НАГЛОСТ! По заповед на МВР-Бакалов могат да ви тарашат и обискират жилището ви, дори да не сте там!

НАГЛОСТ! По заповед на МВР-Бакалов могат да ви тарашат и обискират жилището ви, дори да не сте там!

„Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица, както и да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие.”, е записано в инструкция на служебния министър Йордан Бакалов от 26 август, в която се уреждат редът и условията за запазване на обществения ред от нарушения.
Тя е публикувана в днешния брой 74 на „Държавен вестник“ и е в сила от днес, съобщава defakto.bg. Тази скандална наредба идва само дни след разкритието на БГНЕС, че в МВР е направена чистка и на ключови позиции в 5 дирекции са назначени хора на Цветан Цветанов, пише Агенция БГНЕС.
Преди извършването на проверките полицейските органи са длъжни да съобщават длъжността си, фамилното име, местоработата си, както и да се легитимират със служебна карта или личен знак, пише в чл. 2 от инструкцията. Задължително е гражданите да бъдат уведомявани за причините и целта на проверката, а при извършването й да не се уронва честта и достойнството на проверяваните (чл. 3).
Проверки на личните вещи могат да се правят, когато се налага да бъде установена самоличността на лица, за които има данни, че са извършили престъпление или друго нарушение на обществения ред, както и ако е това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления, включително и при образуване на административнонаказателно производство (чл. 4). Написано е също, че тарашът може да бъде извършен и „когато има достатъчно данни, че се укриват вещи, свързани с извършено престъпление или нарушение“. От записа обаче не личи, че данните за укриване трябва да са свързани с конкретно лице и на практика „обискът“ може да засегне широк кръг от хора, за които няма индикации, че са свързани с престъпление или нарушение.
Проверка на вещите е допустима и когато самоличността не може да бъде установена чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез сведения на граждани, които познават лицето и прочее. Също и ако лицето е обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава по повод екстрадиция или в изпълнение на европейска заповед за арест.
В инструкцията, която се издава на основание чл. 81 и чл 83 от ЗМВР, е посочено, че тараш на вещите се извършва и при задържане на лице, което показва тежки психически отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага на явна опасност своя или живота на други хора.
Когато има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред, полицейските органи могат да проверяват превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства и др. (чл. 5) В подобни случаи се проверяват личните документи на хората в превозните средства, шофьорските книжки, документите за превозвания товар и т.н. Проверката се извършва „при неработещ двигател“, пише в инструкцията. За всички случаи на извършени проверки на лични вещи или превозни средства полицейските органи са длъжни да съставят протокол, който се подписва от тях, от един свидетел и от проверяваното лице, на което се предоставя екземпляр от него. Когато се установят данни за извършено престъпление, органите на реда вземат мерки за „запазване“ на мястото на проверката, събиране на свидетели и уведомяване на дежурните в МВР за предприемане на необходимите действия по реда на НПК.
Полицейските органи могат да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя, или в тяхно отсъствие само когато трябва да се предотврати извършване на започнало или предстоящо тежко престъпление. Другата възможност е да има данни, че в помещението се укрива извършител на престъпление или проверката да е необходима за оказване на неотложна помощ на лица, чиито живот, здраве и лична свобода се намират в опасност.
За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от полицейския орган, един свидетел и от собственика или обитателя, когато присъстват. А ако има данни за извършено престъпление, „местопроизшествието се запазва“ и незабавно се уведомяват дежурните части в МВР за предприемане на действия по НПК.
На практика с тази безумна инструкция, ако решат да ви скроят шапка, винаги могат да ви тарашат офиса или жилището, дори и когато там ви няма.Afera.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *