Standard & Poor“s повищи кредитния рейтинг на НЕК

Standard & Poor"s повищи кредитния рейтинг на НЕК

Standard & Poor“s повищи кредитния рейтинг на НЕК

На 17 август 2023 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor“s повиши кредитния рейтинг на „Национална електрическа компания“ ЕАД от „ВВ-“ на „BB“, със стабилна перспектива, поради подобряване на кредитните показатели на дружеството. Това съобщи НЕК.

НЕК отбелязва, че повишаването на рейтинга е „резултат от изключителното представяне през 2022 г. на НЕК и едноличния собственик на компанията – „Български енергиен холдинг“ ЕАД“. Стабилната перспектива отразява очакванията на рейтинговата агенция, че БЕХ ще продължи да оказва ликвидна подкрепа на НЕК и останалите дъщерни дружества на холдинга, както и ще поддържа задлъжнялостта си ниска за периода 2023-2025 г. От Standard & Poor“s изразяват очакването си за подобрение в профила на приходите на БЕХ.

Отлагането на либерализацията на пазара на електроенергия на дребно за 2025 г. ограничава самостоятелния кредитен профил на НЕК. Рейтинговата агенция прогнозира, че поради изпълнението на функцията на Обществен доставчик НЕК може да бъде изправена пред променливи финансови резултати.

Кредитната агенцията подчертава, че БЕХ запазва стратегическото си значение за сигурността на доставките на електроенергия и природен газ в страната и посочва, че вероятността за подкрепа от страна на правителството е нараснала, доказателство за което са предоставените държавни заеми и гаранции на компании от холдинговата структура. S&P разглежда НЕК като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ, предвид важната му роля в енергийната система на България като производител на беземисионна електроенергия от ВЕЦ, доставчик от последна инстанция и обществен доставчик на електроенергия, както и на факта, че дружеството успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, допринасяща за близо 20% от EBITDA (оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизации) на БЕХ, се казва в съобщението на НЕК.

Рейтинговата агенция изтъква, че би могла да повиши рейтинга на НЕК, ако кредитният профил на БЕХ се подобри до „bbb-“ в резултат от по-голяма стабилност на рентабилността на групата и повече яснота по отношение изпълнението на националните планове и политики, насочени към енергиен преход.

 

Източник Dir.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *