НА 13 ЮНИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ“ ОФИЦИАЛНО СТЪПВА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА

НА 13 ЮНИ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ“ ОФИЦИАЛНО СТЪПВА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯна Политическа партия „Движение за радикална промяна „Българска пролет“
Днес, 27 май 2015 г., в град София, ние, долуподписаните български граждани с избирателни права, заявяваме своята воля за учредяване на Политическа партия „Движение за радикална промяна „Българска пролет”, като приемаме настоящата декларация.Основните принципи и цели, които ще ни ръководят, са:
Единство между думи и дела, измяната на програмата и измамата на избирателите е престъпление;
Радикална борба срещу налагания в България дивашки капитализъм;
Преодоляване на разрухата чрез реиндустриализация, коопериране в земеделието, възстановяване на държавната собственост в енергетиката, телекомуникациите, оръжейната промишленост и в останалите структуроопределящи отрасли на икономиката;
Възстановяване на социалната справедливост за пенсионерите и безработните чрез Национална програма за борба с бедността;
Отстояване върховенството на закона, борба с корупцията и реформа в правосъдието;
Достойна и прагматична външна политика чрез твърдо отстояване на държавния суверенитет, изработване на доктрина за национална сигурност, скъсване с васалния синдром.
Ние отчитаме, че между гражданите и властващите елити има дълбока пропаст. Парламентът е подчинен на правителството. Държавата е зависима от олигархията и обслужва едрия капитал. Облагането на доходите е несправедливо – в полза на богатите и за сметка на бедните. Образованието, здравеопазването и демографията са в критично състояние.
Ние учредяваме Инициативен комитет и приемаме настоящата декларация, като откриваме подписка за набиране на членове-учредители на Политическа партия „Движение за радикална промяна Българска пролет“ и утвърждаваме образец на декларация за индивидуално членство, съгласно изискването на закона.
Всеки български гражданин с избирателни права може да се присъедини към партията чрез саморъчно подписана декларация за индивидуално членство.Учредителното събрание на Политическа партия „Движение за радикална промяна Българска пролет“ ще се проведе на 13 юни 2015 г., от 10.00 часа, в град София, Национален дом на науката и техниката, ул. „Г.С. Раковски“ №108, зала №4.
За контакти с Инициативния комитет, образуван с цел учредяване на ПП „Движение за радикална промяна Българска пролет“:тел. 0888-43-03-86/ e-mail: drp@abv.bgИнициативен комитет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *