ЯНЧО СЛАВОВ, КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ: Състояние на община Поморие преди началото на новия мандат 2015-2019 г.

ЯНЧО СЛАВОВ, КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ: Състояние на община Поморие преди началото на новия мандат 2015-2019 г.

Състояние на община Поморие преди началото на новия мандат 2015-2019 г.
На 25 септември 2015 г. навлязохме в предизборния месец, в който всички кандидат-кметове ще изложат своите виждания и посочат своите намерения за управлението през следващия мандат.
Считам, че преди започване и излагане на намеренията на всеки кандидат е задължително да се анализира моментното състояние на община Поморие, да се напише т.нар. „Бяла книга“ и тъй като информацията единствено и само можем да прочетем в отчета на сегашната администрация и кмета, започваме от там.Като разглеждаме фото албума правят впечатление няколко неща. Представяне на маловажни, рутинни действия на администрацията като някакво постижение. Второто е скриване на информация относно важни и съдбоносни за община Поморие проблеми и процеси. Третото и най-съществено е липсата на какъвто и да е хоризонт от 1 януари 2016 г., няма подготвено и посочено намерение и проект, с който да започне новата администрация мандата.
Когато четем раздела за бюджет и финанси, разбираме че общината е постигнала финансова стабилност и има добра организация за изразходване на средства, координация, комуникация… думи, които не обясняват основния проблем. A той е – голямата бюджетна задлъжнялост на общината, неразплатените средства, санкциите по усвояване на европейски средства и очакваните такива в най-близко време. Когато съберем всички пера по задълженията на общината, достигаме цифрата 20-25 млн. лева. Това означава, че в следващия период на управление общината ще е лишена от собствените средства, които влага в инфраструктурата, или ще продължава да задлъжнява. Показаната графика, за изпълнение на приходната част на бюджета за годините 2010-2015 г. не посочва един възходящ тренд, който е измамен. Ако проверим общинските бюджети 5-6 г. назад /преди 2010 г./ ще видим че те винаги са били от порядъка 22-23 млн. лв. или накратко казано – няма никакъв възход – бюджетът от 10 години е в равновесно положение.
Относно крайбрежната алея – внушението, че обществеността в Поморие е чакала тази алея от 30 години е невярно. Обществеността очакваше изграждането на крайбрежен булевард поне във вида, в който е изграден до бившия лимонаден цех. Тази бетонова алея е несъобразена с градоустройствените предвиждания, нарушава границата с държавната собственост и когато трябва да бъде и наложително изграден крайбрежният булевард, бетонът в много участъци ще трябва да бъде премахнат и направен в друг вид. Особено това важи в частта „Вертикална планировка“. Относно стойността на направеното – ако се раздели стойността на общата дължина се получава стойност 1400-1500 лв./м‘. Ако направим сметка за вложения инертен материал – 50 см височина, бетон – 50 см височина и армировка – 50 кг./кв.м, достигаме до стойност 600-650 лв./кв.м. Защо е удвоена сумата трябва да отговори кметът и да посочи документите, които е разписвал.Относно „Стария кей“ – някои наричат Новия „Стар кей“ декоративно съоражение. Те имат предвид обстоятелството, че независимо от дългия ремонт и колосално вложените средства, „Старият кей“ е чисто пешеходен и не може да се използва за плавателни съдове – нещо, което нашите предци са направили още през 30-те години на миналия век. Кеят не може да остане в това състояние и трябва да му бъде изградена хоризонтална укрепителна система в надлъжно и напречно направление. За отбелязване е обаче сумата, която е платена за ремонта – 800 хил. лв. по програма и допълнителни 300 хил. лв. За да разберете, уважаеми съграждани, какво се е случило ще Ви дам за пример обстоятелството, че ако „Старият кей“ беше изграден от плътен бетон от брега до края, то стойността му би била 500-600 хил.лв. (при 100 лв./куб.м сулфатоустойчив бетон). Защо и кой е разрешил другите средства, трябва да отговори кметът и да посочи документите, които е разписвал.Относно брегоукрепване на ул.“Морска“ – това е обект, който старата администрация остави за реализация и изграждането му бе извършено през 2013 г. Веднага след това съоръжението се компрометира, аварира, като обяснението на кмета е наличието на неочаквани природни бедствия, които го разрушават. Твърдението е чиста лъжа и лесно може да се установи дали някъде в този ден, в този час, на територията на община Поморие и на съседни общини има аварирали морски съоражения. Няма такива. Вместо да потърси отговорност, кметът, освен изплатените 1 млн. лв., дава 2 транша по 300 хил.лв. за „замазване“ на положението. Ясно е, уважаеми съграждани, че тези пари са от Вашия джоб.Относно изграждане на паркинги – тяхното реализиране е необходимо за обезпечаване паркоместа в старата част на града. Те бяха подготвени за изграждане от старата администрация и трябваше да бъдат реализирани, съобразени с правила и норми, осигуряващи освен асфалт, и зелени площи. Това не е направено и предвидените по ЗРП на града зелени площи не бяха изградени, а изцяло асфалтирани. Затова обществеността трябва да потърси сметка от кмета.Търговски център в кв. Св. Георги и селскостопански пазар в ЦГЧ – в кв. Св. Георги на мястото на сграда със стоманена конструкция, беше създадена сграда от същия тип, с функции, подобни на съществуващите. Там идеята беше съвсем друга – в едно с наличието на селскостопански пазар да има сграда за обществено необходими функции, включително и административно обслужване. Изграденото в този вид блокира идеите и ще трябва да се търсят нови места за реализацията им.
Реализацията на селскостопанския пазар в ЦГЧ противоречи на предвижданията на ЗРП на града. Мястото е предвидено за жилищно строителство и по този начин ръководството на общината нарушава закона, който е длъжен да спазва. Обясненията, че пазарът е временен и е бил със статут на преместваем обект поражда смях и буди недоумение. Справка ЗУТ.Изграждане на търговски зони – посочените търговски зони са съществуващи, а това че са направени от нов материал не ги прави нови. Прави впечатление например увеличението на търговските обекти до Техникума по туризъм с един брой, който се заема от близък до кмета човек.
Бомбастичното наименование „Изграждане на място за промуотиране на рибни продукти“ е всъщност поставен на неподходящо място навес с места за сядане и закриващ гледката към морето.
Посочените дейности като „Доставяне на ледогенератори“, „Изграждане на фонтани“ и „Благоустрояване в кв. Свобода” не си струва да бъдат коментирани. Обаче създаването на ОП БКС е въпрос, който трябва категорично да бъде посочен като съществена грешка в управлението на Общината. В период от 8 години Общината изплащаше задълженията на бившето предприятие „Строима“. След като това приключи, урокът, който трябваше да бъде научен, очевидно не се състоял. Няма как това предприятие, в условията на конкуренция и обществени поръчки, да съществува.
Изработването на интегриран план е необходим, съгласно законодателството в държавата ни, препоръчвам, уважаеми съграждани, да го прочетете и да разберете какво безмислие и нищоказване лъха от него. Относно общинския план за развитие 2014-2020 г. ще коментирам в следващ период, предвид големия обем информация.
Достигнахме до една важна част, за която е необходим по-подробен коментар. Това е въпросът с „Реконструкцията и модернизацията на ПСОВ Поморие“ и „Рехабилитация на ВиК мрежата”. Този обект е посочен от управляващия екип начело с кмета, като някакво изключително постижение през времето на управлението им. Каква е истината и какво е постигнато?Реконструкцията на ПСОВ и дълбоководното заустване са въпроси, които ръководствата на община Поморие подготвят от 2003 г. Беше ясно, че капацитетът на ПСОВ близките 5-7 години ще бъде достигнат. Възникна идеята да бъде реконструирана станцията, отпадните води отведени на дълбочина, съответстваща на стандартите в държавата ни и ЕС и същевременно да се извърши реконструкция на мрежата, особено в частта й за отвеждане на дъждовните води. През 2007 г. държавата постави тези общински намерения в плановете си за финансиране в предстоящия програмен период и отпусна 2 млн.лв. за техническа помощ и идеен проект. Към 2011 г. всичко беше подготвено (с малки изключения) за провеждане на процедурите по изпълнението на строителството, надзора, инвеститорския контрол и другите съпътстващи дейности. През 2012 г. новото ръководство на Общината започва да провежда процедурите и допусна две фатални грешки. Първата е – потърси изпълнител на проекта в условията на „инжинеринг“. Това дава възможност на който и да е изпълнител да манипулира и да посочва изпълнение на строителни дейности, които са неверни и трудно контролируеми. Защо това е направено трябва да обясни кметът. Изобщо строителство и проектиране едновременно изисква изключително компетентно управление и контрол. Липсата на възможност за това „излива“ предвидените средства в неясни и недоказани дейности, не се достига предвиденият план за реконструкция на мрежата и в крайна сметка загубата е за жителите на града, предвид останалите нерешени, важни проблеми по канализационната мрежа. Известно е на всички поморийци, че частта около площад „Кирил и Методий“, ул. Черковна, пространството пред Общината и детската градина се залива с вода и наводнява домовете. Същевременно ми направи впечатление, че се извършват строителни дейности на места, където това не е необходимо – например по „Косата“. Там имаше изградена канализационна (Ф 300) и водопроводна мрежа, заедно с КПС. Изграждането на канализационна мрежа и ново КПС са пари, хвърлени на вятъра. По същия начин бяха изградени и някои клонове в „Малко солено езеро“, с налични удостоверения за въвеждане в експлоатация от 2-3 години.
За качеството и ефективността на извършените строителни работи може да се съди и по резултатите след дъжд например – големи територии в града и кв. „Св. Георги“ се наводняват, цяло лято имаше редица жалби от туристи по Южния плаж за наличие на фекалии, по Нова телевизия показаха клип на турист, снимал как от тръба, близо до бившия Лимонаден цех текат канализационни води. Отделен е въпросът какво прави тази тръба на стената и защо не е потопена в морето ако е някакъв дъждовен буфер. При всяко положение кашата с новите клонове и старите е пълна и тепърва ще установяваме къде какво трябва да бъде ремонтирано след големия ремонт. Сигурно Ви прави впечатление лошото асфалтиране и пропадане, „щръкване“ на канализационните шахти – процес, който ще продължи и ще се задълбочава, ще са необходими нови и нови средства за възстановяване на настилките, поради некадърното и безконтролно асфалтиране след строителните работи. Изобщо мисля, че в тази част ще берем много ядове, много средства допълнително ще са необходими, но съм решен твърдо виновните лица да бъдат посочени и санкционирани.
В отчета е посочено и новоизградено дълбоководно заустване – 2883 м. Само не е уточнено, че 800м са сухоземни, а останалите трябва да са в морската част. Съществуващото заустване в морето беше 60 м. Предвид наличната техника, която беше на обекта, времето, през което се изграждаше и проверка на място може да се установи, че дълбоководното заустване, вместо предвидените 2087 м. е направено на много по-късо разстояние – 150-200 м. Отчетената дължина като извършено строителство естествено като стойност е изгубена някъде, за което трябва да отговори кметът на Общината. Липсват 8-9 млн. лв. по това дълбоководно заустване. Това са Вашите пари, уважаеми съграждани. Нищо, че са по проект „Околна среда“. Вие сте ги превели на Брюксел и той Ви ги връща, а някой хитрец ги прибира за собствена сметка. Зная, че този въпрос тепърва ще взриви обществеността, медиите и самото МОСВ. Вероятно санкциите ще бъдат жестоки. Уверявам всички, че нито едно име няма да бъде спестено, нито едно длъжностно лице няма да бъде скрито. Ефектът от това безобразие удря обикновения помориец, туристическия имидж на града и нарушава еко равновесието в зоната на „Лаханата“. Това беше най-чистата част по нашия бряг, всеки, който е плувал с плавници и шнорхел е виждал сините изумрудени води, кефалите и платерините и големите полета от попчета. Всеки рибар може да каже какво е вадил от там. Сега със заустването на 200 м. се нарушава цялото морско разнообразие, предвижданията на РИОС за липса на опасност са провалени и тепърва трябва да се търсят средства за реализиране на дълбоководното заустване на 2 км. дължина и достигане на воден стълб от 10 м. Изобщо по въпроса за реализацията на така дългоочакваната реконцструкция на ПСОВ ще има дълго време да се коментира, засега кметът и групата около него не информират обществеността за санкциите по проекта, за загубените дела по проекта, включително и във ВАС и очакваните нови санкции. За сега толкова по въпроса. Предстоят нови разисквания и нови изводи.
Посочените успехи като изграждане на тротоари, ремонти на улици и асфалтиране няма да коментирам, предвид задължението на всяка местна власт да прави това. Интересен е въпросът за кръговите кръстовища, които се превърнаха в „марка“ на сегашното управление на Общината. Безмислени по своята същност, недобре проведени по своето съдържание (липса на необходимите радиуси, подходи, връзки и други елементи на пътното движение), те допълнително затормозяват движението и задължително трябва да бъдат променени, за да бъдат ползвани по предназначение безконфликтно. В тези съоражения ясно изпъква методът на управление на Общината – а той е „Проба-грешка“. Само че всяка грешка след проба са вложени средства от общинския бюджет, парите на всички данъкоплатци.
По въпроса с посочените екологични дейности мога да коментирам, че създаването на ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство“ е грешка, която струва на данъкоплатците със средства, вложени в дейности, които общината не може да контролира. Ще направя анализ в бъдеще за ползвания общински ресурс, получената доходност и изразходваните средства по дейността и ще посоча необходимата реорганизация. Функция по обогатяване на зелени площи изобщо не трябва да бъде споменавана от управляващите, предвид тяхната дейност по премахване на всички имоти в „Малко солено езеро“, оставени за озеленяване. Просто бяха продадени.
Посочената дейност по обновяване на образователната инфраструктура – ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие, ЦДГ „Теменуга“ гр. Ахелой и ЦДГ „Сребърно звънче“ с. Страцин са обекти, оставени в 2011 г. от предишния управляващ екип, заедно с финансирането и проектите.
Посочените културни празници са една малка част от реализираните преди, които непременно ще бъдат възстановени и не обхващат необходимите нови празници, близки и във връзка с жителите на Общината и нейните гости. Изграждането на паметници на велики българи е задължение на всеки управляващ и изтъкването на това действие не говори добре за управляващия.
Връщането на собствеността на лятно кино „Яворов“ вече коментирах като замяна тип „кон за кокошка“. Общината беше лишена от 6-7 млн. лв., а получи обект със стойност под 500 хил. лв. Поморийци трябва да потърсят отговорност от кмета защо е осъществил такава необоснована и губеща сделка.Създаването на Общинско предприятие „Туризъм и спорт“ е другата голяма грешка на кмета. Това предприятие незабавно трябва да бъде ликвидирано и дейността му да се осъществява от служителите в дирекцията. Проектът за реновиране на „Музея на солта“ е от старото ръководство на Общината, оставено в 2011 г. Посочването на развит туристически продукт и получени призови награди за мен е някаква сбъркана част от рекламата на дейността на управляващите, предвид ефекта в изминалия туристически сезон.
Преди 4 г. при началото на предизборната кампания, настоящият кмет обясни пред журналисти колко е тежко положението в МБАЛ Поморие – липса на лекар за работа със скенер. След 4 г. управление не само скенерът не работи, но няма и управител на МБАЛ повече от 7-8 месеца. Поради непремерени, непремислени, без необходимия анализ действия МБАЛ влезе в спиралата на очаквано затихване на функции. Това поморийци не трябва да прощават. Трябва да поискат отговор сега защо и кому беше необходимо тази война за настаняване на нова лаборатория, за преместване на кабинети, за уволнение на управителя без да има подготвен човек, който да заеме неговата работа. Посочените в отчета дейности по саниране и ремонти са ЗАДЪЛЖЕНИЕ на кмета. Това произлиза от приети от държавата документи и е добре сегашното ръководство да се запознае с тях.
Изграждането на „Център за настаняване от семеен тип“ е обект от 2011 г., подготвен от предишното ръководство на общината, и оставен за реализация от сегашното ръководство.
По спортните дейности каквото и Общината да направи все ще е малко. Прави впечатление някои действия, които бламират предишни действия на Общината по осигуряване на спортните дейности. Имам предвид спортната площадка до Руски паметник, на която за да се осигури условия за спортна дейност беше проведен търг за сграда, осигуряваща тоалетни, съблекални и други помощни помещения, предвид състезанията, които се извършват там. Така беше изпълнена сградата – хотел „Манц 2“ , който си позволи да завземе публична-общинска собственост, проблем, който настоящото ръководство на общината не реши. Вместо това – изостави помещенията, необходими за дейността на площадката и вероятно мислейки си да продаде общинската собственост на собственика на хотела. За какви действия в подкрепа на спорта може да се говори при такова безхаберно поведение? Жителите на Общината трябва да потърсят отговорност от кмета и неговия екип, сега, незабавно.
По-нататък във фотоалбума се посочват дейности като ремонти на улици, площадки и благоустроявания в гр. Каблешково, гр. Ахелой и други населени места. Това е толкова нищожно като изпълнение за 4-годишен период, че не си струва да го коментирам, но не мога да не посоча големите проблеми, които стоят пред:Каблешково – изграждане на канализационна, водопроводна и довеждащ канализационен клон до ПСОВ Равда. Това е въпрос, който е изоставен от сегашното ръководство и който задължително ще реализирам през следващия 4-годишен период. Изграждането на голф-игрището с дружеството „Кабланд“ е също изоставен въпрос. Жителите на Общината и най-вече на гр. Каблешково трябва да потърсят най-строга отговорност от кмета и неговия екип защо не прекратиха договора с некоректния съдружник от „Ен Джи Би Кансълтинг“, при наличие на решение на Общински съвет Поморие от септември 2011 г. Защо не продължиха да търсят инвеститор за реализация на така необходимия проект? Защо допуснаха Общината да добие дълг като съдружник в дружеството – около 1 млн. лв. за периода 2011-2015 г.? Бих поставил въпроса и иначе – може ли и трябва ли жителите на Общината ни да гласуват нов мандат на провалени настоящи управленци?
Това, което мога да гарантирам е незабавно прекратяване на договора и търсене на нов инвеститор.Ахелой – продължава сагата с лошото брегоукрепване на територията на морския бряг. Продължава липсата на връзка на канализацията с ПСОВ Равда. Продължава да липса обход на гр. Ахелой. Продължава да липсва ОУП на цялата Община, което най-вече се отразява и на гр. Ахелой със застрояване на териториите към морския бряг.
По въпроса с административното обслужване мога да кажа следното – въвеждането на нова структура на общинската администрация е право на всеки нов кмет. Получаването на сертификати и други подобни не е постижение без да е променено отношението на администрацията към гражданите. Това че документацията преминава от сканиране през компютри не означава, че служителят изпълнява в срок и качествено своето задължение. И сега съществуват преписки по месеци стоящи по чекмеджетата, защото липсва контрол и отношение на управляващия към самата администрация. Той е увеличил от 100 на 250 души администрацията и то хора с лични към него или приятели заслуги и няма как да им бъде търсена отговорност. Там е големият проблем. Необходим е анализ за капацитета на администрацията и превеждането й в работещ вид. Това ще направя незабавно. Знам как.
В своя отчет управляващият екип досега посочва и проекти, които трябва да се реализират до края на тази година. По тях имам следните съображения:
– Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище – всеки, който мине покрай обекта ще види какво е неговото състояние. Ясно е , че е невъзможна реализацията на проекта до края на годината. Въпросът е какво ще правим след това. Вероятно ще трябва да търсим средства, включително и със съфинансиране като всички дейности ще извършим след обстоен анализ.– Реконструкция на Лятно кино „Яворов“ и крайбрежна алея – също невъзможно за изпълнение до края на годината и за него важи забележката от предходния обект.– Градска галерия – на старата митница. Ако погледнете програмата на кмета от 2011 г. ще забележите, че той има намерение тази сграда, освен да я прави галерия, но и да я надстрои с трети етаж за библиотека. Мен тогава това не ме учуди, предвид информираността ми по въпроса. Случаят е следният – сградата никога не е била митница. Справка – поморийци на 85-90 г. Те ще ви кажат, че там са се помещавали бирници и писари, преди 1944 г. Помещението на митницата е било малко и е стояло отстрани на сградата. Него отдавна го няма. Тази сграда не е била паметник на културата преди 1990 г. Тя стана такава през 2007 г. , вкарана с „връзки“ , поради желанието на „ментора“ на настоящото управление на Общината да направи сградата висококатегорийно питейно заведение. Новият управляващ от 2011 г. пое задачата и затова написа тази небивалица за надстройка на третия етаж. За сведение – сградата в ЗРП на Поморие я няма. Наличен е проект за детска площадка и озеленяване на цялото пространство. Просто има съвпадение на интереси за използване на сградата и съществуване на 2 заведения пред нея. За мен абсолютна грешка е реализацията на галерия в тази сграда. Сградата, която трябва да бъде превърната в галерия или дом на хора на изкуството е сградата на площад „Кирил и Методий“ (сградата на СДС Поморие). Това е сградата на общинската администрация преди 1944 г.
Уважаеми съграждани, приятели, това мое изложение беше необходимо за да научите какво в действителност се е случило за този 4-годишен период. На каква основа и база стъпвам като независим кандидат за кмет на Община Поморие. Следващото, което ще изложа пред Вас са моите виждания за развитието на Общината. Категорично мога да заявя, че бъдещата администрация ще скъса с хаотичния стил на управление и финансово затормозяващия метод на управление „Проба-грешка“. Мислете по проблемите и вземете своето решение хладнокръвно, в интерес на Вас и Вашите деца!Ваш, Янчо Славов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *