Нов комплекс за 8 милиона лева съживява икономиката в Камено

Нов комплекс за 8 милиона лева съживява икономиката в Камено

Изключително смело и заслужаващо похвала инвестиционно намерение е на път да преобрази облика на град Камено и да превърне в притегателен център периферната в Бургаска област община. Бизнес начинанието обещава минимум 35 нови работни места и високи стартови заплати от 1500 лева[
Проектът, разгърнат на 16 000 кв. м. и разположен на километър извън границата на урбанизираната територия, предвижда изграждането на внушителен иновативен комплекс на бъдещето „Парк за кремация и урнополагане“. Освен административните и техническите билдинги, разположени в обособената територия, на 10 хиляди квадратни метра ще бъде разгърнат красив зелен растителен пояс, включващ парк, колумбариум, галерия, стопанство за производство на био продукти, вътрешна градина, ресторант, магазини.
По модела на развитите европейски държави и в унисон с добрите екологични практики, комплексът ще произвежда „зелена“ енергия както за собствени нужди, така и за потребление и в помощ на производителите на био продукти в района.
За съжаление, една от най-слабо развитите общини в Бургаска област е именно Камено. Но сега тя има уникалния шанс да промени своето настояще и бъдеще, като привлече и приеме рекордната за региона инвестиция от 8 милиона лева. Проектът „Парк за кремация и урнополагане“ предвижда освен изграждането на модерен „зелен“ крематориум на бъдещето и стопански блок към него, и ангажирането на местни хора с различна квалификация, умения и компетенции в работния процес. Първоначално е заложено да бъдат открити 35 свободни за заемане работни места – за различни длъжности, с тенденцията те да се увеличават във времето.
Българските инвеститори са убедени, че реализирането на крематориума в Камено ще окаже непосредствен положителен ефект върху трудовата заетост и демографския проблем със задържането на кадри, като за целта са заложили високи средни за страната заплати – от 1500 до 2000 лева.
Бъдещият зелен крематориум ще бъде от най-ново технологично поколение. Луксозната сграда и зелено стопанство към нея ще са газифицирани, ще притежават вградени хай-тек пещи с допълнително филтрираща въздуха система, като така в атмосферата ще се отделят само нискоемисионни бели пари.
Сертифицираната технология, отговаряща на всички европейски и световни стандарти, е гарант за безупречно ниво на ефективност и екологичност при експлоатация.
Несъмнено многомилионното вложение от 8 000 000 лева ще окаже кумулативно благоприятен икономически ефект както върху местния бизнес и трудовата ангажираност на гражданите, така и върху популяризирането на община Камено като гостоприемна и надеждна инвестиционна локация.
В дългосрочен план, освен финансовите позитиви за Община Камено – акумулирането на повече местни данъци и такси за хазната, крематориумът решава и редица екологични и социални проблеми на хората.
На първо място, погребението чрез кремация ще сложи край на наболелия въпрос с непрекъснатото разширяване на гробищните паркове и търсене на нови терени. От друга страна се предлага алтернативна евтина погребална услуга на място, която е почти невъзможна и допълнително оскъпена, поради огромната ежегодна натовареност на крематориума в София и транспортните разходи до столицата.
И ако необходимите средства за традиционното погребение чрез заравяне продължават да растат и към момента надвишават до 4 пъти стойността на стандартната кремация, то цената на погребение чрез кремация в годините почти не се променя.
От услугите на крематориума в Камено ще могат да се възползват както всички граждани в страната, така и такива от съседни държави. А популяризирането на този бизнес, ангажимент поет от инвеститорите, несъмнено ще повиши интереса към града, ще увеличи финансовите постъпления за общината и местните търговци и ще спомогне за привличането на нови свежи капитали.
През изминалата седмица от фирмата-инвеститор са входирали писмо до Община Камено, с което канят на среща представители на местната власт. На нея ще бъдат обсъдени в детайли етапите за реализиране на мащабния проект.
Предстои провеждането и на втора среща – с гражданите на община Камено.
Кремационните услуги са широко застъпени и предпочитани в модерните демократични държави и общества. В САЩ кремацията се ползва от над 53% от населението, във Великобритания от над 77%, в скандинавските държави достига до 90%, а в държави като Япония и Южна Корея – до 99,7%.
Тези показатели доказват, чебъдещето е в кремацията и тя има почва у нас.
Не на последно място, реализирането на инвестиционното намерение може да се окаже предпоставка за привличане на чуждестранни туристи през летните месеци. Това е така, защото с всяка изминала година поклонническият, познавателният и културният туризъм заемат все по-голям дял от икономическия сегмент „Туризъм“. Разполагащият с колумбариум комплекс на бъдещето без съмнение ще привлече вниманието на пътешествениците и на почиващите в Бургаска област, които търсят, откриват и намират нови места за задоволяване на своите духовни потребности. Така, наред с църквите, манастирите, джамиите и другите поклоннически обекти, колумбариумът и галерията в комплекс „Парк за кремация и урнополагане“ могат да се превърнат интересен и значим обект за посещения не само за религиозните туристи, но и за тези, които изпитват афинитет към културата и изкуството.Подробна информация за проекта ще намерите на: www.crematory.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *