Ще се откаже ли лаборатория „ЛИНА“ от договора си с РЗОК в Поморие?

Ще се откаже ли лаборатория „ЛИНА“ от договора си с РЗОК в Поморие?

Лабораторията на изпадналата в пълна декапитализация общинска болница в Поморие не може да сключи договор с РЗОК, защото на територията на общината вече има сключен такъв с медицинска лаборатория „ЛИНА“. Това е общоизвестен факт, който напълно обезсмисляше извеждането на МДЛ „ЛИНА“ през 2015 г. от сградата на МБАЛ-Поморие, за да бъде изградена нова лаборатория, собственост на болницата.
Действията на кмета, подкрепян от общинския съвет с мнозинство от гласовете на ГЕРБ и ДПС, все пак взеха превес. „ЛИНА“ се премести в сграда до МБАЛ-Поморие и обира пациентския поток, а общинската лаборатория на малката МБАЛ-Поморие работи на загуба – не може да обезпечава с изследвания доболничната дейност, а само хоспитализирани в лечебното заведение лица.
Управител на лаборатория „ЛИНА“ е д-р Васил Костадинов, общински съветник на Поморие. Докато лабораторията му действаше на територията на МБАЛ-Поморие, той беше готов на всякакви пируети, за да запази положението на бизнеса си в черноморския град, като на помощ привикваше загрижеността си за общинската болница и нейната финансова стабилност.
Това е едно от последните предложения на д-р Костадинов до Общински съвет-Поморие, в което моли да бъде удължен договорът на фирмата му за съвместна дейност с 10 години:
„ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ПОМОРИЕОтносно: Извънредна сесия на Общински Съвет-град Поморие насрочена за 10.12.2015 год. от 15.00 часаПРЕДЛОЖЕНИЕ
От: МДЛ „ЛИНА“ ЕООД, гр. Поморие ЕИК 102227599., представлявана от Васил Костадинов – управителУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Настоящото предложение е във връзка с дневния ред на днешната извънредна сесия и с него представляваното за мен дружество има за цел да защити най-вече обществения интерес, както и да се обсъдят оптималните за обществения интерес разходи и средства за изграждането на нова лаборатория на територията на Болницата. Тези предложения водят до спестяване от страна на Общината на посочения в докладната записка размер от 50 000 лв.
Преди време от страна на МДЛ „ЛИНА“ ЕООД беше предложено на кмета на община Поморие проект на споразумение към договора сключен между МДЛ „ЛИНА“ ЕООД и „МБАЛ Поморие“ ЕООД на основание чл.95 Закона за лечебните заведения.
Представям на настоящата сесия същото предложение за споразумение, което считам че в новосъздадената обстановка е най-целесъобразния вариант.Накратко предложението на МДЛ „ЛИНА“ ЕООД е да се предостави за БЕЗВЪЗМЕЗДНО ползване на общината/болницата апаратурата и оборудването, с което дружеството осъществява дейността си на територията на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, а именно:
1.Биохимичен анализатор „Олимпус“ AU 600 № SN 705952;
2. Биохимичен анализатор с йонселективен модул „Селектра Про М“ № SN 14-7494;
3. Хематологичен анализатор „Медоник“ 620 № 3615;
4. Хематологичен анализатор „Медоник“ М № SN 10582;
5. Хематологичен анализатор „Свелаб“ № SN 11976;
6.Коагулометър “HELENAC-1” № SN C1-8076;
7.Уринен анализатор “URIT 50” №SN5012312E;
8. Имоноанализатор I “CHROMA” № PER10D230849;
9.Глюкоанализатор “Super GL” № 0408;
10.Кръвногазов анализатор „Medica” №0709030013;
11.Микроскоп “Laboval M” № 275021
12.Центрофуга-“Янецки” № 69/2178;
13.Апарат за дейнизирана вода “Аджаров” № 0151;
14.Хладилник “Gorenije” № DG91E87RAW5R600;
15.Затворена система за вземане на биологични материали: кръв, урина, пунктати Greiner Bio-One
16.Лабораторно-информационна система (ЛИС) ILab на фирма SKYWARE
Освен това всички останали задължения поети от „МДЛ Лина“ ЕООД с договора остават в сила, в това число и уговорените ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ, за анализите които болничната лаборатория няма да може да извършва. С оглед предоставянето за безвъзмездно ползване на оборудването и апаратурата, срокът на договора за съвместна дейност да бъде удължен за десет години.
Направеното предложение е с безспорен ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ ЗА БОЛНИЦАТА ОТ ЕДНА СТРАНА И ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОТ ДРУГА.
В случай, че не се възприеме горното предложение, предлагаме да бъде обсъдено следното алтернативно предложение:
На територията на Болницата съществува обособено помещение за Лаборатория. Този факт обезсмисля ангажирането на средства и сили от страна на Община Поморие за изграждането на други помещения за такива нужди. Съществуващото помещение е регистрирано в РЗИ като част от Болницата и като клинична лаборатория. В докладната не са посочени съпътстващите разходи и време необходими за проектирането на преустройството и неговото извършване. Считаме за нецелесъобразно обособяването на ново помещение за Лаборатория при положение, че такова помещение съществува, притежава съответния статут и регистрации, необходими за извършване на дейността.Във връзка с горните безспорни факти предлагаме на Вашето внимание възможността:
МДЛ Лина ЕООД да освободи помещенията за лаборатория, като се прекрати договора по взаимно съгласие. Времето за освобождаване на помещенията е свързано с обективната възможност за преместване на лабораторията на МДЛ Лина ЕООД в друго подходящо помещение, за което Общинската администрация да окаже необходимото съдействие.Направеното предложение ще доведе до безспорните резултати:
– Болницата ще има възможност да организира самостоятелна лаборатория в съществуващо помещение;
– Болницата няма да изразходва средства за изграждането на помещение каквото вече съществува;
– Болницата няма да извършва последващи регистрации на помещението, както и медицинския център няма да има нужда от преустройство и пререгистрация;
– Медицинския център ще запази регистрацията си;
– Община Поморие няма да изразходва средства за извършването на ремонти и преустройства които не са необходими;
– На гражданите на Община Поморие ще е осигурена възможността за извършването на доболнични лабораторни изследвания;
Уважаеми Общински Съветници, считаме че така направените предложения отчитат съществуващата правна и фактическа обстановка в нейната цялост, държат сметка за обществения интерес при обслужването на пациентите, не водят до извършването на излишни разходи и не затрудняват дейността на Болницата и медицинския център чрез извършването на последващи регистрации и пререгистрации.“, завършва д-р Васил Костадинов.
Утре, 30 май 2017 г., от 15.30 ч., ще се проведе спешно заседание на Общински съвет Поморие. Повод за извънредната сесия е внесената докладна записка от управителя на МБАЛ Поморие д-р Женя Караилиева относно отказа на Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Бургас да сключи договор с МБАЛ Поморие за извършване на изследвания от пакет „Клинична лаборатория”, включващи изследванията на кръв, урина, хормони, туморни маркери и др.
Като мотив за отказа, директорът на РЗОК-Бургас посочва Наредба за медицинските дейности, съгласно която договор може да се сключи само ако на територията на здравния район няма други лечебни заведения, сключили договори с НЗОК за изпълнение на специализирани медико-диагностични изследвания. Според РЗОК-Бургас такова лечебно заведение в Поморие вече има и това е СМДЛ „ЛИНА” ЕООД. В отказа си, директорът на РЗОК-Бургас посочва и номера на сключения с лаборатория „ЛИНА” договор, който е с дата 02.05.2017 г. , съобщават от сайта на Община Поморие.
Сега е моментът д-р Васил Костадинов да докаже – дали наистина се е интересувал от съдбата на МБАЛ-Поморие и нейното финансово състояние или се е ръководил единствено от личния си и семеен интерес за материални постъпления. От последващите му действия ще проличи, дали е в Общински съвет – Поморие, за да отстоява обществените интереси, или корпоративни, в случая – собствените си.
Ако МДЛ „ЛИНА“ се откаже от договора си с РЗОК – за доболнични лабораторни изследвания по НЗОК, общинската лаборатория ще има възможността да сключи договор със здравната осигурителна каса.
Финансовото състояние на МБАЛ-Поморие е критично. Оздравителните мерки, предприети от Община Поморие за стабилизиране на лечебното заведение в края на 2015 г., го доведоха до състояние на колапс и пълна неплатежоспособност, като задълженията за една година са нараснали със 100%. Впечатление прави, че откакто „ЛИНА“ е изведена от сградата на болницата, д-р Костадинов все по-малко се интересува от грешно провеждана политика на управление на лечебното заведение и увеличаващата му се задлъжнялост. Публичните му изяви отсъстват сега, но не така е, когато се касае за засегнатите му бизнес-интереси – тогава бързо се активизира.
Впрочем, „ЛИНА“ продължава да ползва части от сградата на лечебното заведение, но не за изследвания, а за щедриране и автоклавиране на опасни медицински отпадъци. А може би това донякъде обяснява пасивната позиция на общинския съветник Костадинов вече година и половина, откакто се подвизава и като общински съветник за престиж.
Бизнесът или Болницата?
****************************************************
Доктор Васил Костадинов влезе като общински съветник в Поморие от листата на ПП „Партия на зелените“ през 2015 г..До момента не е изпълнил нито една точка от програмата на листата за общински съветници.
На извънредните парламентарни избори през пролетта на 2017 г. политическият кариеризъм прерастна в жажда за депутатско кресло и се яви като кандидат за народен представител от „Реформаторски блок“. В предизборната му кампания приоритетите за поморийци останаха на заден план пред амбицията Медицински колеж в Бургас да „произвежда“ медицински лаборанти.
Много кадри – евтина работна ръка.
Avantagebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *