ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН НА ДЕЦАТА И УЧИТЕЛИТЕ!

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН НА ДЕЦАТА И УЧИТЕЛИТЕ!

Човекът се ражда структурно и процесно програмиран от генома си, но функционално необучен в най-динамичната част на главния си мозък – неокортекса. Невронауките вече направиха необходимото, за да можем да сравним мащабите на генетично заложените и реализираните или нереализирани потенциални възможности – в генома са заложени само около 25 милиона байта структурна информация, докато броят на връзките, които могат да се активират в неокортекса са над един квадрилион т.е. 10 с 15 нули зад себе си (мрежата, която стои в основата на интелигентността).
Днес вече е невъзможен философския спор между идеализма на Платон (обучаващият не е учител, а акушерка на знанията заложени в човека), емпиризма на Лок, Бъркли, Хюм (знанието идва пряко или непряко от сетивния опит за света) и рационализма на Декарт, Спиноза, Лайбниц (знание се придобива само чрез разума). Ерго – всеки се ражда с почти идентична структура (мозък) с еволюционно вградени способности и процесни алгоритми, но неокортекса е онази празна дъска, която Лок нарича тabula rasa и, която следва да бъде подложена на вниматело и промислено обучение. За да се появи онова функционално надграждане, което позволява лично и колективно благоденствие чрез успехите на разума, онези способности, които творят наука, култура и цивилизация.
Всички ние сме еволюционни джуджета, които живеят върху раменете на гигантите на разума и имаме шанс да израстнем до гиганти, но това зависи от нас самите и нашите учители. Това всъщност казва Нютон в писмото си до Робърт Хук още през 1676 г.: „Ако съм прозрял по-надалеч, то е, защото бях стъпил върху раменете на гиганти“.
Честит първи учебен ден на децата и учителите!
Предизвикателството пред всички вас е гигантско.Илко Семерджиев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *