НА ВНИМАНИЕТО НА МОСКОВ-МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО! КАК МБАЛ-ПОМОРИЕ РАБОТИ БЕЗ УПРАВИТЕЛ?

НА ВНИМАНИЕТО НА МОСКОВ-МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО! КАК МБАЛ-ПОМОРИЕ РАБОТИ БЕЗ УПРАВИТЕЛ?

Община Поморие търси управител на МБАЛ-Поморие, а никъде, както е според Закона за лечебните заведения и Наредба №9 от 2000 г. на МЗ, не е публикувано обявление със срок за подаване на документи, нито на коя дата ще се проведе конкурсът. Нито в сайта на Общината, нито в друга електронна медия. Чл.3.(2) от НАРЕДБА № 9 ОТ 26 ЮНИ 2000 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО гласи: Решението по ал. 1 се публикува в един централен и един местен всекидневник.В КОЙ ЦЕНТРАЛЕН И МЕСТЕН ВСЕКИДНЕВНИК Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕТО?
Оказва се, че имало само един кандидат-управител за МБАЛ-Поморие, който си е подал документите, незнайно как разбрал кога трябва да го направи /сигурно следи решенията на общински съвет/, обаче на 15.07. не се бил явил на конкурса, информираха източници на „Зад кулисите“ от сградата на ГЕРБ-Общината.
Иначе побързаха да уволнят законния управител д-р Цветомир Цветков и ще „оздравяват“ лечебното заведение чрез назначения юрист на общинския съвет за прокурист!!!Срам и позор за поморийци, които продължават да търпят тази клика – събрани от кол и въже роднини, приятели и милиционери на ГЕРБ!
Само напишете в google „Петър Войнов Община Царево“ и ще ви светне какви хора работят сега в Община Поморие и каква точно функция изпълняват.Според Закона за лечебните заведения, след като лечебното заведение няма управител, нито избран с конкурс, нито назначен за временно изпълняващ длъжността, следва приемането на пациенти да се преустанови и разрешението за дейност на лечебното заведение да се отнеме от Министерството на здравеопазването. Според други наши източници, за временно изпълняващ длъжността е избран с решение на ОбС прокуристът, който нито е лекар, нито е завършил здравен мениджмънт. Заключителни разпоредби
§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 4 от 2006 г.) При предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението на лечебно заведение органът по чл. 3, ал. 1 може да сключи договор за възлагане на управлението за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни, с лице, което отговаря на изискванията по чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.Закон за лечебните заведения Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управител, съответно изпълнителен директор, на лечебното заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.Спи ли Министерството на здравеопазването и представителството му в Бургас, в лицето на РЗИ-Паздеров-ГЕРБ, че от 19-22.06.2015 г. МБАЛ-Поморие Е РЕАЛНО БЕЗ УПРАВИТЕЛ?
КАК МБАЛ-БАЛ ПОМОРИЕ ОТЧИТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БЛИЗО МЕСЕЦ ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД РЗОК, СЪОТВЕТНО НЗОК??ОЛИГОФРЕНИ ЛИ СА ИЗБРАНИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ПОМОРИЕ, АКО НАИСТИНА СА ВЗЕЛИ РЕШЕНИЕ ПРОКУРИСТЪТ, КОЙТО Е ЮРИСТ, ВРЕМЕННО ДА ИЗПЪЛНЯВА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-ПОМОРИЕ? И КАКВО ИЗОБЩО ЗНАЕ И РАЗБИРА ЛИ ИЗОБЩО ОТ НЕЩО ГЕРБ-КМЕТЪТ НА ПОМОРИЕ, МЕРАКЛИЯ ЗА ВТОРИ МАНДАТ?
ПО ВСИЧКО СИ ЛИЧИ КАКВИ „КОМПЕТЕНТНИ“ „КАПАЦИТЕТИ“ РАБОТЯТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ, КОЛКО ГИ ИНТЕРЕСУВА МБАЛ-ПОМОРИЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА И ЗДРАВЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ, И КОЛКО „БАГАЖ“ НОСЯТ В ГЛАВИТЕ СИ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ПРИНЦИПАЛ НА ОБЩИНСКАТА МБАЛ-ПОМОРИЕ.
ZADKULISITE.COM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *