РЕФОРМАТОРСКАТА ВИЗИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ…

РЕФОРМАТОРСКАТА ВИЗИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ…

Доколкото културата може да се дефинира като комплекс от отличителни духовни, интелектуални, емоционални и материални характеристики на едно общество, включващи литература, изкуство, традиции, обичаи, ценности, нрави, личен и колективен стил на живот, към настоящия момент можем да резюмираме следното:
1. Духовността у нас е в упадък;
2. Интелектът на нацията представен от избраните да ни управляват е на ниво „вие сте прости и аз съм прост“;
3. Емоционалните доминации са преимуществено в полза на омразата, което веднага си проличава там, където няма нужда от лицемерие – анонимните форуми;
4. Материалната нищета е видима за над 70% от населението;
5. Съвременните литература и изкуство имат предимно местно значение;
6. Традициите и обичаите са сериозно изоставени;
7. Ценностите се лидират от новопоявилото се потребителство, за което са нужни основно пари или поне власт;
8. Колективния стил на живот напоследък се изразява в протести и контрапротести;
9. Личния стил на живот се завръща все повече към вътрешна емиграция, след колосална външна.
Диагноза: България навлиза в период на малокултурие, задавано от публичните примери демонстрирани от т.н. политически и бизнес елит.Рецепта: Не избирайте по върховете на държавното управление прости, неподготвени, агресивни и малокултурни хора.Д-р Илко Семерджиев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *