КЪМ ЗЛЕ ОСВЕДОМЕНИЯ КМЕТ НА ПОМОРИЕ: ВОЕННИЯТ САНАТОРИУМ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИВАТИЗИРАН

КЪМ ЗЛЕ ОСВЕДОМЕНИЯ КМЕТ НА ПОМОРИЕ: ВОЕННИЯТ САНАТОРИУМ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИВАТИЗИРАН

Изявленията на кмета на община Поморие целят да заблудят поморийската общественост и да му направят предизборен PR, представяйки го като „спасител” на лечебното заведение
По повод публикациите на кмета на община Поморие Иван Алексиев в различни сайтове на 10.01.2017 г., бих желал да изразя следното становище:
Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Поморие /БДПЛР-Поморие/ или Военния санаториум, както ние поморийци наричаме тази болница от състава на Военномедицинска академия /ВМА/, към настоящия момент е публична държавна собственост и следователно не може да бъде приватизирана.
След 02.02.2017 г., когато ще влезе в сила решението на Министерския съвет №996/17.11.2016г., БДПЛР-Поморие ще излезе от състава на ВМА и ще бъде предоставена за безвъзмездно управление на Министерството на отбраната. Имотът ще придобие статут на частна държавна собственост и ще бъде предаден на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „ВИТА”- Велинград /МБПЛР „ВИТА” – Велинград/. МБПЛР „ВИТА” – Велинград е търговско дружество на Министерството на отбраната със 100% държавна собственост и е включена в забранителния списък за приватизация, както повечето от търговските дружества на Министерството но отбраната.
Ставайки неразделна част от МБПЛР „ВИТА” – Велинград, Военният санаториум също не може да бъде приватизиран, защото Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „ВИТА”- Велинград е включена в забранителния списък за приватизация.
От казаното става ясно, че както преди, така и след вливането й в МБПЛР „ВИТА” – Велинград, статутът на БДПЛР-Поморие е такъв, че тя не може да бъде приватизирана. Държавата е защитила този имот по начин недопускащ неговата приватизация. А това, че кметът предлага да се случи нещо, което отдавна е факт, говори зле за неговата осведоменост. Изявленията на кмета на община Поморие целят да заблудят поморийската общественост и да му направят предизборен PR, представяйки го като „спасител” на лечебното заведение.
`
От информацията на Община Поморие разбираме, че кметът Иван Алексиев официално е внесъл жалба чрез Министерския съвет до Върховния административен съд с искане за отмяна на Решение №996/17.11.2016г. на Министерския съвет. Основният мотив за обжалване на това решение, според общинския пресцентър е, че не трябвало да се допуска статутът на земята, върху която е построен Военния санаториум, да бъде променен от публична държавна – в частна държавна собственост, защото това било в разрез с волята на дарителя – Община Поморие, като наследник на Анхиалска община.Този мотив е несъстоятелен. Никога нашите предшественици, дарили на държавата терен за изграждане – „Дом на инвалидите“, не са поставяли подобно условие. И след преминаването й към МБПЛР „ВИТА” – Велинград, Военният санаториум ще продължи да изпълнява същите функции, които е изпълнявал в състава на ВМА-София – т.е. да лекува ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, офицери и сержанти от запаса, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА и членове на техните семейства, участници в мисии зад граница, както и български и чужди граждани, нуждаещи се от лечение. С това волята на Дарителя ще бъде напълно спазена.
С тези си действия поморийският кмет унизи поморийци и Общинския съвет на общината, унизи наследниците на онези анхиалци, които преди повече от 8 десетилетия предоставиха безвъзмездно общинска земя за едно благородно дело, като поиска обратно от държавата дарен имот в незнайно чий интерес и с несъстоятелни мотиви.
В съобщението на общинския пресцентър се разглеждат 4 варианта за управлението на БДПЛР-Поморие. Буди удивление промяната на кметските намерения: отначало искаше прехвърляне на БДПЛР-Поморие на община Поморие /каквото е решението на Общинския съвет от 13.12.2016г./, а сега вече разглежда варианти за оставане на болницата в състава на ВМА-София, преминаване към „ПРО” ЕАД на Министерството на труда и социалната политика или преминаване към ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” на Министерството на отбраната.
Съдбата на БДПЛР-Поморие се дискутира от пролетта на миналата година и особено активно от м. юни 2016 г., когато началникът на ВМА беше предложил закриване на болницата. Главна заслуга това да не се случи има личният състав на Военния санаториум, военно-патриотичните съюзи, Парламентарна комисия по отбрана и особено на депутата Атанас Зафиров, както и председателя й – генерал Михо Михов, офицери и държавни служители от МО и БА, Синдикатите и зам.-министърът на отбраната Десислава Йосифова. Когато се водеше тази борба на аргументи, къде беше кметът на Поморие? Какво направи той в интерес на Военния санаториум? Нищо! Сети се за него едва на 13.12.2016г.
Преминаването към „ПРО” ЕАД на Министерството на труда и социалната политика или преминаването към ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” на Министерството на отбраната са варианти, от които особено вторият е несъстоятелен, защото една болница не е заведение за отдих и почивка, а лечебно заведение. Що се касае за „ПРО” ЕАД на Министерството на труда и социалната политика, то тук също няма основание, поради спецификата на контингента, който се лекува в БДПЛР-Поморие.Ако някой си задава въпроса: „Защо й е на Общината Военния санаториум?“, нека прочете решенията на Общинския съвет от заседанието му на 13.12.2016 г. Там ще види, че за продажба се обявяват всички имоти /11 на брой/, разположени на м. Косата, отделяща Поморийското езеро от Черно море. Само Военният санаториум остава държавна собственост. Който може да вижда – нека прочете, който може да мисли – нека си направи изводите.Против преминаване на БДПЛР-Поморие към общината се обявиха Министерството на отбраната, синдикалните организации в МО, военнопатриотичните съюзи, личният състав на МБПЛР „ВИТА” – Велинград и на БДПЛР-Поморие.
Военният санаториум не е нужен на поморийци. Те, както и до сега, ще продължат да работят в него, а поморийски фирми – да извършват ремонтни дейности и поддръжката на обекта. Болницата, както и до сега, ще продължи да плаща данъци в Общината. За да се изправи на крака и да стане печеливш, на Военния санаториум са нужни инвестиции в размер на 5-6 млн. за 3 години. Това означава нов общински дълг. В същото време МО е осигурило за 2017 г. инвестиция от 1 млн. лева за ремонт и сумата от 550 000 лева за покриване разликата в себестойността на лечението на контингента на МО и цените, по които се лекува.
Бъдещето на БДПЛР-Поморие ще бъде по-добро в системата на МО, отколкото като Общинска болница. Впрочем, нека поморийци се вгледат в състоянието на Общинската болница (МБАЛ-Поморие), която от години е затънала в дългове, и си направят заключение за съдбата на Военния санаториум, ако и той стане общински.
Долу ръцете от Военния санаториум!Никодим Стоянов
Общински съветник на Поморие и полковник от Генералния щаб на Министерството на отбраната на Република България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *