Парите на данъкоплатците в Поморие се ползват за работни заплати на раздутия общински щат

Парите на данъкоплатците в Поморие се ползват за работни заплати на раздутия общински щат

Приетият бюджет на Община Поморие за 2017 г. изглежда като „Да продаваме собственост за погасяване на стари харчове, заеми и поети ангажименти/съфинансиране”, отколкото „Да създаваме и надграждаме“.
Прогнозираните приходи в бюджета на Община Поморие за 2017 г. са формирани от местни данъци, постъпления от общински такси и цени на услуги,приходи от yпpaвление и разпродаване на  общинско имущество. Сумата е 18 336 916 лева, като от тях 7 116 500 са от данъци, а неданъчни приходи са в резмер на 11 220 416 лв. Държавните дейности ще се финансират с предвидената от Държавен бюджет за 2017 г. субсидия в размер на 10 028 000 лева.От общата бюджетна рамка в размер 29 763 000 лева, една огромна част, над 50% от собствените приходи на учреждението се разходват за работни заплати. Колосалната сума е 11 512 000 /единадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди/ лева за месечни възнаграждения.  Цифрите показват липсата на ефикасна управленска политика, която се компенсира с огромен бюрократичен апарат от гласоподаватели, който е непосилен като издръжка за малка община като поморийската, която обслужва едва 25 хиляди души население на цялата си територия от 17 обезлюдяващи селища.
По плана за собствените приходи на Община Поморие се наблюдава заложено увеличение на приходите за 2017 г. с 4 250 000 милиона лева, в сравнение с 2016 г. Предвиденото завишаване на приходите за 2017 г. ще се реализира с продажбата на общинска собственост, в общ размер от 6 773 000 лева. Така формираната сума по приходи от продажба на земя – 6 600 000 лева, вероятно касае 11-те парцела след Военния санаториум, съгласно Решение на Общински съвет-Поморие от края на 2016 г. Предвидено е завишение на приходите от данъци с 600 000 лева, и общински такси – с 200 000, което е неизпълнимо. За 2016 г. данъците и такса за битови отпадъци /ТБО/ бяха увеличени с Решение на Общинския съвет от края на 2015 г. През 2017 г. вземанията за данъци и ТБО няма да бъдат по-високи като размер, предвид че, ако има някакво увеличаване на недвижимата собственост и МПС, то би било незначително, а за просрочените вземания за данъци и ТБО са необходими действия. Забелязва се намаляване на очаквания приход в сравнение с плана за приходите за 2016 г. от дейността на Общинските предприятия с 240 хиляди лева, което донякъде обезсмисля съществуването им и ги превръща в кухи структури за поддържане на електорални единици със заплати.
Община Поморие финансира 2 307 000 лева за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт, със собствените си приходи и от продажбата на земя  за 6 600 000 лева. Останалите 4 293 000 лева са от продажбата на безценните  земи край морето – погасяване на стари харчове и поети ангажименти /записите на заповед и др./, в т.ч.: ДДС – 1 362 000 лева, възстановяване на заеми – 1 334 000 лева, съфинансиране по проекти – 90 000 лева, направени през предходни години текущи ремонти – 1 727 000 лева.
В приетият бюджет на Община Поморие за 2017 г. само 180 052 лева са предвидени за общинската болница МБАЛ-Поморие, която много скоро ще бъде продадена на частна турска клиника и ще предлага услуги на цени, непосилни за местното население. Персоналът на лечебното заведение не получава редовно заплатите си, голяма част от него напусна, а детското отделение бе закрито преди месец поради същия проблем – масово подаване на молби за освобождаване от работа.
В същото време частник построи срещу обезщетение на общинска земя жилищна кооперация, като няколко апартамента са предвидени за привличане на лекари-специалисти в МБАЛ-Поморие за вдигане на нивото й.  Мисията е невъзможна, поради обясними обективни финансови причини и липса на достатъчно предвидени средства в общинския бюджет за медицинска дейност, апаратура и персонал. Каква ще е съдбата на общинските апартаменти, ще се ползват ли за хотелски стаи и в чий джоб ще отиват постъпленията, тепърва ще става ясно.Източник: www.nabrega.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *