ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА БУРГАС КЪМ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ: КАЧВАЙТЕ ДОКЛАДНИТЕ НА САЙТОВЕТЕ СИ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА БУРГАС КЪМ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ: КАЧВАЙТЕ ДОКЛАДНИТЕ НА САЙТОВЕТЕ СИ

Областният управител Вълчо Чолаков назначи проверка, целяща да установи достъпна ли е за гражданите информацията, публикувана на сайтовете на общинските съвети в областта. След преглеждане на електронните страници на местните парламенти е станaло ясно, че част от общинските съвети публикуват на сайтовете си само покана за провеждане на заседанията си и проект на дневен ред.
Дванадесет от общо 13 органи на местното самоуправление не оповестяват докладните записки и проектите за решения. Липсата на публикации препятства гражданите да се запознаят предварително с информацията, за да бъдат активни по време на взимане на съответните решения, касаещи развитието на населените места, в които живеят. Публичността на информацията в цялост е важна, от една страна, за да могат гражданите детайлно да се запознаят с работата на местните законотворци, а от друга, за да се осигури пълна прозрачност, достъпност и информираност на обществото. Проверката извършена от Областна администрация Бургас е установила, че единствено на електронната страница на Общински съвет Бургас се публикува пълната информация, с която бургазлии могат да се запознаят предварително.
Дали местните парламенти ще се съобразят с препоръката на областния управител зависи изцяло от тях, тъй като по закон те са длъжни да публикуват само официалната информация, каквато са поканите и дневния ред на заседанията, както и решенията, които се взимат. Докладните записки, както съпътстващите материали и документи представляват служебна информация и органите на местно самоуправление нямат изрично задължение да я публикуват.„Една такава стъпка от страна на общинските съвети би улеснила гражданите да взимат активно участие в работата на местния парламент, би осигурила прозрачност и достъпност до дейността на съветниците и най-вече би повишила доверието в институциите. Основната задача на администрациите е да работят за хората и да бъдат полезни. Вярвам, че колегите ще възприемат писмото ми не като критика, а като възможност да осигурят повече информираност на избирателите си. Областна администрация Бургас също е отворена за градивни предложения , които да подобрят дейността ни и да са в полза на обществеността.”, коментира Вълчо Чолаков.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *