Не се находиха, не се начесоха! Магистрати от ВСС отиват да обменят опит в САЩ на разноските на „Америка за България“! Независима съдебна система ли?! Дуки!

Не се находиха, не се начесоха! Магистрати от ВСС отиват да обменят опит в САЩ на разноските на „Америка за България“! Независима съдебна система ли?! Дуки!

Осем висши магистрати са командировани от ВСС за две седмици в САЩ, като всички разноски се поемат от Фондация „Америка за България”. Това става ясно от протокол от заседание на Висшия съдебен съвет от 5 март 2015 година.„Гласове“ публикува частта от протокола с решението, която засяга командироването на съдиите, без редакцияВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
….34.1. КОМАНДИРОВА в Съединените американски щати, за периода 12 – 24 април, по покана на Фондация „Америка за България”, следните членове на Висшия съдебен съвет:
– Соня Найденова – представляващ ВСС и председател на комисия „Международна дейност”;
– Галина Карагьозова – член на ВСС и член на комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”;
– Елка Атанасова – член на ВСС и член на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”;
– Калин Калпакчиев – член на ВСС и председател на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт”;
– Камен Иванов – член на ВСС и член на комисия „Бюджет и финанси”;
– Магдалена Лазарова – член на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация”;
– Милка Итова – член на ВСС и председател на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи;
– Юлия Ковачева – член на ВСС и член на Комисия по дисциплинарните производства.34.2. Пътните разходи, разходите за преводач, както и разходите за нощувки са за сметка на Фондация „Америка за България”. Пътуването ще се извърши със самолет.Протокола можете да намерите на страницата на ВСС в интернет: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htmИ нека видим: „Доколко някои магистрати в България са независими от чуждо финансиране и най-вече такова от частни лица?“
ZADKULISITE.COM

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *