НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА! КОЙ ПЕСТИ ОТ ЧАКЪЛА И АСФАЛТА ЗА УЛИЦИТЕ В ПОМОРИЕ И СИ ПРИБИРА РАЗЛИКАТА В ДЖОБА?

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА! КОЙ ПЕСТИ ОТ ЧАКЪЛА И АСФАЛТА ЗА УЛИЦИТЕ В ПОМОРИЕ И СИ ПРИБИРА РАЗЛИКАТА В ДЖОБА?

Проверка на „Зад кулисите“ установи, че новите улици в Поморие не се чакълират и асфалтират според зададените параметри в обявената обществена поръчка на Община Поморие (ВИЖ ТУК). Кой прибира разликата? Къде е Община-ГЕРБ Поморие в качеството на възложител и инвеститорски контрол, спи ли?
Кмете Иван Алексиев, ти изобщо знаеш ли за какво става въпрос или така ти изнася?“Зад кулисите“ призовава прокуратурата незабавно да се самосезира и да заведе под наказателна отговорност виновните длъжностни лица, а кметът на Община Поморие Иван Алексиев, без повече увъртания и шикалкавения пред компетентните правораздавателни и разследващи органи, да уволни зам.-кмета по строителство Кунчо Гайдов.
В зададената таблица по обществената поръчка на Община Поморие, където лице за контакт е зам.-кметът Кунчо Гайдов, е посочено, че поставеният чакъл на улицата трябва да е минимум 35 см, а асфалтът – 6 см. Проверката на „Зад кулисите“ установи, че положеният чакъл на ул. „Иван Александър“ и ул. „Европа“ е 10 см, а асфалтът е с дебелина 3,5-4 см, вместо 35 см чакъл и 6 см асфалт. Освен това ул. „Европа“ е включена в проект „Воден цикъл“ и е чакълирана по него. Колко пъти ще се изписва „чакълиране“ на една и съща улица?Улиците ще бъдат разбити точно след една година, заради липса на достатъчно материали, които да гарантират качеството на изпълнението във времето. Община Поморие, в лицето на зам.-кмета по строителство, се явява и инвеститорски контролен орган. Контрол обаче не се осъществява! Става въпрос за публични средства, парите на гражданите на община Поморие, а разликите в количествените стойности са огромни. Кой прибира разликата за сметка на некачественото изпълнение, вследствие на невлагането на достатъчно материали – чакъл и асфалт?!
В НК е изрично посочено, че е без значение дали деянието е извършено за лично облагодетелстване или в полза на трети лица и фирми, когато става въпрос за публични средства. Напомнямe го за прокурорите, които се правят на гламави и не откривали престъпление, защото нямали доказателства, че длъжностното лице е извършило действията с цел лична облага.
ГЕРБ-кметът минавал ли е по тези улици, за да види за какво става въпрос? Останалите улици, които предстоят да се асфалтират, по същия начин ли ще бъдат: -25 см чакъл и -3 см асфалт?Прокуратурата незабавно да се самосезира и да извърши проверка на улиците „Иван Александър“ и „Европа“, както и на всички новоасфалтирани улици в Поморие. Кметът Иван Алексиев да предприеме незабавни действия за уволнението на зам.-кмета по строителство Кунчо Гайдов или не може, защото „играят“ заедно?
Ако на прокуратурата или кмета на община-ГЕРБ Поморие нещо не им е пак ясно, да се обадят. „Зад кулисите“ ще им разясни – с документи и снимков материал.
http://pomorie.bg/15021/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BF-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D1%80/http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?ContractID=249
http://212.5.131.50:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=85КОЙ ОЩЕТИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ??КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
1
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичкоул. „Европа“ о.т.095 – о.т. 925
дължина 210,00
ширина 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи.“ м³ 605,00
дебелина – 50см
Разбиване на бетонов зид м³ 13,00
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 514,50
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 302,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 211,68
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
2
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Европа“ о.т.928 до о.т. Х
дължина м 38,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 93,10
дебелина – 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 93,10
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 50,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 38,30
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 3
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Европа“ о.т. 928 до о.т. 933
дължина м 233,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 570,85
дебелина – 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 490,00
дебелина – 30см
Демонтаж на бет. бордюри , и пренареждане на същите м.л. 35,00
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 10,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 234,86
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 4
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичкоул. „Европа“ о.т.933 до о.т. 934
дължина м 35,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 85,75
дебелина – 35см Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 85,75
дебелина – 35см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 2,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 35,28
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 5
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичкоул.Европа о.т.935 – о.т. 937
дължина м 100,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 140,00
дебелина – 20см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 140,00
дебелина – 20см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 1,00
Възтановяване на тротоарна настилка с стари плочи м² 40,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 63,00
Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 40,00 „Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 100,80
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 6
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичкоул. „Иван Александър“ о.т.974 до о.т. 936
дължина м 105,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 295,00
дебелина – 40см Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 257,25
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 165,00 „Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 105,84
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 7
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. България о.т.974 до о.т. 1083
дължина м 95,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 266,00
дебелина – 40см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 232,75
дебелина – 35см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 1,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 112,00
Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 25,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 95,76
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 8
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. България о.т. 1083 до о.т. 1063
дължина м 55,00
ширина м 6,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 165,00
дебелина – 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 115,50
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 110,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 47,52
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 9
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Петко Каравелов“ о.т.1061 до о.т. 1062
дължина м 40,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 98,00
дебелина – 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 98,00
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 20,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 40,32
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 10
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Тутхон“ о.т.901 до о.т. 949
дължина м 100,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 350,00
дебелина – 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 245,00
дебелина – 35см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 5,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 100,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 100,80
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 11
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Тутхон“ о.т. 949 до о.т. 928
дължина м 100,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 280,00
дебелина – 40см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 245,00
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 167,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 100,80
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 12
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Тутхон“ о.т. 901 до о.т. 947
дължина м 130,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 364,00
дебелина – 40см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 318,50
дебелина – 35см
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 5,00
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 135,00
Всичко: 0,00
ДДС 20% 0,00
ОБЩО: 0,00
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 13
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „България“ о.т.949 до о.т. 961
дължина м 82,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 200,90
дебелина – 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 200,90
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 20,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 82,66
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 14
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „България“ о.т.949 до о.т. 964
дължина м 85,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 298,00
дебелина – 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 208,25
дебелина – 35см
полагане бордюри 50/30/15 /без доставка/ м.л. 170,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 85,68
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 15
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „България“ о.т. 964-865-967-981-865 /кръгово/
дължина м 395,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 1 400,00
дебелина – 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 967,75
дебелина – 35см
Полагане бордюри 50/30/15 /без доставка/ м.л. 550,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи о.т. 964-865-967-981“ тон 267,12
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 16
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Св.Иван Рилски“ о.т. 902 до о.т.1055
дължина м 45,00
ширина м 6,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 94,50
дебелина – 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 94,50
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 22,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 38,88
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 17
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
ул. „Св.Иван Рилски“ о.т. 1055 до о.т.1056
дължина м 20,00
ширина м 6,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 42,00
дебелина – 35см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 42,00
дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 50,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 17,28
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО:
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 18
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичкоул.Св.Иван Рилски о.т. 1056 до о.т.1057 -х
дължина м 60,00
ширина м 6,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 180,00
дебелина – 50см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 126,00 дебелина – 35см
Доставка и полагане бордюри 50/30/15 м.л. 87,00
„Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 51,84 дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 19
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичкоул. „Македония“ о.т. 480 до о.т.1047
дължина м 80,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 140,00
дебелина – 25см Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 196,00
дебелина – 35см
Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 15,00
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 3,00 „Доставка,машинно полагане и уплътнение на неплътна асфалтова смес, вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ тон 80,64
дебелина – 6см
Всичко:
ДДС 20%
ОБЩО: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 20
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичкоул. „Македония“ о.т. 1047 до о.т.947
дължина м 75,00
ширина м 7,00
„Изкоп за окопи дренажи – машинно, вкл. Всички свързани
с това присъщи разходи“ м³ 131,25
дебелина – 25см
Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с разл.широчина и дебелина на пласта,включително всички свързани с това разходи м³ 183,75
дебелина – 35см
Демонтаж на бет.бордюри , и пренареждане на същите м.л. 15,00
Повдигане решетки и капаци на шахти бр. 2,00
Всичко: 0,00
ДДС 20% 0,00
ОБЩО: 0,00
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 21
СМР Мярка К-во Ед. цена Всичко
Направа на тротоарна настилка
„Изкоп за тротоари ,вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ м3 3 200,00
„Доставка,разстилане и уплътняване на пясък /отсевки/ за тротоарна настилка с вкл. всички свързани
с това присъщи разходи“ м3 1 800,00
Полагане на тротоарни плочи 30/30/4 на циментопясъчен разтвор м2 7 100,00
Всичко: 0,00
ДДС 20% 0,00
ОБЩО: 0,00ZADKULISITE.COM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *