Общински съветници от БСП и РБ пречат за изграждането на крематориум в Камено

Общински съветници от БСП и РБ пречат за изграждането на крематориум в Камено

Фирмата-инвеститор: „Ворик груп“ ЕООД е на мнение, че изкуствените проблеми, които се инспирират и целят да попречат за изграждането на Парк за кремация и урнополагане в Камено и на разкриването на нови 40 работни места (със стартови заплати от 1200 лева), имат политически привкус и зад тях стоят общинските съветници на Камено Елена Димитрова-Мутафова (БСП) и Иван Тенев (Реформаторски блок)“ДО
Кмета на Община Камено
г-н Жельо Вардунски
ДО
Сливенския митрополит
Негово Високопреосвещенство Йоаникий
ДО
Средствата за масова информацияОтговор на фирма „Ворик груп“ ЕООД, относно „Становище на Сливенска митрополия по повод изграждане крематориум в гр. Камено“ и позицията на кмета на община КаменоУважаеми г-н Кмете,
Кметът на община Камено, ръководен от своите правомощия и приетото законодателство на Република България, не би следвало да се поддава на външни влияния, а да работи в интерес на гражданите и бизнес начинания, които ще допринесат за положителното икономическо развитие на общината, която управлява, и ще повишат жизнения стандарт и доходи на населението й.
В становището си Сливенският митрополит нарежда на кмета: „Уважаеми Г-н Вардунски, с искрена загриженост за бъдещата съдба на поверените ми от Бога православни християни се обръщаме към Вас и членовете на Общинския съвет, да отклоните това ненужно и вредно инвестиционно предложение на фирма „ВОРИК ГРУП” ЕООД гр. Бургас за жителите, не само на Община Камено, но и съседните до нея общини”. В същото време, в края на своя текст, Сливенският митрополит изтъква: „Това наше становище се подкрепя и от жителите на гр. Камено видно от подписката, 400 от които са против крематориума , а 170 за”, без да отчете, че в община Камено живеят близо 13 000 души.
Не е известно дали данните от подписката, които цитира Сливенският митрополит, отговарят в пълнота на истината, но без съмнение трябва да се обърне внимание, че Сливенският митрополит отбелязва и желанието на не малка група хора, които искат реализацията на инвестиционното ни намерение за изграждане на „Парк за кремация и урнополагане“ в землището на гр. Камено. Не без значение е и фактът, че не всички българи са християни, както и не всички са вярващи.
Погребението чрез кремация е алтернатива, от която гражданите не бива да бъдат лишавани.
„Ворик груп“ ЕООД е на мнение, че изкуствените проблеми, които се инспирират и целят да попречат за изграждането на Парк за кремация и урнополагане в Камено и на разкриването на нови 40 работни места (със стартови заплати от 1200 лева), имат политически привкус и зад тях стоят общинските съветници на Камено Елена Димитрова-Мутафова (БСП) и Иван Тенев (Реформаторски блок). С действията си те създават напрежение и паника сред обществото в община Камено, разединяват и настройват един срещу друг хората, като за това използват нашето инвестиционно намерение, въвеждайки местните жители в заблуждение – че кремирането ще замърсява околната среда. По този начин те предварително насаждат омраза и създават негативни настроения към нашето инвестиционно намерение, без да са се запознали с документацията, решенията на компетентните органи, като РИОСВ-Бургас и Общински съвет – Камено, и без да е проведено обществено обсъждане с гражданите.
Уверяваме, че слуховете, които се разпространяват в община Камено, са безпочвени и не отговарят на истината, което ще докажем на експертно ниво при бъдещо обществено обсъждане в град Камено.
Прави силно впечатление, че становището до Вас от Сливенския митрополит Йоаникий започва така: „От електронните медии узнахме, че в Община Камено е внесен за разглеждане Инвестиционен проект за строеж на КРЕМАТОРИУМ в землището на гр. Камено”. Верни на истината и обективността, трябва да отбележим, че в нито една медийна публикация не се споменава за събиране на подписки „за“ и „против“ изграждането на „Парк за кремация и урнополагане“! Този факт буди огромно безпокойство и дава основателна причина да смятаме, че Сливенският митрополит е получил тази информация от горепосочените Елена Мутафова и Иван Тенев, като преповтаря техните думи и изразява тяхната воля.Ваше Високoпреосвещенство,
Инвестиционното намерение на фирма „Ворик груп“ ЕООД за изграждането на „Парк за кремация и урнополагане“ е бизнес начинание, което ще разкрие нови 40 работни места в община Камено и ще акумулира допълнителни средства към общинския бюджет. С огромното си уважение към Православието, Християнската вяра и Църковните канони и обреди, припомняме, че България е парламентарна република, правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната. Инвестиционното ни намерение е в рамките на българското и европейското законодателства, съобразено е с екологичните норми и стандарти, и не Църквата, а Българските легални власти и техните органи имат правомощията и са компетентни да се произнесат по изложените от Вас съждения, които не са подкрепени с доказателства.
Намираме Вашето становище за недостатъчно проучено и аргументирано, което създава възможности за въвличане на гражданите и миряните в заблуждения.
Считаме, че Вашето становище би могло да се изтълкува като груба намеса на духовната власт в работата на светската власт, като уврежда и пречи на свободното развитие на стопанския живот, пазарната икономика и конкуренция в държавата. От друга страна, то може да се изтълкува и като политизиране в настоящия момент на предстоящи европейски и местни избори, като се използва недобронамерено и недобросъвестно за политически цели и пиар.
Отделно от това сме длъжни да споделим с Вас, че погребението чрез кремация, както и погребението чрез заравяне, са личен, субективен волеви избор и акт, който покойникът преди смъртта си и/или неговите близки и роднини могат да заявят като желание за приключване на земния път. И не на последно място, погребението чрез кремация се практикува на всички континенти по света и във всички държави, в които Християнството е възприето като основна религия – Русия, Гърция, Сърбия, Румъния, Италия, Испания, Португалия, Дания, Германия, Великобритания, Чехия, Норвегия, Финландия, Франция, Холандия, Унгария и много други, сред които е и България, където от дълги години действа крематориум в столицата София.
„Ворик груп“ ЕООД уважава Вашето мнение и смята, че духовниците трябва да изпълняват освен своята религиозна роля, но и социалните си функции, като отчитат нарастващия брой на гладните, бедните и безработните, които имат нужда от нашата инвестиция, която ще осигурява тяхната прехрана в земния им път.
Християнството е Любов към ближния, а не заклеймяване и анатемосване на хора и стопански дейности! Уважаеми медии и журналисти,
Съгласно журналистическата етика и стандарти и заложените в тях принципи, както и в унисон с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, желаем да се възползваме от законоустановеното ни право на отговор.
Молим всички медии и журналисти, които са популяризирали становището на Сливенска митрополия и/или отговора на кмета на община Камено до Сливенския митрополит, касаещи инвестиционното намерение за изграждане на „Парк за кремация и урнополагане“ в община Камено, да уважат нашето право на отговор по този казус и намерят място за позицията на фирма „Ворик груп“ ЕООД в своите информационни платформи.
С уважение,
„Ворик груп“ ЕООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *