Честит ви нов бюджет-далавера, нови спасявани частни банки с наши пари, помощ за мафиотите-перачи и честита ви гаранция за хидроинженера-консултант

Честит ви нов бюджет-далавера, нови спасявани частни банки с наши пари, помощ за мафиотите-перачи и честита ви гаранция за хидроинженера-консултант

• Прала ли е Корпоративна банка черни мънита – отговорът е в промяната на бюджета за 2014 г.
• Гаранция и за онези лица с персонални лихви по влоговете си – например един виден хидроинженер-консултант с 12% лихва
• Ще ги платим всички ние – данъкоплатците!
• Предвиждат нови ликвидна подкрепа за уж здравите други банки
––––––––––––––––––––––––
В Народното събрание е внесен проектозаконът на правителството за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г.
Както винаги у нас много съществени далавери се крият в уж най-маловажните заключителни и преходни разпоредби и в обичайната практика с един закон да се променят маса текстове в маса други закони.
Внимателният му професионален прочит докарва само възклицания, тежки „ох”, „ах” и „не може да бъде”.
Едно от тези „не може да бъде” е свързано с мръсните пари в банковите влогове.
В случая проектозаконът за изменение на бюджета за тази година предвижда и изменение на членове от Закона за гарантиране на влоговете.В чл. 5 досегашната алинея 3 гласеше следното:
(3) (Предишен текст на ал. 2 доп. – ДВ, бр. 109 от 2001 г.) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 1 и 2, се установяват към датата на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1.
Изключенията по ал. 1 и ал. 2 са онези влогове на онези лица, които няма да получат гаранция – заради мръсни пари, привилегирована лихва, заради това, че са акционери, членове на управителните и контролни съвети на фалиралата банка, техни роднини, други банки и т.н.Правителството предлага изменение на този текст, който вече гласи следното:
(3) (Предишен текст на ал. 2 доп. – ДВ, бр. 109 от 2001 г.) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 1 т.2-14 се установяват към датата на решението на Българската народна банка по чл. 23, ал. 1.Кое е отпаднало в алинея 3?
1. Отпаднала е посочването на алинея 2. Т.е. никой няма да установява обстоятелства, свързани с нея. А за какво е била ал. 2? Ами текстът й казва, че „не се предоставя гаранция относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари“…“
2. Отпаднало е изясняването и на онези влогове и техни титуляри, които са с привилегировани лихвени условия и затова нямат право на гаранция. Това е текстът на т.1 от ал. 1. Иначе от втора точка до последната – 14-та, всичко си е запазено, както е в досегашния закон.Накратко – българският гражданин, българските фирми, които пълнят бюджетът, който от своя страна ще финансира Фонда за влоговете, ще се бръкнат в джоба си, за да заплатят:
• на мафиотите-перачи на мръсни мънита
• на видните „хидроинженери-консултанти”, чийто спестявания се олихвяваха с 12 на сто!
И още няколко съществени бележки как ви баламосват за какво ще се изразходват милиардите.Забележете:
А) бюджетът се актуализира в частта за приходите си – член 1, като се променят практически всички числа към намалението им заради неизпълнение.
Б) в чл. 2 – ЧАСТТА ЗА РАЗХОДИТЕ НИЩО НЕ СЕ ПИПА освен общата им сума и съответно тази промяна е отразена в разбивката при точка 4 – „резерв за непредвидени и/или изънредни разходи”.
Промяната и в двете числа е на стойност 279,918 млн. лв.
279.918 МИЛИОНА ЛЕВА. САМО!!!
Посочено е и някакво фиктивно разпределение, което не е фиксирано, а „до определена сума”.
МВР взима най-много, понеже там разпределението на парите е държавна тайна и всъщност фирмата МВР чудесно ще прикрие къде всъщност ще отидат средствата. Социалното министерство взима „до 50 млн.” земеделското – „до 16.4 млн.” и т.н.
Кабинетът си е запазил правото да ПРЕНАСОЧВА и преразпределя тези суми по свое усмотрение.
Но дори да приемем, че те се изразходят така, както се полуобещава (напомням – пише „до…), възникват въпросителни.
1. За огромна разлика между исканите 4,5 млрд. за бюджета и фактически посочените като разход 0,279 млрд.
2. Фондът се нуждаеше от едни недостигащи му 1.5 млрд., за да изплати влоговете. Ама за него се предвиждат едни 2 млрд. от бюджета (0,5 млрд. отгоре над разчетите) + собствен заем на международните пазари с държавна гаранция вероятно за 2 млрд.За какво са тогава тези милиарди, милиарди, милиарди?
Ами за това, дето прочетохте най-горе – да се плати на перачите на мръсни пари и на именитите лица от българския елити – например един консултант-хидроинженер. За перачите вероятно са милиардите, за елита и видните му консултанти – онези половин милиард, които ще се дадат отгоре над необходимата сума на Фонда. Явно 1% месечно за депозитите им е естествено, явно е, че като хората не протестират, ще си направят законна операцията по гаранцията-компенсация. Тези хора не могат и не обичат да губят пари и не без основание презират всички други като жалки техни роби. Да, такива сме им и дори им се покланяме с изборните бюлетини, дето пускаме!
Най-сетне в член 67 промяната на бюджета е предвидила НОВА ЛИКВИДНА ПОДКРЕПА ЗА НОВИ БАНКИ и изключване на обезпеченията им от размера на дълга.
Т.е. те ще го гарантират с ДЦК. Обяснявам – бюджетът пуска облигации и държавни ценни книги (ДЦК), банките ги купуват например на 98% от номинала, залагат ги на 100% пред БНБ срещу заеми в евро от Валутния борд и слагат хартишките като обезпечение по заемите. (прилагана и досега схема за изпразване на Борда). Така този път – при тази зима за разлика от Виденовата кредитни милионери няма да има – те играят същите игри и операциите им ще са съвсем „законни“ с тези промени.
Има и др. подобни схеми, но солта им една – свежа валута от средствата на Борда срещу хартишките на бюджета. С промените именно бюджетът ще им е първи помагач.Честит ви нов бюджет-далавера, честити ви нови спасявани частни банки с наши пари, честита ви помощ от вашия джоб за мафиотите-перачи, честита ви гаранция на хидроинженера-консултант, дето щели да го отстранят от властта, както всички се кълнат в ОФ коалицията! Григор Лилов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *