НА ВНИМАНИЕТО НА МИНИСТЪР ХРИСТО ИВАНОВ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА! ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ЕФЕКТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦАЦИТЕ ЩЕ Е ОГРОМЕН, ЗАЩОТО СЪДЪТ ЩЕ Е КОРЕКТИВ!

НА ВНИМАНИЕТО НА МИНИСТЪР ХРИСТО ИВАНОВ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА! ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ЕФЕКТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦАЦИТЕ ЩЕ Е ОГРОМЕН, ЗАЩОТО СЪДЪТ ЩЕ Е КОРЕКТИВ!

„Прокуратурата е господар на досъдебното производство!“
Знаете ли кой го е казал? Браво на позналите – Андрей Януаревич Вишински! Генерален прокурор на сталиновите публични процеси. Създава тази законова теория, използвана от Йосиф Сталин при провеждането на Големия терор 30-60 години на миналия век.Прекарва година в Баиловския затвор, където дели килия с Йосиф Сталин.След Февруарската революция от 1917 г. е назначен за комисар на полицията на Якимански район, тогава подписва разпореждане за незабавното изпълнение в доверената му територия от Временното правителство за издирване, арестуване и предаване на съд като германски шпионин на Владимир Ленин.От 11 май 1931 е прокурор на РСФСР. От юни 1933 е заместник-прокурор, а от март 1935 до май 1939 – прокурор на СССР и правен ръководител на сталиновата Голяма чистка. Той е широко цитиран за принципа „признанието на обвинения е кралица на доказателството“.На неговите процеси обясненията на обвинените неизбежно придобиват характер и значение на основните доказателства, като най-важни и решаващи.
Някаква разлика от Цацаратурата?На вниманието на г-н Христо Иванов, министър на правосъдието:
Уважаеми г-н министър, предлагам на вашето внимание предложение за изменение на НПК, част трета ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, Глава шестнадесета ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, чл.200, изречение второ се изменя така: „Постановленията на прокурора, включително и тези, одобрени от него по реда на чл.219, както и по чл.212, подлежат на обжалване в тридневен срок от деня на узнаването им от заинтересованата страна, пред съответния първоинстанционен съд. Жалбата се подава чрез прокурора или директно пред съда, който незабавно изисква делото от прокурора. В 24 часов срок от постъпване на жалбата при прокурора или от поискването на делото от съда, прокурорът е длъжен да предаде делото на съда. Съдът се произнася в 24 часов срок, от постъпване на делото, по основателността на жалбата. Определението на съда е окончателно.“Малка промяна, с огромно значение за съдебната реформа!
После правете изменения в Конституцията колкото пъти и време си искате! Който разбрал, разбрал! Цацароний със сигурност ще подскочи!Може и: чл.200 изречение второ се заличава. Създава се нова ал.2 с посочения текст. По-нататък се променя номера на алинеите.
Предлагам, ако не разбира – да пита. Нали говореха,че рИформата трябва да върви успоредно – изменения в К и изменения в процесуалните закони. Ето им предложение, да видим как ще реагират. Ако искат и могат – нека ме оборят!
По 212 НПК е образуването, което не подлежи на съдебен контрол, по 219 е привличане като обвиняем, също необжалваемо, сега по чл.200 вървят на инстанционен контрол, освен обжалваемите по съдебен ред. Искам ВСИЧКИ да подлежат на съдебен контрол.
Сега, когато се иска задържане под стража или се обжалва гаранцията, съдът проверява дали е налице обосновано предположение за извършено престъпление(най-общо казано) т.е. проверява дали има достатъчно данни лицето да е извършило деянието, като първо условие да му се определи МНО. Защо да не се направи втората стъпка, съдът да прави тази преценка не само по отношение на МНО, но и въобще за основателността на привличане на лицето като обвиняем.
Оставането в сила ще бъде на база материалите по делото към момента, а оправдателната присъда към приключване на съдебното следствие. А я си представи многобройните случаи на образуване, което също искам да се обжалва, привличане като обвиняем и досъдебно 5-6 години, накрая прекратено, а съдът може да го отреже веднага при обжалване.
Дисциплиниращия ефект по отношение на цаците ще е огромен. Отделно се премахва възможността за „указания“ и нареждания отгоре, защото съдът ще е коректив!Иван Петров – адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1998 – 2005/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *