ПАК ОСЪДИХА ОБЩИНА ГЕРБ – ПОМОРИЕ!

ПАК ОСЪДИХА ОБЩИНА ГЕРБ – ПОМОРИЕ!

Тръжна комисия не допуска фирма да се включи в наддаване за общински павилион под наем. Съдът осъжда Община Поморие и отменя незаконосъобразната заповед на кмета на ГЕРБ Иван Алексиев.
През 2013 г. Община Поморие провежда търг за наем на павилиони в централната градска част. Фирма „Мимс трейдинг“ кандидатства, за да вземе под наем един от четирите павилиона в района около Професионалната гимназия по туризъм, разположена точно между центъра и южната крайбрежна алея. За един от павилионите в търга участва само едно юридическо лице. Не защото е нямало друг кандидат, а защото НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО не е бил допуснат да участва в наддаването.
Заявление за участие в търга са подали 6 фирми. Две от тях не са допуснати, тъй като не били изправна страна по договор с Община Поморие за последните 5 години.След проведения търг, с павилион в ЦГЧ на черноморското градче се сдобиват приятел на кмета и ЕТ „АНДЖИ 2010-ВАСИЛ ПЕТРОВ” – фирма, която също не отговаря на условието за 5-годишни наемни договорни отношения с Община Поморие, но е допусната до търга. ЕТ „АНДЖИ 2010-ВАСИЛ ПЕТРОВ” е собственост на Васил Петров. Васил Петров е шеф на „Синя зона“ – Поморие, друг въпрос е, че в Поморие „синя зона“ няма. Освен това синът на Васил Петров – Георги Петров и дъщерята на Марияна Музакова, Пламена Петрова, са съпрузи и управляват магазин за сувенири, спечелен на търг от „АНДЖИ 2010-ВАСИЛ ПЕТРОВ“. А Марияна Музакова е шеф на Общински пазари „Стопанисване и управление на общински имоти“-Поморие /ОП “СУОИ”/ и член на тръжната комисия, която не допуска „Мимс трейдинг” ЕООД до участие в търга, преценявайки че не отговаря на условията. И по съвпадение Музакова е съпруга на братовчед на кмета на Бойко Борисов в Поморие. Изобщо няма нищо нагласено и никакъв конфликт на интереси!
През лятото на 2014 г. Стоян Димитров от „Мимс трейдинг”, в сигнал до ЗАД КУЛИСИТЕ сподели, че Бургаският административен съд се е произнесъл в негова полза и той писал на кмета Иван Алексиев с молба – да спре въвода в търговския обект, но без резултат. Г-н Димитров е бил изненадан още в самото начало и от факта, че търгът е бил обявен без да са построени самите търговски обекти, в разгара на туристическия сезон през 2013 г.
Административният съд е сезиран с жалба, подадена от „Мимс трейдинг” ЕООД, гр.Бургас против Заповед № РД-16-820/22.08.2013г. на кмета на община Поморие, с която е обявено класиране и определен участник, спечелил търга за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ павилион за пакетирани стоки с площ от 14,44 кв.м., разположен в ТЗ „Алеко Константинов”, в кв.7 по плана на гр.Поморие.Жалбоподателят „Мимс трейдинг” ЕООД, гр.Поморие оспорва заповедта, като възразява, че комисията, провеждаща търга, незаконосъобразно не го е допуснала до участие, като е приела, че не отговаря на поставеното условие по т.8.9.1 от тръжната документация, изискващо участниците в търга да са били изправна страна по договор с община Поморие минимум 5 години. Това условие жалбоподателят счита за дискриминационно и ограничаващо правото на участие в търга. Иска се отмяна на заповедта.
Със Заповед № РД-16-798/19.08.2013г. на кмета на община Поморие е назначена комисия за провеждане на търга. От комисията е съставен протокол № 1 от 21.08.2013г., видно от който, за процесния павилион са подадени две заявления от участници – жалбоподателят „Мимс трейдинг” ЕООД и заинтересованата страна ЕТ „Соломон Симеон Д.”. При прегледа на представените от жалбоподателя документи, съпътстващи заявлението му за участие, комисията е констатирала, че те не отговарят на условието посочено в т.8.9.1 от тръжната документация. Протоколът е утвърден от кмета на общината, като въз основа на констатациите на комисията и на основание чл.79, ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие и чл.14, ал.2 от ЗОС, кметът на община Поморие издал процесната Заповед № РД-16-820/22.08.2013г., с която определил за спечелил търга участника ЕТ „Соломон Симеон Д.”.Бургаският административен съд е определил заповедта на кмета на ГЕРБ Иван Алексиев като незаконосъобразна. От друга страна съдът посочва, че дали една страна е изправна по договор за наем, не е въпрос на субективна преценка, а е извод в резултат на разрешен съдебен спор и в този смисъл нито служител в общината, издал служебна бележка за целта, нито тръжната комисия могат да направят правнозначим извод в тази насока. Отделен е въпросът, че процедиране по този начин изключително ограничава възможностите за участие в търг за наем на общински имот.
Бургаски административен съд ОТМЕНЯ Заповед № РД-16-820/28.08.2013г. на кмета на община Поморие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА и ОСЪЖДА община Поморие да заплати на „Мимс трейдинг” ЕООД разноските по делото.Решението на БАС е обжалвано от кмета Иван Алексиев пред Върховен административен съд. С решение от 25.11.2014 ВАС ОСТАВЯ В СИЛА решението на Административен съд Бургас.
Решението е окончателно. Община Поморие е осъдена, а незаконосъобразната заповед на кмета на Поморие от ГЕРБ е отменена. Сега на ход е Община Поморие. Да видим – дали ще се съобрази със съдебното решение и как ще го изпълни.
ЗАД КУЛИСИТЕ.com
На снимките: кметът на община Поморие Иван Алексиев и Марияна Музакова, шеф на Общински пазари-Поморие и съпруга на братовчед на кмета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *