Община Поморие – отново осъдена! 800 подписа в подкрепа на лаборатория „Лина“! Задават ли се протестни действия и ще бъде ли закрита МБАЛ-Поморие?

Община Поморие – отново осъдена! 800 подписа в подкрепа на лаборатория „Лина“! Задават ли се протестни действия и ще бъде ли закрита МБАЛ-Поморие?

Близо 800 пациенти и граждани на община Поморие се включиха в подписката „ЗА ОСТАВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА“ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА“. Както вече ЗАД КУЛИСИТЕ писа: „Болницата в Поморие затваря, ако остане без лаборатория дори за ден“Лъже ли кметът на Бойко Борисов в Поморие? За да отговорим на този въпрос, ще споделим изказвания на кмета Иван Алексиев, интервюто, което управителят на МБАЛ-Поморие, д-р Цветомир Цветков, даде за ЗАД КУЛИСИТЕ и документите и информацията , с които ЗАД КУЛИСИТЕ разполага.Иван Алексиев пред агенция „Фокус“: Община Поморие не е спирала да подпомага финансово търговското дружество МБАЛ – Поморие.Иван Алексиев в сайта на Община Поморие: Няма влязло в сила Решение на Областния управител на Бургас г-н Вълчо Чолаков за отмяна на проведения от Община Поморие търг.
. С решение на Общински съвет № 976/29.04.2014 г., отпада т.7 от предходното решение и се взима решение за провеждане на процедура за публичен търг с явно наддаване. Търгът е проведен на 26.11.2014 г., където МДЛ „Лина” не е подала заявление за участие и не е участник в него. Договорите между МБАЛ Поморие и МДЛ „Лина” са нотариално заверени и вписани при съдията по вписванията на 04.12.2014 г. т.е след провеждането на търга.Интервю на ЗАД КУЛИСИТЕ с управителя на МБАЛ-ПОМОРИЕ, д-р Цветомир Цветков- Запознати сме с вашата позиция от публикациите в публичното пространство, а именно: МБАЛ-Поморие не може да сключи договор с НЗОК, ако на територията си няма действаща лаборатория; със заповедта на областния управител, с която отменя незаконосъобразната заповед на кмета на община Поморие, с която е насрочено провеждане на търг за отдаване под наем на помощенията в болницата. Но вчера се е провела среща между лекарите от МБАЛ-Поморие и кмета Иван Алексиев. С каква цел медицинските лица са се обърнали към него и защо са останали разочаровани от проведения разговор?
– Няколко са въпросите, на които не мога да дам отговор. Защо потърсиха кмета на общината? За да чуят и другата страна. Лекарите се запознаха с моето мнение по въпроса – до колко има опасност болницата да не получи договор с касата, – и решиха, че трябва да чуят и представителите на другата теза. А какво се е случило на самата среща не мога да знам, но наистина това, което последно коментираха колегите бе, че са получили неудовлетворителни отговори, които не отговарят на действителността. Например един от тях е, че такава заповед на областния управител не съществува и разни такива неща, които се разминават с фактическите събития.- Кои лекари са присъствали на срещата?
– Доколкото знам, на срещата с кмета са присъствали д-р Христов, д-р Христова, д-р Калчева, д-р Мирчева, д-р Хачикова…, може да пропускам някои.- Защо всъщност се стигна до този сложен казус – да се провежда търг за помещението, в което се намира лаборатория „Лина“ в МБАЛ, след като това помещение е отдадено със заповед на кмета от 2013 г. за безвъзмездно ползване на МБАЛ за 3 години, както и други такива помещения? Имало ли е отрицателни оценки за лаборатория „Лина“ до този момент или оплаквания от пациенти?
– Не мога да ви отговоря защо се стигна до тук. Лаборатория „Лина“ се намира на територията на болницата от 14 години. Тя сключва с всеки управител договор за съвместна дейност. Договорът представлява следното: лабораторията на болницата има помещения и лабораторен лекар, но няма апаратура и затова ползваме оборудването и апаратурата на лаборатория „Лина“. Това представлява договорът за съвместна дейност. Тоест, двете страни ползват нещо една от друга, за да правят дейността си по-евтина като себестойност за крайният клиент – пациента.- Преди да бъде проведен търг от община Поморие за отдаване на помещенията в болницата, вие, като управител на МБАЛ-Поморие, бяхте ли уведомен? Все пак председателят на Общински съвет – Поморие, д-р Милена Енева, е практикуващ лекар в болницата.
– Имаше два такива опита, да се промени статутът на въпросните помещения. При първия опит /не бях уведомен официално/ аз се срещнах лично с кмета, след като чух какво се предприема – тези помещения да бъдат извадени, да бъдат дадени на търг… Срещнах се с г-н Алексиев и му обясних точно какви са опасностите при едни такива подобни действия. Стори ми се, че тогава много ясно разбра за какво става въпрос и предприе необходимите действия – въпросните помещения бяха извадени от търга, – нещата тогава се разминаха и той пое ангажимента, че нищо такова няма да се случи, няма никаква опасност за болницата да функционира както трябва.
– Кметът на община Поморие пуска в публичното пространство категорично твърдението, че Община Поморие подпомага финансово многопрофилната болница. Това така е ли?
– Бюджетът на Община Поморие се публикува всяка година на сайта на институцията и всеки може да се осведоми доколко има такава заделена сума за подпомагане на МБАЛ-Поморие. За сега официално в бюджета такава сума няма приета. Макар че бюджетът на Общината е около 25 милиона, Община Поморие не заделя суми за подпомагане дейността на болницата. За справка, бюджетът на Община Нови пазар е 14 милиона и всяка година има заделени около 200 хил. лева за подпомагане на дейността на болницата там и 60 хил. лева за закупуване на нова апаратура. Това прави 260 хил. лева, които Община Нова пазар предоставя на общинската си болница. Една доста уважителна сума.- Помещенията в болницата са общински, включително и това, където се намира лаборатория „Лина“. И след като стана ясно, че Община Поморие не подпомага болницата финансово, в тази връзка въпросът ми ще бъде насочен в обратна посока: има ли някакви задължения МБАЛ към Община Поморие?
– Не, задължения към Общината нямаме, но има няколко неуредени положения в статута на сградния фонд. Ние, като най-голямото юридическо лице, заемащо площи на общинската сграда, държим партидата на водата и на тока за цялата болница. На наша регистрация са водата и тока, а трябва да бъдат на общинска. Защото Общината отдава тези помещения под наем и на общината би трябвало да се плащат разходите за ток и вода. А сега те трябва да се плащат на болницата, но болницата няма право да издава фактури – болницата не притежава инфраструктурата на сградата, – и е една голяма бъркотия. И се получава така, че всички общи разходи лежат на плещите на болницата.- А плаща ли се наем на Общината за отдадените помещения?
– Наем не плащаме. Според заповед на кмета, помещенията са ни дадени за безвъзмездно ползване за срок от три години, считано от 11.01.2013 г. – Според вас, какво ще бъде бъдещето на МБАЛ? В каква посока и по какъв начин трябва да се реши този сложен казус, пред който са изправени жителите на Поморие и лекарите, практикуващи в болницата?
– На мен ми се иска всичко да се оправи и болницата да няма проблеми за работата си. Това е основното ми притеснение, защото несъществуването на лаборатория на територията на болницата, дори и за един ден, ще бъде достатъчен повод здравната каса да прекрати договора си с нас. Изпратили сме писма до Здравна каса, до РЗИ, и те ни изпратиха своите становища по въпроса. Именно техните становища всъщност потвърждават моите опасения. Няма ли МБАЛ-Поморие договор със Здравна каса, а това е единственият начин болницата да се финансира, тя трябва да затвори. Защото услугите за пациентите ще бъдат напълно платени, на територията на общината няма такива богати пациенти, а и няма болница, която да може да се издържа само от пациентите си.
Единственият начин да се реши възникналият проблем изисква здрав разум. Да се претеглят всички плюсове и минуси и да преценим какво искаме да запазим или закрием в общината. Да запазим съществуващо здравно заведение, което гарантира здравна услуга за две общини, защото освен Поморие и Несебър, ние обслужваме и половината граждани от общините Айтос и Руен. Това са неща, които наистина имат значение за едно население, което е достатъчно бедно и достатъчно отдалечено, за да си позволи да пътува до големите лечебни заведения. – Интересно ми е, дали сте запознат с позицията на д-р Енева по този въпрос? Все пак тя е председател на общинския съвет, практикуващ лекар в болницата и с общи политически виждания с кмета Алексиев – и двамата са издигнати от управляващата партия ГЕРБ?
– Това, което вчера тя ми каза е, че не е адвокат на Община Поморие, не може да дава оценка и няма намерения да защитава действията на Общината. Но решенията, които са взети, са при нейното председателстване на този общински съвет. Така, че най-вероятно мнението й по този въпрос съвпада с решенията, които са взети от общинския съвет.
– Имате ли информация дали лекарите ще предприемат протестни действия?
– Нямам такава информация, а и нямам правото да организирам такива. Но ако колегите имат намерение или са предприели такива действия… не мога да знам. – Ще бъде ли извадена лаборатория „Лина“ от болницата?
– Не мога да знам. Това са действия, които ще предприеме Общината. Но от там получихме възлагателно писмо, че трябва да ги извадим от помещенията, което не е в нашите прерогативи. Ние нямаме право да извеждаме когото и да било.
***ЗАД КУЛИСИТЕ се снабди със заповедта на областния управител на Бургас Вълчо Чолаков, за която кметът твърди, че не съществува. С нея той отменя заповедта на кмета за обявяване на процедура търг за помещенията в МБАЛ-Поморие като незаконосъобразна. Това, което прави впечатление е, че в заповедта си областният управител посочва – Община Поморие нарушава Наредба 1, условията за провеждане на търгове, видно от която сред членовете на тръжната комисия трябва бъде включен поне един правоспособен юрист, какъвто в случая липсва. Което означава, че тръжната комисия, определена с решение на общинския съвет, където председателстваща е д-р Енева, е незаконосъобразна. От тези действия експлицира и заинтересоваността на въпросната докторка за съдбата на болницата, в която самата тя е практикуващ лекар. Отделно, обявяването на въпросната заповед на кмета на община Поморие Иван Алексиев като незаконосъобразна, повлича след себе си като такава и последващата му заповед, след провеждането на търга, с която е обявен победителят и бъдещият наемател на помещението, в което се намира лаборатория „Лина – (ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ)ЗАД КУЛИСИТЕ се свърза по телефона с д-р Васил Костадинов, управителя на лаборатория „Лина“. Докторът изрази крайното си разочарование от това, което се случва. Обясни, че от 14 години неговата фирма извършва услуги в поморийската болница и никога досега не е имал такива проблеми. На въпроса – защо не се е явил на обявения последен търг, както твърди кметът Иван Алексиев, д-р Костадинов сподели, че не е бил уведомен за провеждането на такъв търг и болката му се засилва от факта, че с кметът на Община Поморие Иван Алексиев са не само дългогодишни приятели, до въпросния неприятен момент, но и съученици. И допълни, че лятото също се е провел търг за помещения в болницата, до който търг неговата фирма не е била допусната в надпреварата, защото входираното заявление за участието не било написано на ръка. В крайна сметка, след абсурдния отказ, заповедта на кмета е атакувана в Административен съд-Бургас и Община Поморие е осъдена, а заповедта на кмета – отменена. Нямаме информация съдебното решението да е изпълнено или обжалвано пред ВАС – (РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС)
Както се разбра от интервюто с д-р Цветков, вчера лекари от МБАЛ-Поморие са се срещнали с кмета на община Поморие Иван Алексиев, и меко казано, медиците са останали разочарования от проведения разговор и кметското отношение. Вероятно провокиран от проведената среща и запознат в дълбочина с протичането й, управителят на лаборатория „Лина“, д-р Васил Костадинов, е публикувал следното разтърсващо откровение на стената си във „Фейсбук“ късно снощи:
„Уважаеми съграждани от Поморие,
Пиша тези редове с мисълта за напрежението , което се натрупва , което нагнетява негативизъм и вражда , което поражда злоба и омраза , което настройва един срещу друг хора , които всеки ден се срещат по улиците , в магазините , учрежденията и заведенията на нашето градче.
Скъпи хора от Поморие и Поморийска Община,
Ако някой беше ми казал през 1991 година , когато завърших медицина и се върнах в Поморие , че аз или представляваната от мен медицинска структура ще станем причина по един или друг повод за възникване на такава критична ситуация в нашия град , повярвайте ми, нямаше да остана и една минута вкъщи .
Не може и не бива да се живее и работи в тези условия ! Никой няма нужда от лъжи и обиди , от разпалване на омраза , от заплахи и закани !
Но не бива и да допускаме да бъдем унижавани и използвани ! Не бива и да се страхуваме и да мълчим , когато са ни притиснали до стената , нас или други наши съграждани . Нека не допускаме да се вземат решенията , които са важни без да се мисли за хората от Поморие !
Честно казано , не бях мислил за това , което пиша преди да изпитам на свой гръб проблемите . Не че живота не ме е сблъсквал с такива , но повярвайте ми винаги съм вярвал в хората и в родния си град съм се чувствал най-добре и когато съм имал проблеми винаги съм търсил спасение и съм ги решавал , като тръгна по ивицата между Поморие и Ахелой . На връщане вече съм ги решил !
Споделям с Вас това , защото през последните дни , както аз така и много мои близки , приятели , познати , роднини и вероятно много други хора от града , които не са безразлични към породилите се проблеми и са се запознали с тях по един или друг начин и са притеснени , тормозят се , ядосват се и се чувстват зле .
Моят призив , моята молба към всички Вас е :
Не се оставяйте злото , омразата негативизма и глупостта да Ви победят , да Ви пречат да мислите , да завладеят душата и телата Ви , да Ви обезличат , да Ви изтормозят и да Ви уязвят . Приемете , че хората са несъвършени , приемете , че ако от някой зависи нещо и той го знае може да се възползва от това и ако го е направил му простете и забравете ! Не се оставяйте измислени хора , организации , партии и други подобни формации да Ви елиминират духа и да Ви блокират мозъка и функциите му . Не се поддавайте на чужди на нашите мисли , чувства и традиции хора и фирми да променят и изнервят и без това това трудното ни ежедневие .
Бъдете силни , бъдете волеви и мислете позитивно ! Не се предавайте и не унивайте , ако някой Ви е обидил и унизил ! Той не го осъзнава , ще го осъзнае по-късно . Бъдете здрави и отговорно се отнасяйте към своето и на близките Ви здраве .
Вярвайте ! Във себе си и в другите ! Вярата е най-силното Ви оръжие ! Подкрепяйте се ! Само така ще оцелеем , като хора !
Скъпи Поморийци , мислих да пиша за друго , но това написах , явно съм имал нуждата да го споделя . Явно това е по-важното ! Всичко друго бледнее ! Човешката дребнавост и алчност не може да убие и смаже други човешки черти !
Искам да Ви благодаря , че съм имал възможността да се родя , живея и работя в този град и нека Бог да го пази !
Васил Милтиядов Костадинов“
А вие мислете, когато гласувате – дали подобни лица са достойни да управляват община Поморие.www.zadkulisite.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *