Обучение за туристически водачи в Странджа се проведе в Созопол

Обучение за туристически водачи в Странджа се проведе в Созопол

На 18 септември 2017 г. от 10 часа в залата на читалище „Отец Паисий” в Созопол се проведе обучение на туристически водачи и екскурзоводи по проект „Път на легенди – създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм”, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020. Обучението имаше за цел да повиши информираността и да даде знания и умения на безработни хора от района на Странджа как да бъдат полезни за разгръщане потенциала на населените места в областта на туризма.
Семинарът бе открит от Евгения Джорджева, ръководител на проекта. Тя разказа за същността на проекта и очакванията от неговата реализация, като подчерта необходимостта от обучени и ентусиазирани хора, които да бъдат свързващото звено между природата и историята на Странджа планина.
Проф. д-р Лина Анастасова от БСУ и инж. Владимир Димитров от сдружение „Зелена Странджа” изнесоха лекциите на обучението и проведоха практикум с участниците в семинара.
Проф. Анастасова презентира планинския туризъм, като се спря подробно на особеностите му и спецификата при организиране и осъществяване на туристическо пътуване в планината. Особено полезна бе лекцията за дефиниране на регионалния туристически продукт с оглед особеностите на района на Странджа планина и възможностите за разкриване на атрактивни маршрути на базата на легенди и предания.
Лекциите на Владимир Димитров – инженер-лесовъд и бивш директор на Природен парк „Странджа” бяха с практическа насоченост. Преди да пристъпи към конкретното обучение за най-важното, което трябва да знаят и могат планинските водачи, той направи своеобразна виртуална разходка из Странджа планина. Той постави акцент върху планинския туризъм при различни метеорологични условия и по разнообразни терени. Важна част от семинара бе практикума, който включваше ориентиране по карта, алтернативни начини за ориентиране, използване на съвременна туристическа екипировка.
Проявената активност при последвалите лекциите дискусии даде на организаторите от Център „Алеф” увереност, че обучението е постигнало краткотрайната си цел и че в дългосрочен план ще бъдат намирани нови пътища и средства за популяризиране на района на Странджа като туристическа дестинация. Ще има възможности и за реализация на повече хора в тази дейност.
Всички участници в обучението изразиха задоволство от качеството на организацията му и получените знания и информация.
Проектът „Път на легенди – създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм” № CB005.1.23.107, е с продължителност 12 месеца и е на стойност 81040.04 EUR. Партньор на Център „Алеф” е организацията за трансгранична култура в Одрин, Република Турция.Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма INTERREG-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *