TO BE CONTINUED… Налага се да продължим с анализа на разговорите „Ало, Ваньо!“

TO BE CONTINUED… Налага се да продължим с анализа на разговорите „Ало, Ваньо!“

Налага се да продължим с анализа на разговорите „Ало, Ваньо!“, тъй като цацараторите явно не са прочели предишния анализ на моя приятел. Както пише по американските сериали TO BE CONTINUED….
„Важен въпрос в разсъждението дали е СРС или не, е дали става въпрос за стационарни или мобилни телефони. Подслушването на мобилната мрежа е технически значително по-трудно и то затруднява анализа.
Комбинацията от записан ринг-бак тон е добър индикатор за типа на мрежата. В повечето мрежи, той се регенерира по запис (а не от електроника, както е било в по старите и фиксирани телефони), който може да е произволен и често тоновете се различават с малко, но за винаги. Но това изисква малко повече усилие за проверка. Индиректните индикатори ни казват следното – в записите е посочено кога те са направени по време. Това не само че не е отречено, но е дори потвърдено от Танов, Странджев, Дянков и Борисов. Те не отричат разговорите, а само съдържанието. Времената са много късни (извън работно време). Чува се фонов шум от домашна обстановка, при Борисов от кръчма. Всички разговори имат еднакво поведение (гласовият канал се отваря преди отсрещната страна да е вдигнала). Това е много силен индикатор, че става въпрос за мобилна мрежа и 2G. Безспорно Борисов надали би звънял на служебния телефон на Танов от фиксиран телефон в кръчма. Безспорно, Танов няма да се обади на Странджев на фиксиран телефон, когато той е на работа „на полето“. Безспорно, Странджев няма да му се обади обратно от такъв, „от полето“. Ако е подслушван фиксираният телефон на Танов, няма да се чува гласовият канал преди вдигането, от страна на мобилните телефони на Борисов и Странджев. Оправданието, че са фиксирани заради гласовият канал е некоректно, то важи и за 2G телефоните при подслушване от централа. Отделно има и маркерни остатъци от GSM.13 кодек, което допълнително затвърждава, че става въпрос за мобилна мрежа. За да поспекулирам тук, може дори да се докаже кой е оператора, но за сега това не е толкова важно….,подозирам че е Вивател, тъй като те веднага се обадиха на принципа гузен негонен бяга.
След като имаме сериозно подозрение, че е мобилен оператор, то остава въпроса как е направено подслушването. Има 3 възможности – по сигнализационният път вътре в mobile core, по радио канала (всички техники, за които четем за хакване), със софтуер на телефона (fw, application). Тъй като, имаме отворен гласов канал от Борисов към Танов преди вдигането на Танов. Той не би се хванал от радио подслушване или телефонно подслушване при Танов. Софтуерно подслушване би се проявило и като ненормализирана мощност на гласа на Танов (или едната страна) и това се отхвърля на мига. Отхвърляме и възможността в продължение на отрязък от 30 мин да има радио подслушване едновременно на Танов, Борисов и Странджев, което изисква непосредствена близост до всеки един от тях в отместване от стотици километри и баш на късмет, точно тия разговори да са хванати. Тази теория е супер невероятна (а внасяните в БГ устройства, цитирани от Цветанов, са точно за радио подслушване) и вероятността клони към нула.Следователно остава само подслушване в мрежата.
Подслушването в мрежата е комплексно дело. То изисква допуск и възможност за модификация на сигнализацията на MSC-то (иначе няма как да отбележиш гласовия канал от къде да мине) или да си на пътя на гласовия канал. Пътищата на гласовите канали са доста хаотични и зависят от физическото местоположение на говорещите. Както знаем, Борисов, Танов и Странджев са били вероятно на стотици километри отстояние (специално Странджев) и случайността би била прекалено голяма, някой да има оборудване на всички потенциални пътища след BSC-тата (където гласа вече не е криптиран) и баш тези разговори да хване и никой да не го е забелязал в оператора. Безспорно е модифицирана сигнализация, което изисква доста настройка и съдействие от мобилния оператор. Отделно трябва да знаеш телефоните на лицата. Такова оборудване не се слага и маха за ден и никой да не знае т.е. говорим за оборудването на МВР след 2003 година.
Истина е, че подобно подслушване може да се направи и през CRBT система, но вероятността е малка и е по сложно. По важното е, че ще се отбележи в логовете на системите и реципрочните от тях трафични данни (включително и за оборудването на МВР). Следователно, някой вече знае всички важни отговори, след преглед на малка разпечатка. Дори лимитирана разпечатка (по изискванията на ЗЕС), дава възможност да се разбере дали е било СРС на ДОТО или не. Тъй като, тя дава възможност по кол рутинга и позициите на говорящите да се проследи пътя и кой е можел да направи подслушване. Отделно от регистрите (логовете) на ДОТО, може да се види и допълнителна засечка. Но дори и регистрите да са намазани, пак може бързо да се възстанови истината по трафичните данни.
Ние обаче сме спасени от тях. Те са май най-голямата тайна в държавата . Така че, ние гадаем по индиректни показатели.
А те са – МВР е имала разрешение да подслушва Танов и те са го правили в този времеви интервал. Танов е знаел, че е подслушван от МВР, точно тогава. Ако е подслушван друг, който има възможност, е нямало е да е телефона на Танов (участник във всички разговори), а директно Борисов или Дянков. А Танов е участник във всички разговори, така че той е подслушваният очевидно. Прокуратурата призна, че някой от разговорите са били рапортувани (както и ПКСРС) и са отбелязани в регистрите. Подслушването не от МВР с такива възможности, директно в MSC-то и GMSC-то, си е висш пилотаж, изискващ съдействие на ограничено количество налични хора в държавата (не повече от 2-3 с такива познания на оператор). Следователно вероятността да не е извършено от МВР е под 1:100.
След като имаме основание над 90% да вярваме, че имаме СРС, можем да обърнем внимание, че това е потвърдено индиректно от Росен Миленов, прокуратурата, Танов и дори Цветанов. Сега можем да обърнем внимание на характеристиката на разговорите. Там виждаме видими индикатори – бипове на 3250hz и очевидното предположение е, че те са от оборудването на ДОТО или от плейващата програма. Предположението, че биповете може да са привнесени при презаписа от диктофона, веднага се отхвърлят. Имаме стерео запис с 2 микрофона, това е много силен индикатор, подпомагащ изследванията, ако диктофона е слагал биповете, те щяха да са с еднаква мощонст и на двата канала. Но те не са. Следователно не е диктофона. Предположението, че може да са дошли от друг източник, а не мястото, от което е идвал звука, който е презаписван, отпада също много лесно – ако бе така щяхме да имаме едновременно следните два ефекта – непропорционална мощност на биповете по левия и десния канал на звука от левия и десния канал (тъй като на десния на биповете имаме клипове, то на левия бипа трябва да е по-мощен от максималната мощност на звука там, ако идва от друг източник). Отделно закъснението на пиковете на вълната, умножена по мощността (на конкретният бип в съответният канал) трябва да се измести, ако бипа не идва по същият път (това е техниката, по която вие с двете си уши определяте от къде идва посоката на звука), от който и да е други звук. Но това не се наблюдава никъде. Остава само следното обяснение – бипа да идва от същата посока, като и другия звук, да е между неговите колонки и диктофона, но да идеално нормализиран с останалия звук. Безспорно, това е вероятност клоняща към нула. Теории, като че това е звук от вентилатор, юпс, звуковата карта, се оборват с формата на звука и нормализацията. Вероятността бипа да идва от източника на звука е над 99%. Остава само да разсъждаваме защо въобще е там.
Защо биповете са в презаписвания звук и какво означават е много важен въпрос. Основателно предположение е, че това е индикатор оставян от СРС оборудването, срещу модификации. Произхода на биповете е цифров, а не акустичен, което се доказва от формата им и липсата на ехо ефекти.Тук отново МВР и Прокуратурата знаят отговора още от първата минута, в която са чули за биповете.
Ако оборудването ги слага, то те присъстват във всички СРС-та и следователно десетки съдии, прокурори и служители на ДАНС и МВР са ги чували и преди. Удивително е, че по повод биповете се пази едно смръзяващо мълчание. То може да се третира като индиректно потвърждение за тяхния СРС произход, тъй като формата и наличието им би представлявал класифицирана информация. За съжаление, публиката няма достъп до „контролни“ СРС-та от подслушани други мобилни разговори, така че това остава голяма врата за произволни спекулации. Така или иначе, индиректно ние можем да предположим с голяма вероятност (>66%), че те са сложени от СРС оборудването. Индикаторите за това са, че производителите на lawful intercept оборудване твърдят, че слагат такива маркери, както и че процедурата и законът в България изисква тяхното присъствие. Отделно всички публично достъпни употреби на 3250hz бяха проверени и отхвърлени,като генератор и произход на биповете (няма съпътстващи сигнали на 2100hz, 520hz и други). Така или иначе, биповете са изключително интересен въпрос и силен индикатор за една или друга хипотеза и тяхното определяне е много важно. Защото, те от една страна могат да заковат дали това е СРС (и всички описани от това проблеми) и могат (по контролните си суми и форма) да индикират дали е имало модификация, без да се налага да се задълбочаваме в индиректни предположения и изследвания на шумове и движения на белия дроб.“Време е да видим мотивите на Цацаратурата за прекратяване на делото „Ало, Ваньо“ и, ако там няма отговори, значи е решено по цацараторски, а не според доказателствата по делото!Иван Петров, адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1998 – 2005/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *