Скандално! Бургаски окръжен съд крие от сайта си дело срещу Община-ГЕРБ Поморие

Скандално! Бургаски окръжен съд крие от сайта си дело срещу Община-ГЕРБ Поморие

На 26 януари е насрочено открито съдебно заседание по гражданско дело, което няма да откриете в сайта на Бургаския окръжен съд. Всички други въззивни дела са публикувани в графика за разпределение по съдебни зали със съответния час и поименния съдийски състав. При съвсем случайното разпределение на това „губещо се” дело, докладчик се оказва съдия Галя Белева, която пък съвсем случайно е съпруга на председателя на Поморийски районен съд – Белев. /Първото уволнение на Светла Проданова е през 2012 г. Съдия Белев решава делото на първа инстанция в полза на общината./ Не оспорваме професионализма на съпругата съдия Белева, но дали етиката не изискваше тя сама да се оттегли?!
Дело 2285/2014 г., срещу Община Поморие, е насрочено за 26.01.2015 г. от 10.30 часа. Защитници на ищцата са адвокат Илиана Мелконян и адвокат Евгений Мосинов.Г-н Правосъден министър и уважаеми членове на ВСС, продължава ли „случайното” разпределение на дела? Не смятате ли, че така наречената „съдебна реформа” е вече предначертана от множество фалстартове?
Ищец по това „губещо се” в сайта на БОС дело е уволненият ст.експерт „Култура” Светла Асенова Проданова. Тя е назначена като такава от кмета на СДС инж.Георги Трухчев, а професионализмът и качествата и са оценени и от следващия кмет инж. Петър Златанов, издигат от БСП и спечелил втори мандат като независим кандидат. Общинският служител с отлични атестати e два пъти уволняван от кмета на ГЕРБ в Поморие – Иван Алексиев. ГЕРБ печелят местните избори в Поморие през есента на 2011 г.
Първото уволнение е през 2012 г., съдия Белев решава делото на първа инстанция в полза на общината, като отхвърля експертизата на вещото лице проф. Иван Карайотов, позовавайки се на другото вещо лице, Весела Йорданова, отговаряща за културата в община Бургас. Магистратите от БОС отменят решението на районния съд, а ВКС остава в сила решението на бургаските си колеги. Няколко месеца след възстановяване на Светла Проданова на предишната й длъжност, Алексиев предприема второто уволнение. Преди това обаче братовчедът на поморийския кмет, Илия Джингов – физкултурник по образование и зам.-кмет с важните ресори образование, култура, туризъм, хуманитарни дейности, здравеопазване, социална политика, трудова заетост и спорт, предлага в докладна до Общински съвет – да закрият делегираната длъжност на общинския служител. Двамата роднини така и правят, с подкрепата на мнозинството от ГЕРБ и РЗС в местния парламент. Трансформират щатната бройка в „мл.експерт „Туризъм”, защото работата в туризма нараснала много. Толкова много, че двамата братовчеди закриват и длъжността „ст. експерт „Туризъм” – държавен служител. Уволненият експерт Магдалена Шентова е подала жалба в Административен съд-Бургас срещу Община Поморие.Защо съдията Ивайло Бъчваров от районния съд в Поморие бави 6 месеца бързото производство /след второто уволнение на Светла Асенова Проданова/ е без значение. След 6 месеца той се произнася в полза на Община Поморие, като осъжда ищцата на първа инстанция. И това вече няма никакво значение. Как магистратът е сравнявал две длъжностни характеристики, при липса на едната, е вече от съществено значение за правосъдната ни система. В решението си съдията се позовава и на „безспорно“ събраните доказателства – трудов договор на ищцата с Община Поморие през 2012 г., какъвто тя не е сключвала, защото през същата година е била уволнена.Защо насроченото за 26-ти януари дело е толкова важно за Иван Алексиев и липсва от публикувания график за месец януари на БОС?! Ами идват избори. Община Поморие вече е била осъдена за първото незаконно уволнение на ст. експерт „Култура” Светла Асенова. Дали пък някой не се страхува от предизвикване на медиен интерес по това дело, та да се научи какво всъщност става в „културната” дирекция на Общината?! С встъпването на ГЕРБ на местна почва, в лицето на кмета Иван Алексиев, професионализмът на ст.експерт „Култура”, вероятно, не се вписва в партийните схеми. По всичко личи, че става въпрос за политическо уволнение, което се подсилва и от факта, че кметът на ГЕРБ в Поморие е завел частни наказателни дела срещу сина и сестрата на уволнената от кмета Алексиев Светла Проданова. На 26 януари е насрочено открито съдебно заседание по гражданско дело, което няма да откриете в сайта на Бургаския окръжен съд. Всички други въззивни дела са публикувани в графика за разпределение по съдебни зали със съответния час и съдийския състав. При съвсем случайното разпределение на това „губещо се” дело, докладчик се оказва съдия Галя Белева, която пък съвсем случайно е съпруга на председателя на Поморийски районен съд – Белев. /Първото уволнение на Светла Проданова е през 2012 г. Съдия Белев решава делото на първа инстанция в полза на общината./ Не оспорваме професионализма на съпругата съдия Белева, но дали етиката не изискваше тя сама да се оттегли?!
Дело 2285/2014 г., срещу Община Поморие, е насрочено за 26.01.2015 г. от 10.30 часа. Защитници на ищцата са адвокат Илиана Мелконян и адвокат Евгений Мосинов.
В периода 2003-2012 г., като ст. ексрт „Култура“ в Община Поморие, Светла Асенова Проданова е автор, организатор и координатор на проект „Светът е море”, международен пленер живопис и скулптура – с участието на артисти от три континента /България, Великобритания, Бразилия, Израел, Португалия, Русия, Молдова, Турция, Словакия, Китай, Сърбия, Беларус, Армения, Германия/ и майстори на четката от Национално сдружение „Синя зона” – България. В проекта бе даден шанс на деца с/без родители с лека умствена изостаналост и с нагласи към изкуството /с. Бата/, както и на поети инвалиди от Бургас.
Тя е автор, организатор и координатор на политики за съхраняване на националната ни идентичност:
1. Инициативен комитет за възраждане на древното българско село Козичино/ЕРКЕЧ/, Международен пленер живопис, скулптура, фотография и иконопис „Еркеч”, откриване на художествена галерия в селото, археологически, етнографски и исторически проучвания, национална школа за автентичен еркечки фолклор /по проект/, обучение за ръчно изработване на старинната българска дреха КИЧА, международна научна дискусия „Еркечки Великден”, финансиране на книги, създаване на посетителски център „Еркечка лазарка”/по проект/, възстановка на забравени български обичаи и традиции и представянето им пред широка публика, с голямо медийно отразяване – Еркечка сватба /след 50-годишно прекъсване!/, Лазаруване, Еньовден, Седянка, Валянка, разкриване на етнографски сбирки по селата, съучастие на Кенет Гарет от „Нешънъл Джиографик“ в красивото Голямо Лазари в Козичино. Парад на лазарки /БГНЕС/.
2. Проучване и популяризиране на културно-историческото ни наследство, иновативни идеи за презентация на културни продукти /спектакли/, издателска и филмова дейност. Търсене на други алтернативни пространства и сцени за представяне на културни продукти от българската култура, свързани с националната ни идентичност.
3. Международен обмен в културата чрез българи-творци в чужбина и популяризиране на културните традиции на България чрез творци от други държави.
Автор, организатор и координатор на проект „Еркеч” – Национален пленер живопис, финансиран от родолюбиви българи – 2004. От 2005 до 2011 година арт-форумът се финансира от Община Поморие и спонсори. От национален, пленерът се превръща в международен и променя формата си: скулптура, живопис, иконопис и фотографии. До 2011г. участват творци от България, Италия, Великобритания, Турция, Израел, Армения, Словакия, талантливи курсисти от СХУПИ „Професор Венко Колев” – Троян, студенти от В. Търново, Шумен, София и млади художници.
Автор, организатор и координатор на Национален пленер живопис „Гергьовденска палитра (2005, 2006, 2007г.), финансиран от собственици на хотели в Поморие.
Автор на проект „Еркечкото лазаруване:живата традиция”, с грамота от Министерството на културата (Национална система „Живи човешки съкровища” – България.)
Автор на идеен проект „Уникалното в традиционните сватби на етносите в Община Поморие”. Възстановка на анхиалска, мюсюлманска и еркечка сватба в автентичен вид с традиционното облекло, песни, танци, кухня и характерните за обичая диалози. Възстановката в с.Козичино /Еркеч/ бе в Деня на Европа с голямо медийно присъствие – 2005. Елементи от трите сватби са показани в Етнографски музей Бургас, на национални събори, фестивали в България и Гърция, а също и в рамките на Международна научна конференция „Брегът, Морето, Европа” под егидата на ЮНЕСКО в Поморие от 7 до 11 септември 2005г. Анхиалската сватба беше включена в концерта в НДК по случай приемането на Република България в ЕС през 2007 г. Светла Асенова Проданова организира и координира дейностите по Международна научна дискусия „Еркечки Великден”, с участието на учени от България, Финландия и Латвия през 2006г./ идеен проект финансиран от Община Поморие, БАН и хотел „Поморие”/.
Светла Асенова Проданова е организатор и координатор за представяне на културен продукт /сватбите/ пред участниците в Международна научна конференция „Брегът, Морето, Европа. Модели на интеркултурни комуникации” и пред туристите в Поморие; Организатор на премиерата на сборника „Брегът-Морето-Европа” през 2006г. В международната научна конференция участват научни работници и изследователи от 14 държави.
Тя е автор и организатор на идеята за провеждане на Национална научна конференция „Аз не живея, аз горя”, посветена на творчеството на големия поет Яворов /организатор и координатор на три издания/. В конференцията участват: академик Валери Петров, проф. д-р Яни Милчаков, професор д-р Николай Даскалов, професор д-р Цветан Ракьовски, доцент д-р София Ангелова, д-р Едвин Сугарев, д-р Ярмила Даскалова, Георги Константинов, Екатерина Йосифова, Любен Петков, Маргарита Петкова, Георги Райков, Мариела Иванова и др.
Автор на идеята за финансиране на издателска дейност, като траен продукт на значими културни събития и прояви и популяризиране на културно-историческото наследство на община Поморие:
– издадени са книги за историята на с.Бата, с.Горица, с.Каменар, гр. Ахелой и др.
– кн. „Писма от Анхиало”
– сб. „Брегът-Морето-Европа „
– сб. „Еркечки Великден”
– Светла Проданова е съставител на сб. „Аз не живея, аз горя”, съвместно с Георги Райков – журналист, краевед и почетен гражданин на Бургас ( 3 издания )
– кн. „Година, живот, история” се издава с конкурс на Национален фонд „Култура” и с любезното съдействие на Община Поморие
– кн. „Под небето на Еркеч” от Стойка Кънева (посмъртно!)
– сб. „Еркечки Великден” се намира в Конгресна библиотека – Вашингтон, Британската библиотека – Лондон, Публична библиотека – Сиатъл, Национална библиотека – Париж, Националната библиотека в Москва – Русия
Литературният критик Светлозар Игов в статията „Думи за прозата” – литературен годишен преглед – Бургас 2009, дава висока оценка за кн. „Под небето на Еркеч’ и за сб. „Аз не живея, аз горя”
Светла Асенова Проданова е автор на презентации на Община Поморие на туристически борси и международни изложения за културен туризъм:
– Международно изложение в НДК – София 2004 година
– Международна туристическа борса „Вашата ваканция” – Бургас (2005, 2006, 2007, 2010)
– Международно изложение „Културен туризъм” – Велико Търново (2008, 2009, 2010) На него Община Поморие печели първа награда на Международен филмов фест „На източния бряг на Европа” за експресивно и динамично представяне на автентичен фолклор с лентата „Есен в Еркеч” – 2010 година
– През 2010г. представя филма „Мигията на еркечките лазарки” на Международната бургаска туристическа борса, а по нейна идея лентите „Есен в Еркеч” и „Магията на ерекчите лазарки” са със субтитри и на английски език.
– Съорганизатор и координатор е на кулинарния фестивал с национално значение „Пъстра трапеза на гости на моя град” – две издания през 2010 и 2011 година
– Организатор и координатор е на Международен бард фестивал „Черният пясък” с участие на изпълнители от България, Македония, Украйна – 2011г.
– Спектакъл „Пътят минава през Анхиало” – иновативна идея за популяризиране на пътеписните страници на чужди пътешественици в края на XVIII и XIX век за Поморие ( Шарл льо Пейсонел, Минас Пъжъшкян, Джеймс Александър, Сент Сейже, Александър Дюгамел, Чарлз Дикенс, Константин Иречек и др.)
– В годишното издание (списание), с което България се представя на Лондонската туристическа борса, Община Поморие присъства на корицата със снимка на световноизвестният фотограф Кенет Гарет на National Geographic, поканен в Поморие от Светла Проданова и екип, и публикация на Светла Проданова, представяща уникалното лазаруване в Еркеч.
– Исторически музей-Поморие получава статут на музей, благодарение 2-годишна съвместна работа на Светла Асенова Проданова и Цоня Дражева, научен сътрудник и директор на Регионален исторически музей – Бургас. Бог да помилува Цоня Дражева!След уволнението на Светла Проданова от кмета на Бойко Борисов в Поморие, на културния хоризонт – нищо ново. Повечето качествени и традиционни културни прояви са преустановени, поради липсата на административен капацитет, качества, иновативност и знания за осъществяването им. www.zadkulisite.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *