. Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата – това сме ние и че за да съществуваме в хармония със заобикалящата ни среда, трябва да полагаме необходимите грижи за нея. Bсяка инициатива в тази насока ще бъде поощрявана.
Поморие е редно да каже „Не на бетона! Да на екостроителството!” Това е поглед в близко бъдеще и като отговорни граждани на нашия регион сме длъжни да го съхраним и предадем на децата ни утре.“.
Част от целите на инициативата е да възпита у децата отговорност към природата и отношение към екологията, като на мястото на всяко отстранено дърво да се засаждат поне две, пише в общинския сайт.
До тук с възпитанието на децата! Ами кой ще „възпитава“ по-големите „деца“, особено ако са се овластили и самозабравили?! С дърветата ще се оправим, ама как на всеки продаден терен отреден за озеленяване ще „засадим“ поне още два?
Според Закона за устройството на територията /ЗУТ/Чл. 62а.(2) Не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Жилищните кооперации не са нито техническа инфраструктура или специални обекти, нито са свързани с отбраната и сигурността на страната.
В следващата алинея на същия член е записано, че промяната на предназначението на територии и поземлени имоти по ал. 2 се разрешава след обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1, като се посочва , че това може да се осъществи от общинския съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците – в останалите случаи.Но! Тук идва едно „НО“… В Поморие общественото обсъждане е старателно неглижирано. НЕ Е ПРОВЕЖДАНО. А промяната на предназначението на територии и поземлени имоти става след обществено обсъждане, проведено по реда на чл.127, ал. 1, защото се касае за промяна на предназначението на терени от вече одобрен устройствен план, в който, в случая, въпросните терени са посочени за озеленяване.
В Община Поморие терените за озеленяване променят предназначението си след решение на Общински съвет Поморие, където ГЕРБ и патерицата им РЗС са мнозинство. Като прибавим, че и кметът е от листата на ГЕРБ, пъзелът се нарежда. А дали общинските съветници знаят за какво гласуват и какви ги вършат, изобщо не ги оневинява. Все пак са избрани, за да знаят и да отстояват интересите на поморийци, а не лични и корпоративни интереси. За кмета на Бойко Борисов е ясно.За да бъде трудно разкрита схемата, номерата на парцелите се сменят, и се издава нов акт. Като отредените терени за озеленяване предварително се разделят и/или обединяват – за да се издаде нов акт, естествено с нов номер, разкриха пред Zadkulisite.com от „кухнята“ на Общината.
Сега се обръщаме към кмета на община Поморие от ГЕРБ с въпроса: КЪДЕ СА ОТРЕДЕНИТЕ ТЕРЕНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ И В ЧАСТНОСТ В КВ. МАЛКО ЕЗЕРО /РУСКИЯ КВАРТАЛ/, където квадратният метър на апартамент в жилищна кооперация ново строителство достига до 1000 евро?Освен това има предвиден терен от 5795 М2 за общински парк в Малко езеро! С Р Е Ш Е Н И Е : № 1093/04.08.2014г. ​На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет–Поморие дава съгласие и възлага на Кмета на Община Поморие да започне подготвителни действия за предоставяне на общинска концесия върху обект: Обществен парк в гр. Поморие, находящ се на ул. „България”, ул. „Княз Александър Батенберг” и ул. „Митрополит Климент” по подадено заявление и предложени мотиви за целесъобразността на концесията от гледна точка на концедента от „Грийнлайф – резиденшъл” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Люлин, ул. „Златен рог” № 20-22, ет. 7, управлявано от Георги Кърчев.
През 2013 г. „Грийнлайф“ закупиха терен от 11,4 декара в кв. Малко езеро /Руския квартал/ от Община Поморие, който вече е застроен. По някакво „случайно съвпадение“ същите „Грийнлайф“ ще се сдобият и с общинския парк, който по принцип трябва да е на свободно ползване от поморийци. А дали ще е така или привилегировани ще бъдат само собствениците на апартаменти и гостите на „Грийнлайф“, предстои да разберем. „Общинския“ парк за останалите може да е и с вход.
И все пак въпросът е: КЪДЕ СА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, кмете?
За гр.Поморие – 43735 м2
За др.населени места – 40939 м2 Общо: 84674 м2zadkulisite.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *