ЧЕРНО МОРЕ УМИРА. ПРЕВРЪЩА СЕ В БЛАТО

ЧЕРНО МОРЕ УМИРА. ПРЕВРЪЩА СЕ В БЛАТО

Какво се случва с нашето Черно море от няколко десетилетия насам? Явлението се нарича еутрофикация и е най-голямата заплаха за живота под водата. От населените места и големите реки в морето се вливат все по-големи количества фосфати и нитрати – от битовите отпадъчни води, от някои производства и от селскостопанските торове от водосборната област. Това предизвиква масово развитие на макроводорасли и микроводорасли /фитопланктон/. За последните 30 години тази биомаса е нараснала повече от 10 пъти, появиха се и някои непознати досега видове. Водораслите бързо изчерпват кислорода от водата и измрат. След като се утаят на дъното, те започват да гният, а в тях се развиват анаеробни бактерии, които произвеждат сероводород, който убива живота в крайбрежните води. Бавно, но необратимо, кристалното ни преди години море се превръща в мътно блато, чието дъно е посипано с тиня. Живите водорасли също са посипани с тиня. Бистра е водата само в най-плитките /до 2-3 м/ крайбрежни води, където достига достатъчно кислород от атмосферата.Към проблемите на Черно море трябва да добавим още прекомерният улов, бракониерството, дънното тралене, пренаселването на крайбрежието, климатичните промени….
Морето е болно, то се задъхва и неговата самопречиствателна способност вече не може да го спаси от грубата и безотговорна човешка намеса. Десетки видове риби напълно изчезнаха от нашето море, а запасите от другите видове намаляха 10-15 пъти. Рибарите все по-трудно изкарват прехраната си, мрежите им се пълнят с тиня и медузи, вместо с риба. Черно море е най-затвореното континентално море в света / само тесният Босфор го свързва със световния океан и то не директно, а през други, също така замърсени морета/ и е начело на списъка на застрашените от гибел морета.България не може да се справи сама със спасяването на Черно море. Но може да бие тревога и да потърси помощ от Европейския съюз, от различни фондове и организации, ангажирани с опазването на природата, от цялата международна общност. Докато не е станало непоправимо късно….Валентин Василев, Софийска търговско-промишлена камара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *