Спаха ли от НАП, когато проверяваха Цветанов, или са извършвали престъпление по служба с цел прикриване на обективната истина?! Пропуските на проверяващия екип са очевидни и драстични!

Спаха ли от НАП, когато проверяваха Цветанов, или са извършвали престъпление по служба с цел прикриване на обективната истина?! Пропуските на проверяващия екип са очевидни и драстични!

ЗАД КУЛИСИТЕ.com публикува полученото писмо без редакция!
Относно:Допълнителна проверка на имотното и финансовото състояние на Цветан Цветанов и членове на семейството му
Уважаеми ,
Във връзка за имотното състояние Цветан Цветанов и след като внимателно се запознахме с резултатите от тях, направиха впечатление някои несъответствия, които нашите експерти, пък и общественото мнение, тълкуват като тенденциозност и опит за прикриване на обективната истина. Считаме, че тази проверка поражда нови въпроси, без да отговоря на старите. Преди конкретните забележки бихме искали да акцентираме на обстоятелството защо НАП не е извършила ревизия на посочените от нас физически лица, а само проверка, изменяна с три резолюции.
Акцентираме върху няколко твърде спорни момента, основани изцяло на факти и документи, съдържащи се между кориците на преписката на НАП. Не сме установявали нови факти, нито сме използвали неизвестни на данъчните органи документи.
Забележка първа:
Проверката на доходите и разходите на Цветанови започват с едно напълно произволно допускане, че на 01.01.2004г семейството е имало спестени 30 000 лв. За тази сума няма никакви документи, освен гола декларация на семейство Цветанови, която проверяващият екип благосклонно приема за обективна истина.
Цитат от стр. 67 от проверката на Цветанов:
„Получени доходи и извършени разходи за периода 01.01.2004 г. – 31.12.2004 г.:
За периода 01.01.2004 г. – 31.12.2004 г. проверяваното лице не е подало ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./.
Въз основа на извършените в хода на настоящата проверка процесуални действия и след анализ на всички събрани доказателства от проверяваното лице и всички други трети лица /документи, писмени обяснения, справки, договори и др./, както и извършена съпоставка на получените доходи с имущественото и финансовото състояние, се констатира следното:
Проверяваното лице и съпругата му са декларирали, че наличността им на парични средства в брой към 01.01.2004г. е в размер на 30 000лв., като са приложили съответните доказателства – справки за получени доходи преди проверявания период. Въз основа на направен анализ на получените доходи и извършените от домакинството разходи преди проверявания период проверяващият екип приема, че домакинството е разполагало с налични парични средства към 01.01.2004г. в размер на 30000лв.
От направените проверки се установи, че лицето Цветан Генчев Цветанов към 01.01.2004г. няма парични средства в банки /няма открити банкови сметки, депозити, дебитни карти и др./.”
В резултат на горните неубедителни, документално и фактологически необосновани разсъждения, проверката започва с начално салдо от 30 000 лв.
На стр. 69 е приложена и съответна таблицата за паричния поток на домакинството за 2004 г., където е посочено това абсолютно произволно начално салдо от 30 000 лева към 01.01.2004 г.
Истината е че към 01.01.2004 г. г-жа Цветанова има два влога. Един в размер на 5300 щатски долара и друг в размер на около 4100 евро. Но тези влогове по никакъв начин не влияят на живота на семейството и на разходите им, понеже те си стоят на влог до момента, когато се закупуват прословутите два апартамента в ж. к. Изток в София.
Това е видно от проверката на НАП на г-жа Цветанова от стр.6 до стр. 10.
Тоест ревизорите приемат, че Цветанови имат спестени горепосочените долари и евро (равни на 16 000 лв по тогавашния курс) и са имали още 30 000 лв. „под дюшека”, с които оперират основно през 2006 г. Защото анализа на приходите и разходите им през 2004 и 2005 г. показват, че семейството харчи, колкото са им доходите.
Нормално е да се предположи, че Цветанови са спестили тези 46 000 лв. за предходните 5 години (защото да се предполага, че са могли да спестяват по времето на Виденовата хиперинфлация е направо абсурд). Същевременно, установените от проверяващия екип реални доходите за тези пет години са както следва:
1999 г. – 11 500 лв.
2000 г. – 14 112 лв.
2001 г. – 15 846 лв.
2002 г. – 19 200 лв.
2003 г. – 16 794 лв.
При съпоставката на тези цифри веднага става ясно, че е НЕВЪЗМОЖНО да са спестили 46 000 лв. Това би предполагало тричленното тогава семейство да е живяло с 267 лв на месец. Т. е. с по-малко от 90 лв. месечно на човек. С тази сума са заплащани ток, вода, телефон, транспорт, парно, храна, облекло и т. н.
……, дайте тогава да изпратим копие от тази проверка на Светия синод, за да започне процедура по канонизирането приживе на това семейство. Едва ли след чудесата на Светата църква от библейските времена е имало друг такъв подобен случай – да живееш години наред без да се храниш.
Всъщност значението на тези 30 000 лв става ясно едва при проследяване на приходо-разходния поток на семейството през 2006 г., когато Цветанов става зам. кмет на София. Според НАП семейството е завършило 2006 г. с „плюс” 6 520лв. (стр. 78-81 от проверката).
Ако обаче се махнат тези произволни и реално несъществуващи 30 000 лв. начално салдо, които проверяващият екип прехвърля в семейния баланс от година на година, ще се види, че в края на 2006 г. семейството е било 23 480 лв „на минус”. И това е въпреки високите доходи на Цветанов като зам. кмет. Защото освен заплатата (9 559лв.), той взема от общината още 16 368 лв.
Извод: Очевидно е, че точно през 2006 г. Цветанов е започнал да получава необявени и необясними доходи.
Забележка втора:
През 2007 г. семейство Цветанови продължава с охолните си харчове, за които няма обяснения. Особено интересно тук е, че Цветанов получава заплата от две места. От Сдружение ГЕРБ и от политическа партия ГЕРБ. Обаче и двете заплати си вървят на влог, забележете, БЕЗ ДА СЕ ТЕГЛЯТ ПАРИ от тези влогове. Тогава си задаваме следния въпрос. От какво живеят през 2007 г. Цветанови? Нима само от заплатата на Десислава?
Не разбира се. Проверяваното семейство получава и „дарение” от майката на Десислава в размер на 30 000 лв. И с това „дарение” сметките на Цветанови излизат на „плюс” 29 613 лв. В този положителен баланс са включени и онези „начални” 30 000 лв.
Или общо към 2007 г. в баланса на семейство Цветанови се включват по абсолютно изкуствен и произволен начин общо 60 000 лв. – 30 000 от „начално” салдо и 30 000 от съмнително дарение.
Ако не бяха тези недоказани 60 000 лева, семейството реално би било на „минус” 30 387 лв. И то при очевидно смешното предположение на „статистиката”, че семейството е харчило за храна, дрехи и др. разходи по едва 478 лв. на месец през 2007 г., т. е. по около 120 лв. на човек.
Това е нелепо. Та само за екскурзии през 2007 семейство Цветанови харчи 9 500 лв. А за храна, дрехи и т. н. по 478 лв. на месец? А има ли това семейство разходи за компютри, ДВД, телевизори, климатици и т. н. Или живее в пещера от предбиблейските времена. Очевидно не, тъй като от някои снимки в пресата се вижда, че вилата им в с. Шума е оборудвана с климатици. А дали имат телевизори в стаите, дали имат перални, маси, столове, хладилници и т. н.
Пропуските на проверяващия екип са очевидни и драстични. У непредубедения наблюдател остава впечатление, че този проверяващ екип съзнателно е нарушил служебните си задължения с цел облагодетелстване на Цветанови, т. е. налице са съмнения за извършени престъпления по служба.
Забележка трета:
В баланса на семейството не са включени следните разходи за „частни командировки”:
– 21.03 до 22.03. 2007 г. Цветан Цветанов до Белгия и Чехия със самолет
– 12.06 до 18.06. 2007 г. Цветан Цветанов до САЩ и Испания със самолет
– 09.07 до 11.07. 2007 г. Цветан Цветанов до Русия със самолет
– 04.09 до 06.09. 2007 г. Десислава Цветанова до Гърция със самолет
– 10.12 до 13.12. 2007 г. Цветан Цветанов до Германия със самолет
Възниква основателен въпрос: Защо проверяващият екип не е осчетоводил разходи за тези частни пътувания на членове на семейството, които са очевидно много скъпи, а не пропуска да изпише цели страници от проверката с изчисления на лихви от по няколко стотинки?
Отново се натрапва извод за умишлени действия, съставляващи престъпления по служба.
Забележка четвърта:
Тъкмо през тази 2007 г. Цветанов се сдобива с доста имоти. „По наследство” и при „делба”. Да се твърди, че по тези сделки, мака и оформени като „безвъзмездни”, Цветанов не е платил на брат си или не го е обезщетил по някакъв друг начин, за да се откаже от нивите, къщата в с. Шума и другите имоти, е абсурдно. Това драстично противоречи и на нормалната житейска практика, тъй като едва ли има човек, който да не извършвал подобен род прехвърляния с цел спестяване на данъци и такси.
Да не говорим че става въпрос за общо 61 декара ниви и гори, а Цветанов в имотната си декларация е декларирал само 9 декара гори и поляни!? И това ли е „БЕЗ ПАРИ”?
През същата 2007 г. братът на Десислава Цветанова „дарява” на сестра си ½ идеална част от апартамент на ул. „Сан Стефано”.
Да не би това да е от алтруизъм? Защото Десислава е бедна? Вие чували ли сте някой брат ей тъй, без нищо да дари на омъжената си сестра половин апартамент на „пъпа” на София. То бива братска любов, ама чак пък толкова!
Цитираме стр.48 от проверката на Десислава Цветанова:
„4.2.2. Относно придобито имущество през периода:
През периода задълженото лице е придобило по дарение ½ ид.ч. от недвижим имот – апартамент, находящ се в гр.София, ул. „Сан Стефано” №25 ет.4. С Нотариален акт №178 от 12.06.2007г. ХХХ дарява на Десислава Василева Цветанова ½ ид.ч. от посочения по-горе имот. Същият е придобит през 1964 г. от майката на Д.Цветанова и дарен през 1997 г. на двете й деца /по ½ ид.ч./.”
Т. е. не само братът, но и майката на Десислава й дарява половин апартамент в идеалния център на София, просто ей така, лишавайки другото си дето от наследство. Всички роднини се надпреварват да даряват на сем. Цветанови и то безвъзмездно.
През същата тази 2008 г. Цветан Цветанов се сдобива с къщата в село Шума. Дарена му от майка му и (очевидно) от брат му. Нима братът отново е „дарил” без никакво обезщетение?
През 2008 дъщерята на Цветанов се сдобива с апартамент, дарен пак от майка му. Нима братът на Цветанов не е обезщетен? Все пак това е имот, от който братът би наследил половината! НЯМА ПРОВЕРКА на тези очевидни подаръци! НАП не се интересува от това.
При тези странни обстоятелства задължително НАП следва да извърши данъчна ревизия на брата на Цветан Цветанов, както и на брата на Десислава Цветанова, а така също на родителите им, за да се изясни по какъв начин реално те са били обезщетени за всевъзможните дарения. В противен случай отново остават съмнения за бездействие на данъчните органи с цел прикриване на обективната истина, т. е. за извършени престъпления по служба.
Забележка пета:
Фирмата, продала на Цветанов двата апартамента и паркоместата в ж. к. Изток, му е прехвърлила и дворното място с площ 2.7 декара. При пазарни цени не по-ниски от 100 евро/кв.м. това прави 270 000 евро! Какъв е този подарък? И защо Цветанов НЕ ГО Е ДЕКЛАРИРАЛ в декларацията си пред Сметната палата?
Цитираме стр.4 от проверката на Цветанов:
„1.1.2 Служба по вписванията гр. София
Прехвърляния – вх.рег.712931 от 28.11.2008г., тип – продажба недвижим имот; акт том 221, акт номер 3/2008г.; страни – продавач „ХХХ”, купувач – Цветан Генчов Цветанов; обекти:
– самостоятелен обект в сграда, пл.№444, парцел-3, площ по док. 16.660кв.м., гр.София. Описание – паркомясто 30 – зона А полуподземен етаж. Тип на имота – градски, стара имотна партида 435883, обл.София-Столична, общ.Столична, гр.София, Изток
– самостоятелен обект в сграда, пл.№444, парцел-3, площ по док. 112.540кв.м., гр.София. Описание – апартамент. Тип на имота – градски, стара имотна партида 435800, обл.София-Столична, общ.Столична, гр.София, Изток, вх.А, ет.5, ап.14
– самостоятелен обект в сграда, пл.№444, парцел-3, площ по док. 16.660кв.м., гр.София. Описание – паркомясто 30 – зона А полуподземен етаж. Тип на имота – градски, стара имотна партида 435883, обл.София-Столична, общ.Столична, гр.София, Изток
– самостоятелен обект в сграда, пл.№444, парцел-3, площ по док. 80.220кв.м., гр.София. Описание – апартамент. Тип на имота – градски, стара имотна партида 435801, обл.София-Столична, общ.Столична, гр.София, Изток, вх.А, ет.5, ап.15
– поземлен имот, пл.№444, парцел-3, площ по док. 2720.00кв.м., гр.София. Описание – дворно място УПИ. Тип на имота – градски, стара имотна партида 239682, обл.София-Столична, общ.Столична, гр.София, Изток”
От извършената проверка на пазарните цени в този столичен квартал към датата на придобиване на посочените имоти се установявя, че средната цена на апартаментите е била 2.5 ПЪТИ по-висока. Пак подарък… Отново никаква реакция на данъчните органи.
Та само от тази фирма Цветанов е получил като „подарък” посредством занижени цени на апартаментите около 250-270 000 лв, от парцела от 2.7 дка още 500 000 лв. Само този подаръкът гони милион.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *