Поморие на воден режим и разкопанo през лятото. Ще има ли туристически сезон?

Поморие на воден режим и разкопанo през лятото. Ще има ли туристически сезон?

В Поморие започва реконструкция на ВиК мрежата с европейско финансиране за близо 100 милиона лева. Градът ще бъде разкопан в началото на месец май. „Ще има тежкотоварни машини, затворени за движение улици и прекъсвания във водоснабдяването“, предупреждава кметът Иван Алексиев и очаква разбиране от съгражданите си. Ремонтните дейности трябва да приключат до края на 2014г., каквито са изискванията на ЕС. В противен случай Община Поморие подлежи на сериозни финансови санкции за сметка на общинския бюджет, сиреч – на данъкоплатците.Няма как проект, предвиден за 2 години, да бъде изпълнен за 7 месеца, смятат експерти.
Местните жители са настръхнали, всяко второ семейство разчита на краткия туристически сезон (в Поморие реално е месец и половина)за попълване на семейния бюджет. Неудобството от водния режим, шумът от тежкотоварни машини, както и разкопаните улици ще прогонят туристите, притесняват се хората. В други черноморски общини този вид проекти са вече финализирани.Ще бъде ли това поредният провал на кмета Иван Алексиев от ГЕРБ?Да върнем малко времето назад…
На 15.11.2012 г. кметът на община Поморие Иван Алексиев тържествено подписва договор с Управляващия орган на ОПОС, на стойност 96,7 милиона лева, за Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ). Ексминистърът на околната среда Нора Караджова дава оценка „отличен“ за одобрения проект, финансиран по европейска програма и от републиканския бюджет.
На срещата с нея, кметът на община Поморие Иван Алексиев категорично заявява:“Няма да позволим туристите да усетят неудобство, затова обещавам, че до 6 май, когато е празникът на града, улиците на Поморие ще бъдат запечатани, за да открием подобаващо летния сезон“.
Вече е 2014г. Подмяната на ВиК мрежата е в ембрионална фаза. А Алексиев се оправдава пред поморийци, че стартирането на проекта се забавило с повече от 7 месеца, заради заведено дело от неодобрена фирма.Дали не е изгубено ценно време в търсене на точната фирма-изпълнител? – Вече имаше подобен прецедент.
След допуснати нарушения при провеждане на обществени поръчки от община Поморие, на 11.05. 2012г. Комисията на защита на конкуренцията(КЗК) отмени решение на кмета на община Поморие Иван Алексиев за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване, измиване на улиците, снегопочистване и опесъчаване на улиците в община Поморие“.Проучването установи, че възложителят е изменил състава на оценителната комисия не по установения ред, с което грубо е нарушил императивна разпоредба на ЗОП. Промяна в състава на комисията се извършва само при наличие на изрични законови предпоставки, с цел приемственост, поради което възложителят е следвало да изложи съответни мотиви към решението си. В тази връзка неспазването на процедурните правила налага отмяна на решението по същество. Комисията връща преписката за продължаване на процедурата от етап назначаване на нова комисия, съобразно изискванията на закона.ЗАД КУЛИСИТЕ.coм

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *